Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

OKRĘGOWA RADA UCZCIŁA 40LECIE PZD - 26.10.2021

21 października br. odbyło się w zielonogórskim okręgu PZD posiedzenie Okręgowej Rady. W naradzie, oprócz członków OR, udział wzięli działacze zasłużeni dla  rozwoju ogrodnictwa  działkowego. W pierwszej części narady omówiono bieżące sprawy, w tym przedstawiona została informacją o przebiegu kampanii sprawozdawczej. Okręgowa Rada, z uwagi na niesłabnący popyt na działki przyjęła na przyszły rok zmianę opłaty ogrodowej uiszczanej przez nowych działkowców.

Druga część spotkania miała charakter uroczysty związany z obchodami 40 lecia PZD.  Z uwagi na czasy w jakich przyszło nam funkcjonować uroczystość musiała mieć skromny charakter i odbywać się w oparciu o ograniczenia wynikające z pandemii. W tej części uczestniczyli zaproszeni goście: posłowie Waldemar Sługocki i Bogusław Wontor, wicemarszałek województwa lubuskiego Stanisław Tomczyszyn oraz   prezydent Zielonej Góry – Janusz Kubicki i wiceprezydent Dariusz Lesicki, którzy zostali uhonorowani medalem 40 lecia przyznanym na wniosek OZ przez  prezesa PZD – Eugeniusza Kondrackiego. Wszyscy goście zabrali głos w dyskusji podkreślając znaczenie istnienia ogrodów działkowych i dobrą  współpracę z okręgowymi strukturami PZD. Prezydent Kubicki wyróżnił  trzech zasłużonych działkowców medalem przyznanym „jako wyraz uznania za osiągnięcia mające znaczenie dla Miasta Zielona Góra”.

Spotkanie prowadził prezes okręgu Marian Pasiński. Na początku minutą ciszy uczczono pamięć zasłużonych dla ogrodów i Związku działaczy, którzy już odeszli. Następnie prezes Pasiński okolicznościowym wystąpieniu odniósł się do faktu powołania Polskiego Związku Działkowców i jego wpływu  na rozwój ogrodów działkowych w okręgu zielonogórskim. Przypomniał o szczególnym czasie lat osiemdziesiątych, kiedy powstało 31 nowych ogrodów działkowych na powierzchni blisko 342 hektarów, a liczba działek wzrosła o 6539. Zwrócił uwagę na będący ewenementem fakt wpisania praw użytkowania wieczystego wszystkich ogrodów w okręgu do ksiąg wieczystych. Podkreślił osiągnięcia ogrodów w rozbudowie i unowocześnianiu infrastruktury. Zauważył, że minione 40 lat były  latami wielkiego budowania, ale i latami walki o to, by zbudowane ogrody utrzymać. Przypomniał ustawę z roku 2005, gdy działkowcy dzięki staraniom Związku otrzymali wiele praw, wspomnieniami przywołał aktywny udział działkowców w walce o nową ustawę  po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w roku 2012. „Naszą obecnością wszędzie – powiedział – dawaliśmy świadectwo przywiązania do ogrodów i okazywaliśmy determinację w walce o ich utrzymanie. (…) Z tych doświadczeń wynieśliśmy też jedną z ważnych zdobyczy – przekonanie o tym, że  tylko w jedności i we wspólnym działaniu możemy pokonać przeciwieństwa”.    

Prezes Pasiński podkreślił, że w całej walce o prawa działkowców i utrzymanie ogrodów działkowych to Polski Związek Działkowców okazał się być organizacją nie tylko skuteczną, ale i potrafiącą myśleć perspektywicznie. Potrzeba istnienia ogrodów działkowych w miastach  potwierdzona została w czasie pandemii dużym zainteresowaniem i chęcią posiadania własnej działki.

Na zakończenie wystąpienia prezes Pasiński złożył serdeczne podziękowania

Krajowej Radzie i prezesowi Związku, Eugeniuszowi Kondrackiemu, Krajowej Komisji Rewizyjnej i pracownikom biura Krajowej Rady – za  skuteczne kierowanie Związkiem i inspirację do pracy na rzecz ogrodów. Skierował również pozdrowienia i podziękowania do wszystkich zarządów i komisji rewizyjnych oraz działkowców okręgu zielonogórskiego za pracę i społeczne zaangażowanie w rozwój ogrodów. Spotkanie zakończyło się wspólnym obiadem i urodzinowym tortem.  Przebieg spotkania rejestrowali przedstawiciele lokalnych mediów.

tekst: Joanna Mikołajczyk

zdjęcia: Rafał Hawryluk

  

 

 

 

 

 

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio