Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Działkowcy z ROD w Łańcucie spotkali się z posłem Kazimierzem Gołojuchem (PiS) - 17.03.2016

W dniu 15 marca 2016 r. Prezes Okręgu Podkarpackiego PZD oraz przedstawiciele łańcuckich rodzinnych ogrodów działkowych spotkali się z posłem na Sejm RP panem Kazimierzem Gołojuchem (Prawo i Sprawiedliwość).

Pan poseł został zapoznany z treścią wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich skierowanego do Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w którym zasygnalizowana została potrzeba zmiany przepisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Zdaniem pana posła powstała w wyniku osiągnięcia konstruktywnego kompromisu ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych jest bardzo dobra, służy działkowcom i zabezpiecza ich prawa. Nie ma zatem konieczności dokonywania w niej jakichkolwiek zmian.W trakcie prac nad ustawą cele istnienia ogrodów działkowych zostały przedstawione posłom w sposób nie pozostawiający żadnych wątpliwości co do potrzeby dalszego ich funkcjonowania w miastach. Trzeba sobie jednak zdawać sprawę z tego, że nadal trwa nacisk środowiska deweloperów na przejmowanie gruntów ROD. Natomiast poruszony przez Rzecznika Praw Obywatelskich problem zamieszkiwania na działkach w skali całego kraju jest tak znikomy, że nie wymaga wprowadzania poprawek do ustawy regulujących tę kwestię. Wszystkie wątpliwości poruszone przez Rzecznika zostały wyjaśnione w piśmie Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 marca br. Jest to zarazem oficjalne stanowisko Ministerstwa w przedmiotowej sprawie. 

Działkowcy przedstawili również podstawowe założenia w zakresie ogrodów działkowych otwartych dla społeczeństwa. 

Pan poseł zapewnił, iż dalej będzie popierał ogrody działkowe i działkowców. Konieczne jest organizowanie spotkań z innymi posłami w celu przedstawienia aktualnej sytuacji ogrodów działkowych i działkowców. Ze swej strony pan poseł zapewnił, że będzie prowadził rozmowy z posłami PiS w przedmiotowej sprawie.  Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze i zostało bardzo pozytywnie ocenione przez działkowców z łańcuckich rodzinnych ogrodów działkowych.  
 
Zdzisław Kluz
Prezes ROD „Zielone Wzgórza”

Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio