Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

IX Zjazd Delegatów Okręgu Toruńsko – Włocławskiego PZD w sprawie pozyskiwania funduszy unijnych na rozwój ROD - 18.06.2015

"Okręgowy Zarząd Toruńsko – Włocławski w ostatnim czasie podjął pierwsze działania w tym zakresie w związku z chęcią uzyskania dotacji przez jeden z ogrodów. Niestety, procedura uzyskania środków jest skomplikowana, dość powiedzieć, że sam druk wniosku liczy kilkaset stron. Naszym zdaniem rozważyć należy udzielenie pomocy ogrodom, a otwarte pozostaje pytanie w jaki sposób należy to uczynić – szkolenia, przygotowanie wzorów dokumentów, kampanię informacyjną. Na zakończenie raz jeszcze pragniemy podkreślić, że każde dodatkowe środki na rozwój ogrodów działkowych są olbrzymią szansą dla ogrodnictwa działkowego w Polsce. Z tego względu temat pozyskiwania funduszy unijnych na rozwój ogrodów działkowych nie powinien być przemilczany i w nowej kadencji Okręgowego Zarządu warto bliżej przyjrzeć się możliwościom jakie dają fundusze unijne" - pisze IX Zjazd Delegatów Okręgu Toruńsko - Włocławskiego.

czytaj więcej

Wypowiedź Wicepremiera, Ministra Gospodarki Janusza Piechocińskiego na Okręgowym Zjeździe Delegatów PZD w Szczecinie - 17.06.2015

10 czerwca br. w obradach Okręgowego Zjazdu Delegatów PZD w Szczecinie uczestniczył Wicepremier, Minister Gospodarki Janusz Piechociński. W swoim wystąpieniu podkreślił jak ważna jest rola rodzinnych ogrodów działkowych w społeczeństwie. Równocześnie wyraził dezaprobatę wobec działań zmierzających do ich likwidacji. "Ani obecna, ani przyszła władza, nie może sięgać po to, co jest obywatelskie i wspólnotowe - podkreślił Wicepremier.

czytaj więcej

Informacja z obrad V Okręgowego Zjazdu Delegatów PZD w Krakowie - 17.06.2015

W minioną sobotę tj. 13 czerwca 2015 r. w Domu Działkowca w ROD „Dębniki” odbył się V Okręgowy Zjazd Delegatów PZD. Zjazd otworzyła Prezes Komisarycznego Okręgowego Zarządu Ewa Błachut wprowadzeniem sztandaru i odśpiewaniem hymnu państwowego oraz hymnu działkowców. Minutą ciszy uczczono pamięć tych, którzy odeszli. Przywitano przybyłych na Zjazd w tym Członka Krajowej Rady Pana Janusza Moszkowskiego oraz Panią Zofię Rut – Skórzyńską.

czytaj więcej

Relacja z IX Zjazdu Delegatów ROD Okręgu Toruńsko-Włocławskiego PZD - 17.06.2015

W dniu 13 czerwca 2015 roku, w hali sportowej SP nr 2 w Toruniu odbył się IX Zjazd Delegatów Rodzinnych Ogrodów Działkowych Okręgu Toruńsko - Włocławskiego PZD. Odbywał się on pod hasłem: „Razem otworzyliśmy nowy rozdział w historii ROD – napiszmy go wspólnie!”, a uczestniczyło w nim 196 delegatów, co stanowiło 78,4% wszystkich przedstawicieli ROD, wybranych podczas walnych zebrań sprawozdawczo - wyborczych w rodzinnych ogrodach działkowych Okręgu Toruńsko - Włocławskiego.

czytaj więcej

IV Okręgowy Zjazd Delegatów PZD w Rzeszowie - 17.06.2015

W dniu 13 czerwca 2015 r. odbył się IV Okręgowy Zjazd Delegatów PZD. Obrady odbywały się w Ośrodku Konferencyjno- Szkoleniowym „Zodiak” w Rzeszowie. Zjazd rozpoczął się wprowadzeniem Sztandaru Okręgu Podkarpackiego oraz odegraniem Hymnu PZD. W Zjeździe uczestniczyło 126 delegatów, co stanowiło 77,3 % ogółu delegatów wybranych w rodzinnych ogrodach działkowych, a także członkowie ustępującego Okręgowego Zarządu oraz Podkarpackiej Okręgowej Komisji Rewizyjnej. W Zjeździe wzięli udział zaproszeni goście: posłowie na Sejm p. Dariusz Dziadzio (PSL) i p. Tomasz Kamiński (SLD), Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa p. Andrzej Dec, Krajową Radę PZD reprezentował Kierownik Wydziału Prezydialnego p. Marek Pytka.

czytaj więcej

Informacja z IX Okręgowego Zjazdu Delegatów PZD w Częstochowie - 17.06.2015

W dniu 13 czerwca 2015 roku w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy obradował IX Okręgowy Zjazd Delegatów PZD w Częstochowie. W zjeździe uczestniczyło 75,3 % wybranych delegatów, członkowie ustępujących władz, Prezesi ROD nie będący delegatami. Zjazd rozpoczął Prezes Okręgu Andrzej Wosik dając sygnał do wprowadzenia sztandaru Okręgowego Zarządu i odegrania hymnu narodowego oraz PZD.

czytaj więcej

Informacja z obrad XVI Zjazdu Delegatów PZD w Koszalinie - 16.06.2015

W dniu 12 czerwca 2015 roku obradował XVI Okręgowy Zjazd Delegatów polskiego Związku Działkowców w Koszalinie. Uczestnikami Zjazdu byli delegaci z rodzinnych ogrodów działkowych wybrani w czasie walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych ROD w 2015 roku oraz członkowie ustępujących władz  OZ, Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Na 96 delegatów w zjeździe uczestniczyło 75 delegatów.

czytaj więcej

IX Zjazd Delegatów PZD Okręgu Sudeckiego w Szczawnie Zdroju - 16.06.2015

W dniu 13 czerwca 2015 r. odbył się IX Okręgowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Działkowców w Szczawnie Zdroju. Zjazd obradował w Centrum Turystyczno Sportowym Aqua Zdrój w Wałbrzychu. Uczestniczyło w nim 138 delegatów, co stanowi 81,2%  ogółu wybranych delegatów   w Okręgu Sudeckim PZD. W Zjeździe uczestniczyła członek Krajowej Rady PZD - Pani Barbara Korolczuk. Wśród zaproszonych gości obecna była poseł  na Sejm RP – Pani Katarzyna Izabela Mrzygłocka – PO. Celem Zjazdu było dokonanie oceny pracy okręgowych organów Polskiego Związku Działkowców za kadencję 2011 – 2015 i wybranie nowych władz oraz określenie kierunków działania na następną kadencję.

czytaj więcej

Relacja z IX Zjazdu Delegatów PZD w Kaliszu - 16.06.2015

W dniu 12 czerwca 2015 roku w Kaliszu odbył się IX Okręgowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Działkowców w Kaliszu. W Zjeździe uczestniczyło 141 delegatów z terenu działania Okręgowego Zarządu  PZD w Kaliszu z 13 powiatów Wielkopolski południowo – wschodniej, 13 członków ustępujących władz, pracownicy Biura OZ oraz 11 zaproszonych  gości. Ponadto w Zjeździe uczestniczyli przedstawiciele mediów. Zjazd otworzył Prezes Okręgowego Zarządu PZD w Kaliszu Pan Jerzy Wdowczyk,  który powitał wszystkich delegatów uczestniczących w Zjeździe.

czytaj więcej

Informacja z X Okręgowego Zjazdu Delegatów PZD w Słupsku - 16.06.2015

10 czerwca br. Zjazd rozpoczął się punktualnie o godz. 11:00 w sali konferencyjnej w budynku Okręgowego Zarządu PZD w Słupsku. Oficjalnego otwarcia Zjazdu dokonał Prezes OZ Wiesław Boratyński - przywitał delegatów i zaproszonych gości. Następnie dokonano wyboru Przewodniczącego Zjazdu, którym został Pan Stanisław Kosiński oraz powołano Prezydium Zjazdu. W Zjeździe oprócz delegatów uczestniczyli prezesi rodzinnych ogrodów działkowych i członkowie ustępujących władz.

czytaj więcej

IX Okręgowy Zjazd Delegatów PZD w Kielcach - 16.06.2015

W dniu 10 czerwca 2015 roku w Kielcach odbył się IX Okręgowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Działkowców. Najwyższy organ Związku na terenie województwa świętokrzyskiego dokonał oceny całej minionej kadencji organów PZD, wyjątkowo ważnej i jednocześnie niezmiernie trudnej dla całego środowiska polskich działkowców. Dokonał również wyboru władz okręgowych na kolejną kadencję.

czytaj więcej

List uczestników IX Zjazdu Delegatów PZD w Kielcach do Pana Prezesa Eugeniusza Kondrackiego - 16.06.2015

Miniona kadencja była dla Polskiego Związku Działkowców chyba jedną z najtrudniejszych, o ile nie najtrudniejszą, w całej historii ogrodnictwa działkowego w naszym kraju. Mamy absolutną świadomość, iż osiągnięte rezultaty walki nie są dziełem przypadku. Na sukces składa się trudna do przecenienia praca i zaangażowanie setek, a nawet tysięcy osób. Oczywiście nie byłoby sukcesu bez jednej, silnej i sprawnie działającej organizacji i jej kierownictwa. W imieniu ponad 20 tysięcy członków PZD z naszego województwa, chcemy złożyć serdeczne podziękowania Panu Prezesowi za całą minioną, pięcioletnią kadencję. Był to okres niezmiernie trudny, który jednak dzięki Pana wielkiemu zaangażowaniu, uporowi i wytrwałości, udało się pokonać.

czytaj więcej

Relacja z V Okręgowego Zjazdu PZD w Warszawie - 15.06.2015

13 czerwca 2015 roku w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbył się V Okręgowy Zjazd Delegatów Okręgu Mazowieckiego  PZD w Warszawie. W Zjeździe udział wzięli delegaci z rodzinnych ogrodów działkowych z Mazowsza wybrani podczas walnych zebrań sprawozdawczo – wyborczych ROD w 2015 roku oraz ustępujące władze OZ PZD i Komisarycznej Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Warszawie. Na 440 Delegatów w Zjeździe wzięło udział 352 osoby, co dało frekwencję ponad 80%. W Zjeździe uczestniczył Prezes KR PZD Pan Eugeniusz Kondracki, a spośród zaproszonych gości obecni byli Senator Marek Borowski oraz Przewodniczący Stowarzyszenia Miasto jest Nasze Jan Śpiewak.

czytaj więcej

Relacja z VIII Okręgowego Zjazdu Delegatów PZD w Szczecinie - 15.06.2015

"Razem – to źródło naszej siły i sukcesu" – hasło to towarzyszyło obradom uczestników Zjazdu, który odbył się w "Kantynie Portowej", w dniu 10.06.2015. W Zjeździe udział wzięło 160 Delegatów, z każdego rodzinnego ogrodu szczecińskiego okręgu, wybranych na walnych zebraniach sprawozdawczo-wybiorczych w 2015 roku. W zjeździe uczestniczyli członkowie ustępujących organów statutowych okręgu oraz zaproszeni goście. Przy 84% frekwencji, zjazd rozpoczął się o godz. 10:00, wprowadzeniem sztandaru, odegraniem hymnu państwowego i hymnu PZD, uczczeniem ciszy tych, co odeszli na wieczność.

czytaj więcej

LidzbarkWarmiński.wm.pl: Bezpieczne ogródki działkowe - debata społeczna - 15.06.2015

Bezpieczeństwo użytkowników ogrodów działkowych było tematem debaty społecznej zorganizowanej przez lidzbarskich policjantów. Komendant Powiatowy Policji w Lidzbarku Warmińskim insp. Tomasz Kamiński opowiedział o zagrożeniach, z którymi mogą spotkać się działkowcy i odpowiadał na pytania gości.


czytaj więcej

List OZ w Zielonej Górze do Prezydenta Warszawy - 15.06.2015

"Nie zgadzamy się na stwierdzenia, że w skład opłat ogrodowych nie wchodzą koszty działalności stowarzyszenia zarządzającego rodzinnym ogrodem działkowym. Jest to tak samo kuriozalne założenie jak to, że koszty urzędu miasta stołecznego Warszawy nie powinny obciążać obywateli. Głoszenie takiego poglądu po pierwsze - świadczy o zupełnej nieznajomości funkcjonowania ogrodów działkowych, które finansują się same tylko z opłat działkowców, a po drugie - przez brak finansowego zabezpieczenia ogrody działkowe utraciłyby możliwość działania. Chyba, że znów o to chodzi urzędnikom miasta stołecznego Warszawy" - pisze w liście do Prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz - Waltz OZ w Zielonej Górze.

czytaj więcej

"Rola dobrze funkcjonujących ogrodów działkowych jest nie do przecenienia" - 15.06.2015

"Z żalem przyjęłam wiadomość o zablokowaniu przez Panią rejestracji statutu PZD, będącego podstawą właściwego funkcjonowania ROD nie tylko w Warszawie, ale i w całym kraju. Pomijając indywidualne racje pragnę podkreślić, iż wobec znikania z miast terenów zielonych na rzecz betonowo-szklanych molochów, dobrze funkcjonujące ogrody są nie tylko sposobem na podratowanie budżetów. Nie do przecenienia jest ich obecna rola w dobie eksploazji motoryzacji i przekraczającego wszelkie normy zanieczyszczenia powietrza i hałasu" - pisze do Prezydent m.st. Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz Romana Kiełbasińska z ROD "Dębniki" w Krakowie.

czytaj więcej

"Blokowanie rejestracji statutu PZD to świadome likwidowanie ogrodnictwa działkowego w Polsce" - 15.06.2015

"Mamy nową ustawę o ROD z 13 grudnia 2013 r. W art. 76 ustawy jest jasno napisane, że władze miast mają obowiązek umieszczać ogrody w planach zagospodarowania przestrzennego. W dużych miasdtach jest to robione opieszale - przykład: Warszawa, Wrocław. Prezydenci tych miast chcą wszystkie ogrody zlikwidować, ponieważ deweloperzy albo dekretowcy są wżniejsi od działkowców, którzy są na rentach lub zasłużonych emeryturach. Mamy nadzieję, że publicznie zajmie Pan głos w tej sprawie" - piszą do prezydenta-elekta Andrzeja Dudy działkowcy ROD "Fantazja" we Wrocławiu.

czytaj więcej

Relacja z IX Okręgowego Zjazdu Delegatów Okręgu Warmińsko - Mazurskiego PZD w Olsztynie - 12.06.2015

W dniu 9 czerwca 2015 roku odbył się IX Okręgowy Zjazd Delegatów Okręgu Warmińsko-Mazurskiego PZD w Olsztynie. W Zjeździe udział wzięli delegaci z rodzinnych ogrodów działkowych wybrani podczas walnych zebrań sprawozdawczo - wyborczych ROD w 2015 roku oraz ustępujące władze OZ PZD, Okręgowej Komisji Rewizyjnej i Okręgowej Komisji Rozjemczej PZD w Olsztynie. Na 195 Delegatów w Zjeździe wzięło udział 161 osób, co dało frekwencję wysokości 83%.

czytaj więcej

"Chcielibyśmy, by władze tego kraju wreszcie zaczęły sprzyjać swoim obywatelom" - 12.06.2015

"Przez wiele lat działkowcy są nękani przez najwyższe organy państwa polskiego, w tym także działaczy i polityków Platformy Obywatelskiej. Rodziny naszych ogrodów nie potrafią zrozumieć, że partia mieniąca się Platformą Obywatelską, oraz władze samorządowe Warszawy z Prezydentem Miasta, w sposób cykliczny i uporczywy prześladują działkowców - obywateli tego państwa. Naprawdę chcielibyśmy, żeby władze wreszcie zaczęły sprzyjać swoim obywatelom i żeby władza nie była wrogo nastawiona do działkowców, którzy też, a może przede wszystkim, solidnie płacą podatki" - piszą w swoim stanowisku przesłanym do Pani Premier Ewy Kopacz, Marszałka Sejmu Radosława Sikorskiego i Prezydent m.st. Warszawy Hanny Gronkiwiecz - Waltz działkowcy z ROD im. B. Chrobrego w Oławie.

czytaj więcej

<123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569>

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.