Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Zabrze uczestniczy w konkursie „Ekologiczne zielone oazy” - 04.11.2020

Zabrzańskie działki uczestniczyły w konkursie „Ekologiczne zielone oazy” w okresie od sierpnia do 15.09.2020 r. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego przeprowadził konkurs tematyczny, adresowany do właścicieli działek i przydomowych ogródków, na najlepszy teren małej zieleni w województwie śląskim, prowadzony przy zastosowaniu efektywnych metod oszczędzania wody. Zadaniem uczestników konkursu było wykonanie dokumentacji zdjęciowej działki (3 zdjęcia) wraz z krótkim opisem stosowanych metod oszczędzania wody.

czytaj więcej

Rozmowy o przyszłości i bezpieczeństwie istnienia grudziądzkich ROD - 04.11.2020

W dniu 02 listopada 2020 roku na zaproszenie Wiceprzewodniczącego rady Miasta Grudziądza – p. Pawła Napolskiego doszło do spotkania z Prezesem Okręgu Toruńsko-Włocławskiego Polskiego Związku Działkowców – p. Piotrem Gadzikowskim. Tematem rozmów podczas spotkania było przyjęcie przez Radę Miasta Uchwały Nr XXXI/262/2020 z dnia 26 sierpnia 2020 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Grudziądza. 

czytaj więcej

Apel Bogumiły Biernackiej z Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Chemik" w Grudziądzu w sprawie projektu ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy - 03.11.2020

Z uwagi na kompletny brak zabezpieczenia praw działkowców w projekcie ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy, jako Okręgowy Instruktor Społecznej Służby Instruktorskiej pragnę wyrazić swoją opinię w przedmiotowej sprawie. Po zapoznaniu się z projektem ustawy dostrzegam szereg zaniechań i zagrożeń, głównie w sferze zabezpieczenia praw działkowców oraz PZD. Zapisy w projekcie w obecnym formacie stwarzają realne zagrożenie dla przyszłości ogrodów działkowych.

czytaj więcej

List otwarty Hanny Wicikowskiej z Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Energetyk" w Grudziądzu w sprawie projektu ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy - 03.11.2020

Jako długoletni działkowiec i członek Polskiego Związku Działkowców chciałabym zaapelować, aby w pracach legislacyjnych nad przedmiotową ustawą kierowano się obiektywizmem, mając na uwadze też dobro działkowców. Trudno się zgodzić z tym, że woda do podlewania upraw dla rolników i działkowców będzie na innych warunkach, co moim zdaniem jest krzywdzące działkowców i niesprawiedliwe. Po zapoznaniu się z projektem ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy, wskazać należy, że ustawa zawiera kilka krzywdzących działkowców uregulowań

czytaj więcej

Stanowisko Zofii Radtke - Instruktora SSI ROD "Mikołaja z Ryńska" w Grudziądzu w sprawie projektu ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy - 03.11.2020

Po zapoznaniu się z projektem ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy, jako długoletni działkowiec dostrzegam szereg zaniechań głownie w sferze zabezpieczenia praw działkowców oraz największego stowarzyszenia ogrodowego Polski Związek Działkowców. Zapisy w projekcie stwarzają realne zagrożenie dla przyszłości rodzinnych ogrodów działkowych.

czytaj więcej

Wiersz Antoniego Gieczewskiego "Jesień na działce" - 03.11.2020

Antoni Gieczewski "Jesień na działce" W porze jesieni Działka w żółto-zieleni Jesień liśćmi sypie Powodując smutek jak na stypie Nostalgia nastrojem w duszy Resztki letniej radości głuszy

czytaj więcej

Stanowisko Rodzinnego Ogrodu Działkowego „im. Adama Mickiewicza” w Toruniu w sprawie projektu ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy - 03.11.2020

Omawiany projekt rażąco godzi w prawa działkowców przyznane na podstawie ustawy z dnia 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogrodach działkowych. Projekt jest również niezgodny z innymi, od dawna obowiązującymi ustawami powodując sprzeczność pomiędzy podyktowanymi zapisami prawa.

czytaj więcej

Apel działkowca ROD „Elana” w Toruniu w sprawie projektu ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy, a także do działkowców o podjęcie natychmiastowych działań ku zapewnieniu dalszego istnienia ROD - 03.11.2020

Za każdym razem czytam dziesiątki stanowisk napływających z całego Okręgu, które ukazują się na stronie internetowej. Zawsze są w punkt. Zawsze są w czas. I co najważniejsze- zawsze przynoszą pozytywny skutek. Tym razem i ja postanowiłem przedstawić na łamach strony internetowej swój apel i o to samo zwracam się do pozostałych działkowców.

czytaj więcej

Apel Pana Zenona Modrzejewskiego - byłego działkowca Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Złote Piaski” w Toruniu w sprawie projektu ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy - 03.11.2020

Wiele lat temu z ogromnym bólem musiałem pożegnać się ze swoją działką, gdyż cały ogród został zlikwidowany wskutek decyzji o planowanej inwestycji na cel publiczny, dlatego też wiem z autopsji, co dla działkowców oznacza utrata działki- jedynego własnego poletka wśród miejskiego zgiełku.

czytaj więcej

Stanowisko zarządu ROD "Ustronie" w Pieńkach Królewskich w sprawie projektu ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy - 03.11.2020

Dostrzegamy konieczność wprowadzenia nowych rozwiązań prawnych odnośnie przeciwdziałaniam suszy, jednak nie może odbywać się kosztem pogwałcenia praw przysługujących działkowcom na mocy Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych.

czytaj więcej

Stanowisko Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Kąpiele Słoneczne" w Grudziądzu w sprawie projektu ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy - 03.11.2020

Wartym zauważenia jest, że pozytywnie postrzegamy działania Rządu RP mające za cel wprowadzenie rozwiązań zmierzających do innowacyjnych rozstrzygnięć przeciwdziałania skutkom suszy. Jednakże, dostrzegamy w projekcie pewne nie do końca korzystne metody postępowania w przypadkach całkowitej lub częściowej likwidacji ogrodów działkowych.

czytaj więcej

Stanowisko zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Metron” w Toruniu w sprawie projektu ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy 2020-11-02 15:54 - 03.11.2020

Projektowana ustawa ma podobny charakter, co specustawa drogowa, której skutkiem są wydawane decyzje ZRID, a tym samym tragedie tysięcy działkowców, którzy tracą wieloletnik nakład pracy, jaki włożyli w uprawę swoich poletek.

czytaj więcej

DODATNIE ASPEKTY PRZYNALEŻNOŚCI ROD DO OFK - 03.11.2020

Funkcjonujące już oraz tworzone nowe ośrodki finansowo księgowe w okręgach, mają jeden podstawowy cel – usprawnić obsługę finansowo księgową ROD. Ośrodki są jednostkami pomocniczymi dla okręgu ale są jednocześnie jednostkami samofinansującymi się. Oznacza to, że nie pracują dla zysku lecz dla poprawy efektywności obsługi ogrodu. 

czytaj więcej

Jak zabezpieczyć rośliny ogrodowe przed zimą? - 03.11.2020

Z każdym dniem temperatury na zewnątrz są coraz niższe i szybkimi krokami zbliża się okres zimowy. Jak wiadomo, zimą rośliny w ogrodzie, ale także na balkonie czy tarasie, często mogą ucierpieć z powodu niskich temperatur. Jak i kiedy osłaniać rośliny przed przemarznięciem?

czytaj więcej

Przetwarzanie odpadów zielonych w ROD "Sady Antoniukowskie" w Białymstoku - 03.11.2020

Zarząd ROD "Sady Antoniukowskie" zamiast wydawać środki na zamawianie dodatkowych kontenerów i wywóz odpadów postanowił zainwestować w rębak spalinowy. Dzięki temu urządzeniu gałęzie mogą być rozdrobnione. Pozyskane zrębki posłużą działkowcom jako ściółka hamująca rozwój chwastów i zatrzymująca wodę w glebie. 

czytaj więcej

Zmiany w funkcjonowaniu biur jednostek PZD - 02.11.2020

W związku z potrzebą zapewnienia ciągłości pracy jednostek PZD  w czasie epidemii, Krajowy Zarząd PZD podjął uchwałę, która zmienia zasady działania wszystkich biur w Związku. Dokument ten - wydany na podstawie tzw. specustawy COVID-owej - ma na celu dostosowanie działalności wszystkich biur do pogarszającej się sytuacji epidemiologicznej w kraju. Chodzi o ograniczenie ilości osób przebywających jednocześnie na terenie biura, aby nie narażać zdrowia pracowników i działkowców, a jednocześnie – nie doprowadzić do paraliżu biura, gdyby jednak doszło do zakażenia.

czytaj więcej

Stanowisko Kolegium Prezesów Szczecin REDA PZD w sprawie projektu ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy - 30.10.2020

W pełni wyrażamy nasze poparcie dla tej inicjatywy, ale z przykrością stwierdzamy, że fakt pominięcia nas działkowców w rzeczowym projekcie stwarza zagrożenie nierespektowania naszych praw zapisanych w ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych z 13 grudnia 2013 r., w przypadku podjęcia działań inwestycyjnych w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy, na terenach użytkowanych przez członków PZD, gdyż nie zostały ujęte w niej zapisy zapewniające odszkodowania na rzecz działkowców.

czytaj więcej

Stanowisko Zarządu ROD „Malwa” w Szczecinie w sprawie projektu ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy - 30.10.2020

Zarząd ROD Malwa w Szczecinie po zapoznaniu się z poprawkami wniesionymi przez Krajową Radę Polskiego Związków Działkowców do projektu ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy - w pełni je popiera.

czytaj więcej

Stanowisko Kolegium Prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Lublińcu w sprawie projektu ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy - 29.10.2020

To właśnie tereny ogródków, są obszarem gdzie od lat najchętniej wykorzystuje się efekty inwestycji melioracyjnych, a retencja najszybciej, z teorii zmienia się w codzienną praktykę. W tym kontekście nie możemy zgodzić się na rozwiązanie nakładające w efekcie obowiązek uiszczania komercyjnych stawek za korzystanie z podziemnych pokładów wodnych na terenach ROD. Pomysł, zawarty w projekcie wspomnianej ustawy jest tym bardziej szokujący dla naszej społeczności, że nie korzystamy na naszych działkach z głębokich, najbardziej wartościowych pokładów wody, ale wykorzystujemy tu, znacznie mniej cenne, nieuzdatnione wody podskórne. 

czytaj więcej

Stanowisko w sprawie ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy - 29.10.2020

Jako długoletni działkowiec i członek Polskiego Związku Działkowców chciałbym zaapelować, aby w pracach legislacyjnych nad przedmiotową ustawą kierowano się obiektywizmem, mając na uwadze też dobro działkowców. Trudno się zgodzić z tym że woda do podlewania upraw dla rolników i działkowców będzie na innych warunkach, co moim zdaniem jest krzywdzące działkowców i niesprawiedliwe.

czytaj więcej

<123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740741742743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799800801802803804805806807808809810811812813814815816817818819820821822823824825826827828829830831832833834835836837838839840841842843844845846847848849850851852853854855856857858859860861862863864865866867868869870871872873874875876877878879880881882883884885886887888889890891892893894895896897898899900901902903904905906907908909910911912913914915916917918919920921>

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.