Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

X Okręgowy Zjazd Delegatów PZD w Olsztynie - 01.08.2019

W dniu 26 lipca 2019 roku w Hotelu Warmińskim w Olsztynie odbył się X Okręgowy Zjazd Delegatów. O godzinie 10.00 Prezes Okręgu Jerzy Giezek dokonał otwarcia Zjazdu i pozdrowił delegatów dziękując im za przybycie. Wprowadzono sztandar Okręgowego Zarządu i odśpiewano Hymn PZD "Zielona Rzeczpospolita".

Następnie minutą ciszy uczczona została pamięć wszystkich działaczy oraz działkowców, którzy odeszli w minionej kadencji. Prezes Jerzy Giezek w sposób szczególny wspomniał zmarłego prezesa Okręgowego Zarządu Zbigniewa Kołodziejczaka. 

Hasło Zjazdu: "Rozwój ROD i Związku na miarę potrzeb XXI wieku".

Prezes Jerzy Giezek przywitał wszystkich zaproszonych gości:

 1. Prezesa Polskiego Związku Działkowców Eugeniusza Kondrackiego,
 2. Zofię Rut-Skurzyńską, kierownika działu Prezydialnego Jednostki Krajowej,
 3. Jarosława Sarnowskiego, Dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich
  i Rolnictwa, który przybył na Zjazd w imieniu Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
 4. Stanisława Gorczycę, Sekretarza Miasta Olsztyna, który przybył na Zjazd w imieniu Prezydenta Miasta Olsztyna,


Artur Chojecki Wojewoda Warmińsko-Mazurski przesłał list, który odczytał Prezes Jerzy Giezek. Wojewoda docenił znaczenie ogrodów działkowy.

Pani Mirosława Krupińska-Chodań, była Przewodnicząca Okręgowej Komisji Oświatowej, działkowiec z ROD "Armii Krajowej" w Olsztynie przygotowała kosz kwiatów, który przekazała na ręce Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego.

Prezes Jerzy Giezek poprosił Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego o wręczenie odznaczeń związkowych:

 1. Odznaczenie "Za Zasługi dla Polskiego Związku Działkowców" otrzymała Krystyna Olkowska z ROD "Na Wójtowej Roli" w Klebarku Małym
 2. Złotą odznakę "Zasłużonego Działkowca" otrzymał Jan Miszkiel z ROD "Na Wójtowej Roli" w Klebarku Małym
 3. Srebrną odznakę "Zasłużonego działkowca" otrzymali:
  1. Elżbieta Góralska z ROD "WKRA" w Nidzicy
  2. Jerzy Giezek z ROD "Miejski" w Działdowie

Okręgowy Zarząd PZD w Olsztynie postanowił uhonorować wszystkich członków ustępującej Okręgowej Rady oraz Okręgowej Komisji Rewizyjnej wręczając im pisemne podziękowania za duży wkład pracy w działalność organu.

Przewodniczącymi Zjazdu zostali: Pani Elżbieta Góralska ROD "WKRA" w Nidzicy oraz Pan Roman Grzegorz ROD "Miodówko" w Miodówku. Na Sekretarza Zjazdu wybrano Eugeniusza Słowikowskiego ROD "Za Gajem" w Wójtowie.

Prezes Jerzy Giezek przedstawił sprawozdanie z działalności Okręgowego Zarządu Warmińsko-Mazurskiego PZD w Olsztynie za lata 2015-2018, w którym ocenił działania podejmowane przez Okręgowy Zarząd (aktualnie Okręgową Radę).

Prezes Jerzy Giezek w swoim przemówieniu zaznaczył że mijająca kadencja była bardzo trudna i Okręg musiał mierzyć z wieloma trudnościami. Mimo to, uważa, że zdecydowaną większość problemów Okręg ma już za sobą. Zerwane więzi zostały w znacznej mierze odbudowane, one jednak nie zregenerują się błyskawicznie. Prezes Giezek pewny jest natomiast tego, że nie zachwiana została jedność środowiska działkowego i wiara, że znowu może być "normalnie". Reasumując Prezes Giezek stwierdził, że "w myśl zasady co nas nie pokona, to nas wzmocni z optymizmem patrzymy w przyszłość" .

Prezes Jerzy Giezek w imieniu Okręgowej Rady i Zarządu, ROD i działkowców złożył serdeczne podziękowania  Krajowej Radzie i pracownikom biura PZD z Prezesem Eugeniuszem Kondrackim na czele za właściwe i konkretne działania w prowadzeniu Związku, skuteczną wieloletnią obronę działkowców, ogrodów i Związku oraz podejmowanie nowych inicjatyw i uchwał celem utrzymania i rozwoju ogrodnictwa działkowego w kraju.

Podziękował także członkom Okręgowej Rady i Okręgowego Zarządu oraz Okręgowej Komisji Rewizyjnej za duży wkład pracy, zaangażowanie i pomoc w ustalaniu kierunków działania, celem skutecznego rozwoju ogrodnictwa działkowego w Okręgu.       

Swoje słowa uznania Prezes Jerzy Giezek skierował  także do Prezesów, Zarządów ROD oraz działaczy ogrodowych, dziękując im za ich pracę, życzliwość i właściwy stosunek do wspólnych spraw.

Sprawozdanie Okręgowej Komisji Rewizyjnej Okręgu Warmińsko-Mazurskiego PZD w Olsztynie za okres kadencji w latach 2015-2018 przedstawiła Przewodnicząca Zofia Szczecińska-Biernacka. Zreferowała pracę Okręgowej Komisji za okres kadencji. Podała liczbę przeprowadzonych kontroli i problemy jakie one wykazały.

Na koniec swojego wystąpienia Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej podziękowała za 18-letnią współpracę z Zarządem, Komisjami Rewizyjnymi ROD, w szczególności za zrozumienie, życzliwość oraz otwartość rozwiązywaniu nieraz trudnych problemów.

Pierwszą osobą, która zabrała głos w dyskusji był Prezes Polskiego Związku Działkowców Eugeniusz Kondracki, który swoje przemówienie zaczął od stwierdzenia, że niezbędne były zmiany, z którymi musiał zmierzyć się Okręg. Prezes Kondracki zaznaczył, że Związek jest organizacją samorządną i samodzielną, która musi kierować się kolektywną działalnością, której niestety w Okręgu Warmińsko-Mazurskim zabrakło. Interwencja Krajowej Komisji Rewizyjnej i w konsekwencji działania Krajowego Zarządu doprowadziły do odwołań osób odpowiedzialnych za nieprawidłowe działania. Zdaniem Prezesa Eugeniusza Kondrackiego z perspektywy czasu można uznać, że działania podjęte przez Jednostkę Krajową były niezbędne i pozwoliły na naprawę sytuacji. Okręg został oceniony dobrze, a Prezes Kondracki określił zmiany jakie zaszły w Okręgu jako "duży krok do przodu".

Prezes Eugeniusz Kondracki przyznał, że zarządzenie ogrodami działkowymi nie jest łatwe. Spraw w Związku jest bardzo dużo na wszystkich szczeblach, dlatego przy podejmowaniu działań dla dobra ogrodów należy łączyć wiedzę z doświadczeniem.

Prezes Eugeniusz Kondracki podziękował wszystkim za pracę w strukturach Związku, zaznaczając jednocześnie, że wybór do władz Związku jest odpowiedzialnością, która niesie za sobą wypracowanie w sobie umiejętności dostrzegania i łączenia wszystkich we wspólnej idei ogrodnictwa działkowego w Polsce.

Spotkanie z delegatami było także okazją do podzielenia się z działkowcami informacji na temat działań jakie w ostatnim czasie podejmowane były przez Jednostkę Krajową. Prezes Kondracki zadowolony jest z działań podjętych w sprawie tzw. ustawy śmieciowej. Kolejnym problemem były roszczenia do gruntów oraz ustawa o gospodarce nieruchomościami. Prezes Eugeniusz Kondracki poruszył także problem zmiany ustawy prawo budowlane.

Prezes PZD przemawiając na X Zjeździe Delegatów poruszył także sprawy związane z przyszłości jaka czeka ogrody, Okręgi i Związek. Nadal będzie intensywnie wdrażany program DGCS PZD, otwierane będą także ośrodki księgowe. Krajowy Zarząd PZD w najbliższym czasie zajmie się także programem bezpieczeństwa w ROD.

Przesłaniem przekazanym delegatom przez Prezesa PZD jest stwierdzenie, że działka jest wartością, której musimy strzec. Nie wolno wypaczać jej pierwotnego przeznaczenia, dzięki któremu nie musimy płacić za użytkowany grunt. Jeśli chcemy aby ogrody przetrwały i służyły nam i przyszłym pokoleniom musimy zdaniem Prezesa Kondrackiego przestrzegać i strzec przepisów obowiązujących w Związku.

Podczas X Okręgowego Zjazdu Delegatów w Olsztynie w dyskusji wzięły udział następujące osoby:

 1. Janina Stadniczeńko z ROD "Kormoran" w Olsztynie:

-    księgowość w ROD,

-    problem śmieci w Ogrodach.

 1. Andrzej Lewandowski ROD "Dąbrowa" w Bartoszycach

-    propozycje zmian w Regulaminie ROD.

 1. Irena Bartkowska ROD "Lasy Państwowe" w Dywitach

-    problem małych ogrodów,

-    ustawa Prawo wodne,

-    problem dzików,

-   księgowość w ROD.

 1. Zbigniew Kołodziejski ROD "Szafirek" w Olsztynie

-    śmieci w ROD.

 1. Andrzej Zuzga ROD "Magnolia" w Piszu

-    propozycja zmian do Uchwały Krajowego Zarządu dotyczący zwiększenia limitu wartości zadania inwestycyjnego obejmującego zakres zwykłego zarządu.

 1. Jan Miszkiel ROD "Na Wójtowej Roli" w Klebarku Małym

-   Program DGCS PZD

-    Ośrodek Księgowy

            Po przerwie delegaci przystąpili do części związanej z wyborami. Podjęto decyzje, że Okręgowa Rada liczyć będzie 38 osób, a Okręgowa Komisja Rewizyjna 7 osób. Komisja Wyborcza stwierdziła prawomocność wyborów, podając iż frekwencja wynosi 70%.

Członkowie Okręgowej Rady wybrali spośród siebie 11 osobowy skład Okręgowego Zarządu. Prezesem został Jan Miszkiel z ROD "Na Wójtowej Roli" w Klebarku Małym,
I Wiceprezesem Jerzy Giezek z ROD "Miejski" w Działdowie, Wiceprezesem Roman Grzegorz z ROD 'Miodówko" w Miodówku, Sekretarzem Eugeniusz Słowikowski z ROD "Za Gajem" w Wójtowie, Skarbnikiem Danuta Różańska z ROD "Perkoz" w Mrągowie.

Przewodniczącą Okręgowej Komisji Rewizyjnej została Pani Barbara Seroka-Piotrowska z ROD "Na Wójtowej Roli" w Klebarku Małym.

            X Okręgowy Zjazd Delegatów PZD w Olsztynie podjął 4 stanowiska:

 1. Stanowisko w sprawie rozwoju ROD i Związku na miarę potrzeb XXI wieku
 2. Stanowisko w sprawie znaczenia ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z 2013 roku
 3. Stanowisko w sprawie współpracy z samorządami lokalnymi
 4. Stanowisko w sprawie wyborów parlamentarnych w 2019 r.

            Na zakończenie Zjazdu głos zabrał nowo wybrany Prezes Okręgu Warmińsko-Mazurskiego PZD w Olsztynie Jan Miszkiel. Podziękował za wybór zaznaczając jednocześnie że Rada powierzyła mu dużą odpowiedzialność, której na pewno da radę sprostać.

Prezes Jan Miszkiel zapewnił, że podjęty podczas Zjazdu ramowy program działania zostanie rozszerzony i przełożony na konkretne działania i zadania. Skuteczność programu zdaniem Prezesa Okręgu w dużej mierze zależy od mądrości Zarządu. Trzeba mierzyć się z konkretnymi przedsięwzięciami i podejmować działania. Ważnym elementem będzie tu zdaniem Prezesa Jana Miszkiela, jedność działaczy i działkowców. Prezes Jan Miszkiel jest zdania, że mimo upadku wybroniliśmy się i wierzy, że dzięki jedności i determinacji dalej damy radę stawiać czoło wszystkim wyzwaniom.

    

 

Opracowała

 

Agata Cizio

Inspektor ds. Administracyjnych

Biuro Okręgu Warmińsko-Mazurskiego

w Olsztynie

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio