Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Walne Zebranie Sprawozdawcze w ROD im. kpr. BENEDY w Bydgoszczy - 17.03.2016

W dniu 12 marca 2016 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze członków Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. kpr. BENEDY w Bydgoszczy z udziałem Pani Barbary Kokot Prezesa Okręgowego Zarządu PZD w Bydgoszczy oraz Pani sierż. sztab. Marii Madejskiej dzielnicowej osiedla Szwederowo.

         

Działkowcy wysłuchali sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Zarządu ROD. Komisja Rewizyjna przedstawiła sprawozdanie z dokonanej oceny pracy zarządu wraz z przeprowadzonym badaniem sprawozdania finansowego. 

Pani Prezes omówiła aktualne tematy dotyczące Związku i samych działkowców oraz czekające zadania do zrealizowania przez Okręg, natomiast Pani dzielnicowa zwróciła uwagę na zachowania się w różnych sytuacjach dotyczących naszego bezpieczeństwa, współpracy ze środowiskiem oraz zabezpieczenie mienia w ogrodzie.

Przedstawiono działkowcom przygotowane przez zarząd informację o najważniejszych przepisach z nowego regulamin ROD, który wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2016 r., który normuje funkcjonowanie ogrodu działkowego, jego zagospodarowanie, zasady użytkowania działki oraz korzystania z terenów ogólnych i infrastruktury ogrodowej. Znaczenie regulaminu jest tym większe, że obowiązuje nie tylko działkowców, ale każdą osobę przebywającą na terenie ROD. Regulamin ten został rozesłany do działkowców listownie łącznie z zaproszeniem na obecne zebranie sprawozdawcze.

W dyskusji przewijał się temat budownictwa ponadnormatywnego oraz osób zamieszkujących w ogrodzie, ale dominującymi tematami było:
  • poszukiwanie strat w gospodarowaniu energią elektryczną;
  • monitorowanie sieci wodnej oraz eliminowanie wycieków w miejscach odgałęzień 
  • poszczególnych linii i doprowadzających wodę do działek
  • podjęcie decyzji o rozpoczęciu przygotowań do budowy kanalizacji w ogrodzie.
  • Działkowcy zebrani na Walnym Zebraniu podjęli decyzję o przesłaniu listu do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Po spokojnej i rzeczowej dyskusji podjęto uchwały dotyczące przyjęcia sprawozdań, planu inwestycji i remontów, planu pracy i preliminarza oraz opłat ogrodowych obowiązujących w 2016 roku. Zebranie odbyło się w miłej 

i konstruktywnej atmosferze.

Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio