Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Relacja z V Okręgowego Zjazdu PZD w Warszawie - 15.06.2015

13 czerwca 2015 roku w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbył się V Okręgowy Zjazd Delegatów Okręgu Mazowieckiego  PZD w Warszawie. W Zjeździe udział wzięli delegaci z rodzinnych ogrodów działkowych z Mazowsza wybrani podczas walnych zebrań sprawozdawczo – wyborczych ROD w 2015 roku oraz ustępujące władze OZ PZD i Komisarycznej Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Warszawie. Na 440 Delegatów w Zjeździe wzięło udział 352 osoby, co dało frekwencję ponad 80%. W Zjeździe uczestniczył Prezes KR PZD Pan Eugeniusz Kondracki, a spośród zaproszonych gości obecni byli Senator Marek Borowski oraz Przewodniczący Stowarzyszenia Miasto jest Nasze Jan Śpiewak.

czytaj więcej

Relacja z VIII Okręgowego Zjazdu Delegatów PZD w Szczecinie - 15.06.2015

"Razem – to źródło naszej siły i sukcesu" – hasło to towarzyszyło obradom uczestników Zjazdu, który odbył się w "Kantynie Portowej", w dniu 10.06.2015. W Zjeździe udział wzięło 160 Delegatów, z każdego rodzinnego ogrodu szczecińskiego okręgu, wybranych na walnych zebraniach sprawozdawczo-wybiorczych w 2015 roku. W zjeździe uczestniczyli członkowie ustępujących organów statutowych okręgu oraz zaproszeni goście. Przy 84% frekwencji, zjazd rozpoczął się o godz. 10:00, wprowadzeniem sztandaru, odegraniem hymnu państwowego i hymnu PZD, uczczeniem ciszy tych, co odeszli na wieczność.

czytaj więcej

LidzbarkWarmiński.wm.pl: Bezpieczne ogródki działkowe - debata społeczna - 15.06.2015

Bezpieczeństwo użytkowników ogrodów działkowych było tematem debaty społecznej zorganizowanej przez lidzbarskich policjantów. Komendant Powiatowy Policji w Lidzbarku Warmińskim insp. Tomasz Kamiński opowiedział o zagrożeniach, z którymi mogą spotkać się działkowcy i odpowiadał na pytania gości.


czytaj więcej

List OZ w Zielonej Górze do Prezydenta Warszawy - 15.06.2015

"Nie zgadzamy się na stwierdzenia, że w skład opłat ogrodowych nie wchodzą koszty działalności stowarzyszenia zarządzającego rodzinnym ogrodem działkowym. Jest to tak samo kuriozalne założenie jak to, że koszty urzędu miasta stołecznego Warszawy nie powinny obciążać obywateli. Głoszenie takiego poglądu po pierwsze - świadczy o zupełnej nieznajomości funkcjonowania ogrodów działkowych, które finansują się same tylko z opłat działkowców, a po drugie - przez brak finansowego zabezpieczenia ogrody działkowe utraciłyby możliwość działania. Chyba, że znów o to chodzi urzędnikom miasta stołecznego Warszawy" - pisze w liście do Prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz - Waltz OZ w Zielonej Górze.

czytaj więcej

"Rola dobrze funkcjonujących ogrodów działkowych jest nie do przecenienia" - 15.06.2015

"Z żalem przyjęłam wiadomość o zablokowaniu przez Panią rejestracji statutu PZD, będącego podstawą właściwego funkcjonowania ROD nie tylko w Warszawie, ale i w całym kraju. Pomijając indywidualne racje pragnę podkreślić, iż wobec znikania z miast terenów zielonych na rzecz betonowo-szklanych molochów, dobrze funkcjonujące ogrody są nie tylko sposobem na podratowanie budżetów. Nie do przecenienia jest ich obecna rola w dobie eksploazji motoryzacji i przekraczającego wszelkie normy zanieczyszczenia powietrza i hałasu" - pisze do Prezydent m.st. Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz Romana Kiełbasińska z ROD "Dębniki" w Krakowie.

czytaj więcej

"Blokowanie rejestracji statutu PZD to świadome likwidowanie ogrodnictwa działkowego w Polsce" - 15.06.2015

"Mamy nową ustawę o ROD z 13 grudnia 2013 r. W art. 76 ustawy jest jasno napisane, że władze miast mają obowiązek umieszczać ogrody w planach zagospodarowania przestrzennego. W dużych miasdtach jest to robione opieszale - przykład: Warszawa, Wrocław. Prezydenci tych miast chcą wszystkie ogrody zlikwidować, ponieważ deweloperzy albo dekretowcy są wżniejsi od działkowców, którzy są na rentach lub zasłużonych emeryturach. Mamy nadzieję, że publicznie zajmie Pan głos w tej sprawie" - piszą do prezydenta-elekta Andrzeja Dudy działkowcy ROD "Fantazja" we Wrocławiu.

czytaj więcej

Relacja z IX Okręgowego Zjazdu Delegatów Okręgu Warmińsko - Mazurskiego PZD w Olsztynie - 12.06.2015

W dniu 9 czerwca 2015 roku odbył się IX Okręgowy Zjazd Delegatów Okręgu Warmińsko-Mazurskiego PZD w Olsztynie. W Zjeździe udział wzięli delegaci z rodzinnych ogrodów działkowych wybrani podczas walnych zebrań sprawozdawczo - wyborczych ROD w 2015 roku oraz ustępujące władze OZ PZD, Okręgowej Komisji Rewizyjnej i Okręgowej Komisji Rozjemczej PZD w Olsztynie. Na 195 Delegatów w Zjeździe wzięło udział 161 osób, co dało frekwencję wysokości 83%.

czytaj więcej

"Chcielibyśmy, by władze tego kraju wreszcie zaczęły sprzyjać swoim obywatelom" - 12.06.2015

"Przez wiele lat działkowcy są nękani przez najwyższe organy państwa polskiego, w tym także działaczy i polityków Platformy Obywatelskiej. Rodziny naszych ogrodów nie potrafią zrozumieć, że partia mieniąca się Platformą Obywatelską, oraz władze samorządowe Warszawy z Prezydentem Miasta, w sposób cykliczny i uporczywy prześladują działkowców - obywateli tego państwa. Naprawdę chcielibyśmy, żeby władze wreszcie zaczęły sprzyjać swoim obywatelom i żeby władza nie była wrogo nastawiona do działkowców, którzy też, a może przede wszystkim, solidnie płacą podatki" - piszą w swoim stanowisku przesłanym do Pani Premier Ewy Kopacz, Marszałka Sejmu Radosława Sikorskiego i Prezydent m.st. Warszawy Hanny Gronkiwiecz - Waltz działkowcy z ROD im. B. Chrobrego w Oławie.

czytaj więcej

"Pod pretekstem rzekomej poprawy stanu prawnego ROD organ nadzoru zmierza do likwidacji PZD" - 12.06.2015

"Dotychczasowe działanie Pani Prezydent m.st. Warszawy poprzez stosowanie nacisków administracyjnych nie tylko narusza samorządność naszej organizacji, ale również ogranicza prawo PZD do obiektywnego rozpatrzenia sprawy przez niezawisły sąd. Organ sprawujący nadzór martwi się o przestrzeganie prawa, sam je łamiąc i podejmując decyzje, co do których wyrok może wydać niezawisły sąd" - pisze w liście do Pani Premier Ewy Kopacz Roman Kremspki z ROD"Górka Ustowskie" w Szczecinie.

czytaj więcej

"Delegaci na Nadzwyczajny Zjazd PZD zostali wybrani zgodnie z uchwalonym i zatwierdzonym przez sąd statutem" - 12.06.2015

"Dziwi nas, działkowców, kolejna ze strony Platformy Obywatelskiej destrukcja w zatwierdzeniu przepisów, które sprawdziły się i są zgodne z decyzjami Trybunału Konstytucyjnego, oraz akceptowane przez działkowców. Najwyższy czas, aby polscy, w szczególności warszawscy działkowcy otrzymali plany zagospodarowania, które uwzględniałyby zielone płuca miasta. Pani Prezydent, liczymy na szybką rejestrację statutu stowarzyszenia ogrodowego PZD z pożytkiem dla miliona działkowców" - piszą do Hanny Gronkiewicz - Waltz Prezydent m.st. Warszawy działkowcy z ROD "Tulipan" w Bolesławcu.

czytaj więcej

Podziękowania dla Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego od uczestników VIII Okręgowego Zjazdu Delegatów PZD z okręgu zielonogórskiego - 11.06.2015

"Kierujemy słowa podziękowania za to wszystko, co z Pana inspiracji i pod Pana kierownictwem uczynił PZD dla obrony działkowców i rodzinnych ogrodów działkowych. Szczerze dziękujemy za Pana osobisty udział w walce o ustawę i ogrodowe altany, za mobilizowanie nas i utwierdzanie w przekonaniu, że razem możemy wiele. Deklarujemy pełny udział we wszystkich inicjatywach podejmowanych w celu zapewnienia działkowcom i ogrodom działkowym warunków spokojnego funkcjonowania i dalszego rozwoju. Jesteśmy zdeterminowani do podejmowania takich działań, aby ogrody działkowe zachowały swoją funkcję i nie zniknęły z powierzchni polskich miast i miasteczek" - piszą w liście do Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego uczestnicy VIII Okręgowego Zjazdu Delegatów PZD okręgu zielonogórskiego.

czytaj więcej

"Osobiste zaangażowanie się Pani Premier pozwoli na szybkie wypracowanie rozwiązania" - 11.06.2015

"Zarząd ROD 'Relaks' w Jarocinie, reprezentując działkowców ogrodu, wyraża stanowczy sprzeciw wobec podjętych działań przez Panią Prezydent Miasta Warszawy, jako organu nadzoru nad PZD, przyczyniając się do odmowy rejestracji nowego statutu PZD z 23 października 2014 roku. Organ nadzorujący, odmawiając rejestracji statutu PZD, prowadzi do destabilizacji ruchu działkowego i powoduje niezadowolenie społeczności działkowej. Uważamy, że uchwalenie statutu PZD w dniu 23 października 2014 roku przez Nadzwyczajny XI Krajowy Zjazd Delegatów, zwołany na podstawie obowiązującego wówczas statutu PZD zarejestrowanego przez KRS w 2006 roku, było zgodne z prawem i uzyskało akceptację środowiska działkowego".

czytaj więcej

"Działanie Prezydenta Warszawy prowadzi do torpedowania realizacji nowej ustawy o ROD" - 11.06.2015

"Zarząd ROD 'Róża' w Słupcy, działając z upoważnienia 632 działkowców, jest głęboko zaniepokojony i oburzony działaniami organu nadzorującego PZD, który swoimi działaniami przeciwko rejestracji nowego statutu ogólnopolskiego stowarzyszenia działkowego w Krajowym Rejestrze Sądowym wprowadza destabilizację Związku i paraliżuje ruch działkowy w Polsce. Mamy wrażenie, że organ nadzorujący, którego reprezentantem jest Prezydent Miasta Warszawy, wypowiedział wojnę polskim działkowcom".

czytaj więcej

"Takie działanie odbieram jako nadużycie uprawnień nadzorczych" - 11.06.2015

"Dotychczasowe postępowanie poprzez stosowanie nacisków administracyjnych nie tylko narusza samorządność naszej organizacji, ale również ogranicza prawo PZD do obiektywnego rozpatrzenia sprawy przez niezawisły sąd. Czy Pani Prezydent Warszawy jako wiceprzewodnicząca PO nie musi przestrzegać prawa? Czy stoi ponad prawem? Ja uważam, że szkodzi własnej partii zwłaszcza w obliczu zbliżającej się kampanii wyborczej do parlamentu" - pisze w liście do Premier Ewy Kopacz Eugeniusz Rabuski z ROD "Nad Grzepnicą" w Policach.

czytaj więcej

W toruńskim ogrodzie powstała plenerowa siłownia - 10.06.2015

W Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „100-lecia Zakładów Mięsnych” w Toruniu, wysiłkiem zarządu rod jak również przy dużym zaangażowaniu działkowców zbudowana została plenerowa siłownia, która przeznaczona jest dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów przebywających na terenie ogrodu. Miejsce to jest bazą dla aktywnego, rodzinnego wypoczynku na świeżym powietrzu dla działkowców, ich rodzin i bliskich.

czytaj więcej

"Działania organu nadzoru budzą wątpliwości co do zgodności z prawem" - 10.06.2015

"Rejestracja nowego statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym jest blokowana przez działania, jakie prowadzą urzędnicy organu nadzorującego, Prezydenta m.st. Warszawy, którzy chcą uzyskać niekorzystne działkowcom orzeczenie Sądu Okręgowego w sprawie sporu z PZD. Uważamy, że Nadzywczajny Zjazd Delegatów PZD uchwalił w dniu 23 października 2014 r. zgodnie z prawem nowy statut, który jest akceptowany przez ruch działkowy w Polsce" - piszą do Pani Premier Ewy Kopacz członkowie zarządu ROD im. 22 Lipca w Ostrowie Wielkopolskim.

czytaj więcej

"Postawa Prezydent m.st. Warszawy niweczy nasze przekonanie o odpowiedzialności państwa i samorządów za los milionowej rzeszy działkowców" - 10.06.2015

"Naszym zdaniem Prezydent m.st. Warszawy nie wykorzystując zapisów dotyczących organów nadzorujących opisanych w rozdz. II ustawy Prawo o stowarzyszeniach, włączył się do kampanii wrogości wobec PZD, by przez jego osłabienie organizacyjne doprowadzić do unicestwienia swego wielokrotnego przeciwnika procesowego walczącego o utrzymanie ogrodów działkowych na terenie Warszawy. Taka postawa godzi w podstawy prawne i organizacyjne całego PZD" - piszą do Pani Premier Ewy Kopacz uczestnicy Okręgowego Zjazdu Okręgu Mazowieckiego PZD.

czytaj więcej

"Odmowa rejestracji statutu to nowa batalia o ogrody działkowe" - 10.06.2015

"Działkowcy z ogromnym niepokojem odbierają doniesienia o działaniach organu nadzorującego. Stanowisko kwestionujące statut uchwalony w październiku 2014 r., który jest dla działkowców najważniejszym dokumentem zaraz po ustawie o ROD z 2013 r., to szukanie możliwości osłabienia naszego ruchu i likwidacji ogrodów działkowych w stolicy, a w konsekwencji w całej Polsce" - piszą w liście do Pani Premier Ewy Kopacz działkowcy z ROD "Tramwajarz" w Toruniu.

czytaj więcej

"Wspieramy Krajową Radę w sprawie rejestracji statutu" - 10.06.2015

Działkowcy ROD "Sasanka" w Sobótce ubolewają nad działaniami władz Warszawy, które czynią wszystko, by utrudnić i skomplikować nam życie. Jesteśmy oburzeni faktem utrudniania rejestracji statutu PZD. Dlatego też popieramy pisma Okręgowego Zarządu PZD we Wrocławiu wystosowane do Prezydenta m.st. Warszawy, Pani Premier Ewy Kopacz i Marszałka Sejmu RP Radosława Sikorskiego.

czytaj więcej

Informacja o przebiegu obrad Okręgowego Zjazdu Łódzkiego Delegatów PZD - 09.06.2015

W dniu 5 czerwca 2015 roku, w hotelu Double Tree by Hilton w Łodzi obradował X Okręgowy Zjazd Łódzki Delegatów PZD. Uczestniczyło w nim blisko 270 osób, z czego 246 stanowili delegaci, zapewniając frekwencję na poziomie 80,92%. Pozostali uczestnicy to, nie będący delegatami, ustępujący członkowie władz okręgowych, wieloletni prezesi zarządów ROD, którzy w 2015 roku przestali pełnić te funkcje. Wśród zaproszonych gości obecni byli Wojewoda Łódzki Jolanta Chełmińska, posłowie Dariusz Joński i Artur Ostrowski reprezentujący Sojusz Lewicy Demokratycznej, Grzegorz Schreiber z Prawa i Sprawiedliwości oraz John Godson z PSL, a także przedstawiciele samorządów: Burmistrz Miasta Koluszki Waldemar Chałat, Wiceprezydent Miasta Sieradza Rafał Matysiak, Przewodniczący Rady Miejskiej Uniejowa Jan Kosmalski. List z życzeniami przekazała Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska. W Zjeździe osobiście uczestniczył Prezes PZD Pan Eugeniusz Kondracki.

czytaj więcej

<123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539>

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.