Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

List działkowców ROD „Bratek” w Rudkach uczestniczących w walnym zebraniu sprawozdawczym do Ministra Inwestycji i Rozwoju w spr. projektu specustawy mieszkaniowej - 15.05.2018

Dając bardzo dużo swobody w prowadzeniu prac inwestycyjnych przez deweloperów poprzez stosowne paragrafy prawne ustawy doprowadzi się do likwidacji ogrodów, które stanowią bardzo istotny element miejskiej zieleni. Nam mieszkańcom niewielkiej świętokrzyskiej miejscowości w momencie wejścia w życie specustawy mieszkaniowej odbierze się możliwość kosztowania z uroków zielni ora z aktywnego i zdrowego trybu życia.

czytaj więcej

Stanowisko działkowców ROD „Zalesie” w Rzeszowie uczestniczących w walnym zebraniu sprawozdawczym w sprawie projektu ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących - 15.05.2018

Deweloperzy i prywatni biznesmeni nie mogą uzyskać swobodnego dostępu do gruntów rodzinnych ogrodów działkowych, a tak się może stać, jeżeli projekt ustawy zostanie uchwalany w niezmienionym kształcie. Jest to szczególnie niebezpieczne dla naszego ogrodu, którego położenie i uzbrojenie w media może znacznie ułatwić budowę osiedla mieszkaniowego.

czytaj więcej

Lekcje przyrody w terenie. - 14.05.2018

W dniu 8 maja 2018 roku dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Orła Białego w Wałbrzychu wykonały swoje pierwsze nasadzenia na terenie działki rodzinnej, która została przekazana dla Placówki w bezpłatne używanie przez Rodzinny Ogród Działkowy „Biały Kamień” w Wałbrzychu.

czytaj więcej

List działkowców ROD „Stokrotka” w Dynowie uczestniczących w walnym zebraniu sprawozdawczym do Ministra Inwestycji i Rozwoju w spr. projektu specustawy mieszkaniowej - 14.05.2018

Niepokój wzbudza przepis wprowadzający natychmiastową wykonalność decyzji administracyjnej zezwalającej na realizację inwestycji mieszkaniowej. Niebezpieczny jest również niezwykle szeroki katalog tzw. inwestycji towarzyszących, za które projektodawca uważa również drogi osiedlowe, placówki oświatowe, obiekty infrastruktury publicznego transportu zbiorowego (być może nawet wiaty przystankowe), przedszkola, szkoły, placówki opieki zdrowotnej, obiekty sportu i rekreacji.  

czytaj więcej

Narada instruktorów ds. ogrodniczych PZD - 11.05.2018

W dniach 10-11 maja 2018 r. w Warszawie odbyła się narada etatowych instruktorów ds. ogrodniczych z okręgów PZD. Obrady rozpoczął Eugeniusz Kondracki, Prezes PZD. Podkreślił, jak istotna jest rola instruktora ogrodniczego i prowadzonych szkoleń dla nowych działkowców. W swoim przemówieniu Prezes PZD zaznaczył, że jest to pierwsza możliwość, aby zapoznać nowego działkowca w przepisami obowiązującymi w ROD i na działkach, ukierunkować go, przekazać wiedzę z zakresu zagospodarowania i modernizacji działki, ekologicznej uprawy roślin, a także sposobów zwalczania chorób i szkodników.

czytaj więcej

Narada prezesów i dyrektorów biur okręgów - 11.05.2018

W dniach 9 -10 maja br. w Warszawie odbyła się narada prezesów i dyrektorów biur okręgów. Narada została zwołana przede wszystkim w związku ze zbliżającym się terminem wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zwanym RODO. To rozporządzenie definiujące zasady przetwarzania, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych  przez każdy podmiot je przetwarzający wymusiło na Związku podjęcie działań, dzięki którym dane osobowe wszystkich działkowców będą przetwarzane, przechowywane i zabezpieczone zgodnie z jego wymogami.  Krajowy Zarząd powołał specjalny zespół  radców prawnych, który zajmował się tworzeniem regulacji wewnątrzzwiązkowych w celu wykonania zaleceń zawartych w RODO. 

czytaj więcej

List Prezesa i Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej ROD im. kmdr. ppor. Jana Grudzińskiego w Gdyni do Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie projektu ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych - 11.05.2018

Społeczność działkowa naszego Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. kmdr ppor. Jana Grudzińskiego w Gdyni z ogromnym zainteresowaniem śledzi projekt „spec ustawy mieszkaniowej” znanej również pod nazwą LEX Developer. Dotychczas zaprezentowany tekst projektu ustawy jest wyjątkowo groźny i niebezpieczny dla zachowania rodzinnych ogrodów działkowych, będących terenami użyteczności publicznej zgodnie z Ustawą o rodzinnych ogrodach działkowych z 13 grudnia 2013 roku. Ogrody działkowe w wielu miastach są nierzadko jedynymi oazami zieleni, za których utrzymanie samorządy lokalne nie ponoszą żadnych kosztów, gdyż w pełni utrzymywane są ze środków finansowych działkowców, mieszkańców tych miast.

czytaj więcej

ABC sadzenia z „Moim Ogródkiem” - 11.05.2018

Jeszcze kilka lat temu wydawało się, że lato to nie czas na sadzenie roślin – szczególnie drzew i krzewów. Dzięki temu, że większość roślin produkowana jest w pojemnikach, możemy je sadzić przez cały sezon: od wczesnej wiosny do późnej jesieni. Warto poznać dobre rady ich sadzenia i wskazówki – co zrobić tuż po ich kupieniu, ponieważ obecnie kupujemy rośliny nie tylko osobiście w centrach ogrodniczych, ale również za pośrednictwem sklepów internetowych, a taki zakup wymaga odpowiednich czynności, tak aby rośliny były zdrowe, a działka atrakcyjna.

czytaj więcej

List działkowców zgormadzonych na walnym zebraniu sprawozdawczym ROD „Kabanos” w Rzeszowie, do Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie projektu specustawy mieszkaniowej. - 11.05.2018

Jesteśmy zaskoczeni tym, że znów rozpoczyna się walka o grunty ogrodów działkowych, bo tylko tak można odebrać przygotowany projekt specustawy mieszkaniowej. Deweloperzy już zacierają ręce, bo w końcu będą mogli zrealizować swoje komercyjne plany, gdyż tak naprawdę projektowana ustawa w niewielkim stopniu realizuje rządowy program „Mieszkanie plus”. 

czytaj więcej

Stanowisko Zarządu ROD im. kpr. Benedy w Bydgoszczy w sprawie projektu ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących. - 11.05.2018

Mamy uzasadnione obawy, że w świetle proponowanych zapisów projektu ustawy, przyszłość naszego ogrodu wraz z naszymi prawami jest zagrożona. W związku z tym uważamy, ze zawarte rozwiązania w projekcie ustawy godzą w interes PZD i działkowców, dlatego też oczekujemy bezwzględnego stosowania ustawy z dn. 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych.

czytaj więcej

Korzystne dla ogrodów wyroki WSA w Warszawie dot. prawa użytkowania gruntów - 10.05.2018

Zgodnie z wytycznymi Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców, Okręgowy Zarząd Mazowiecki podejmuje niezbędne działania w celu uregulowania stanu prawnego gruntów zajmowanych przez rodzinne ogrody działkowe z terenu Okręgu Mazowieckiego. Jest to konieczne dla zapewnienia dalszego bezpiecznego funkcjonowania ogrodów. W tym celu, po wejściu w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych, OZM złożył wnioski o stwierdzenie nabycia prawa użytkowania do wszystkich terenów zajmowanych przez ogrody, które nie miały uregulowanej sytuacji prawnej.

czytaj więcej

Stanowisko walnego zebrania sprawozdawczego ROD „Wiśnia” w Zabrzu w sprawie oceny zagrożeń dla ROD z tytułu przygotowania ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych - 10.05.2018

Projekt ustawy nie został przygotowany wyłącznie z myślą o zlikwidowaniu deficytu mieszkań dla młodych małżeństw i osób o niskich dochodach ale także w celu zwiększenia rynku nieruchomości przeznaczonych pod sprzedaż komercyjną. Mając na względzie działania podejmowane przez deweloperów w celu pozyskania gruntów ROD pod budowę mieszkań, biurowców, osiedli domów jednorodzinnych, projekt ustawy może mieć negatywny wpływ na sytuacje rodzinnych ogrodów działkowych.

czytaj więcej

Stanowisko walnego zebrania sprawozdawczego ROD „Niezapominajka” w Grudziądzu w sprawie projektu ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących - 10.05.2018

Projekt wprost lekceważy ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych. Podobnie jak lekceważy miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, a nawet zezwala na realizację inwestycji wbrew tym planom. Wnosimy o znaczną modyfikację specustawy mieszkaniowej, aby nie stała się ona bronią przeciwko działkowcom.

czytaj więcej

Zdrowie prosto z działki! - 09.05.2018

Już nie możemy doczekać się pierwszych truskawek z działki. Nikt nie musi przekonywać, że takie są oczywiście najsmaczniejsze. Jednak warto wiedzieć także, dlaczego są takie zdrowe i jak je spożywać, aby czerpać z nich jak najwięcej witamin, błonnika, polifenoli i innych prozdrowotnych związków. Najwcześniej – już w maju – pojawiają się owoce jagody kamczackiej. Są bardzo smaczne, i choć nie sprawiają kłopotów w uprawie, nadal są rzadko spotykane na działkach. A szkoda – to bogactwo m.in. antocyjanów i pierwszych witamin. Dlaczego jeszcze trzeba posadzić jagodę kamczacką? Przeczytajcie w czerwcowym „działkowcu”. Warto!

czytaj więcej

Korzystny dla ogrodu wyrok WSA w Warszawie dot. częściowej likwidacji ROD "Walter" w Radomiu w związku z budową drogi publicznej - 09.05.2018

Głównym celem Polskiego Związku Działkowców jest zapewnienie bezpiecznego funkcjonowania rodzinnych ogrodów działkowych. Jednakże czasem konieczna jest likwidacja ogrodu w związku z realizacją inwestycji celu publicznego np. w związku z budową drogi. W takim przypadku organy PZD podejmują wszelkie niezbędne działania zapewniające realizację uprawnień przysługujących w takiej sytuacji działkowcom z likwidowanego terenu.

czytaj więcej

Stanowisko Zarządu ROD „Handlowiec” w Rzeszowie w sprawie projektu ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych - 09.05.2018

Projektowana ustawa pozbawia ochrony prawnej tereny zajmowane obecnie przez rodzinne ogrody działkowe położne w dużych aglomeracjach miejskich i tworzy ułatwienia w dostępie do terenów będących w użytkowaniu działkowców dla realizacji komercyjnych przedsięwzięć inwestycyjnych. 

czytaj więcej

Zebranie OZ Sudeckiego PZD w Szczawnie-Zdroju - 09.05.2018

W dniu 30 kwietnia 2018 roku odbyło się zebranie Okręgowego Zarządu Sudeckiego Polskiego Związku Działkowców w Szczawnie- Zdroju, któremu przewodniczył Prezes ORS PZD. W zebraniu uczestniczył jako zaproszony gość Przewodniczy Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD. Tematyka obrad obejmowała: aktualną sytuację działkowców, ogrodów i PZD, w tym informację z zebrania KR PZD, sprawy terenowo-prawne, informację w sprawie kampanii sprawozdawczej w ROD Okręgu Sudeckiego w 2018 roku, sprawy finansowe, sprawy organizacyjne i różne.

czytaj więcej

Petycja walnego zebrania ROD „Polmo” w Szczecinie w sprawie projektu ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych - 09.05.2018

Szanowny Panie Ministrze, Członkowie Rodzinnych Ogrodów Działkowych "POLMO" w Szczecinie zebrani na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym w dniu 21.04.2018 r., wyrażają swoje zaniepokojenie o los ogrodów działkowych w polskich miastach. W związku z projektem ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących z dnia 15.03.2018 r. zdaniem działkowców skutki wejścia w życie niniejszej ustawy mogą poważnie zagrozić długoletniej historii ogrodów działkowych w Polsce.

czytaj więcej

Korzystny dla ogrodu wyrok WSA w Warszawie dot. sprawy dekretowej - 08.05.2018

W 2017 r. zmniejszyło się trochę niebezpieczeństwo likwidacji ogrodów warszawskich w związku z roszczeniami z dekretu „Bieruta”. Wynikało to m.in. z działalności Komisji Weryfikacyjnej oraz przygotowania projektu tzw. dużej ustawy reprywatyzacyjnej, który zakładał m.in. wyłączenie zwrotu nieruchomości „w naturze”. Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców aktywnie włączyła się w prace przygotowawcze dot. ww. projektu ustawy, przedstawiając szerokie stanowisko i wnioski dot. uwzględnienia w projekcie ustawy zapisów zabezpieczających interesy rodzinnych ogrodów działkowych.

czytaj więcej

Święto Konstytucji 3 Maja w Rogoźnie z udziałem działkowców - 08.05.2018

3 maja 2018 r. w Rogoźnie odbyły się uroczyste obchody Święta Konstytucji. W uroczystościach tych brały udział delegacje Rogozińskich Ogrodów Działkowych: im. Przemysława, „Czerwony Mak”, im. K. Marcinkowskiego oraz im. J. Słowackiego.

czytaj więcej

<123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740741742743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799800801802803804805806807808809810811812813814815816817818819820821822823824825826827828829830831832833834835836837838839840841842843844845846847848849850851852853854855856857858>

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio