Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

KOMUNIKAT Krajowego Zarządu PZD z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie funkcjonowania struktur PZD w związku z aktualną sytuacją epidemiczną - 06.11.2020

W związku z dynamicznym rozwojem epidemii COVID-19, w dniu 5 listopada 2020 r. Krajowy Zarząd PZD dokonał oceny funkcjonowania biur Okręgów PZD w związku z wprowadzonymi rozwiązaniami prawnymi,  w tym uchwałą nr 311/2020 Krajowego Zarządu PZD w sprawie organizacji pracy w biurach jednostek organizacyjnych PZD w związku z obowiązującym stanem epidemii i wydał w tym zakresie stosowne zalecenia (uchwała nr 325/2020).

czytaj więcej

Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego - 06.11.2020

Od 2018r. PZD pozostaje w sporze z Wodami Polskimi, co do zasad obciążania rodzinnych ogrodów działkowych opłatami za korzystanie z wód – dotyczą ROD posiadających własne studnie. Zdaniem PZD Wody Polskie bezpodstawnie odmawiały stosowania wobec ROD przepisów dotyczących nawadniania upraw ogrodniczych. Skutkowało to wzrostem opłat. W skali kraju problem dotyczy ok. 1000 ogrodów, a zatem ok. 200 000 działkowców finansujących opłaty wnoszone przez ROD do WP. 

czytaj więcej

Aktywiści apelują do władz Krakowa o wykupy gruntów pod zieleń. "My chcemy nowych parków miejskich!" - 06.11.2020

Aktywiści miejscy apelują do władz Krakowa o zwiększenie nakładów na wykup terenów zielonych. Chcą, żeby z budżetu Krakowa na ten cel przeznaczać rocznie minimum 200 mln zł. Pod apelem do prezydenta Jacka Majchrowskiego podpisało się 25 organizacji, stowarzyszeń i inicjatyw, a także Rady Wydziałów Biologii, Historii i Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

czytaj więcej

STANOWISKO Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego GWDA w Pile z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie projektu Ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy - 06.11.2020

Nie zgadzamy się aby w tak ważanej ustawie, która ma poprzez szybkie inwestycje zapobiegać skutkom suszy pominięto zapisy ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z 2013 roku w której są zapisane nasze prawa do odszkodowania za nasadzenia i naniesienia zgodnie z operatem sporządzonym przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego a nie na podstawie opinii. 

czytaj więcej

STANOWISKO Instruktorów Okręgowych Społecznej Służby Instruktorskiej PZD w Okręgu Poznańskim z 5 listopada 2020 r. w sprawie projektu ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałaniu skutkom suszy - 06.11.2020

Coraz większa liczba działkowców ma świadomość potrzeby oszczędnego gospodarowania wodą na działce. Stąd pojawiają się coraz częściej uprawy permakulturowe. Niczym nowym nie są dla działkowców zbiorniki na deszczówkę, czy wręcz instalacje zbierające wody opadowe z dachu altany. Na działkach instalowane są indywidualne liczniki poboru wody,
co ogranicza jej zużycie. 

czytaj więcej

Zakończenie budowu ogrodzenia w ROD „Relax – Umultowo” w Poznaniu - 06.11.2020

Szanowni Państwo z wielką radością informujemy, iż dobiegła końca nasza inwestycja związana z budową płotu betonowego. Inwestycja dofinansowana była przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego kwotą 17.200 zł, a całkowity koszt inwestycji wyniósł 34.392,01zł. W kwocie tej wykonaliśmy 172 mb płotu betonowego, którego element składał się z 3 łyt pełnych oraz jednej ażurowej. W kwocie 34.392,01 zł brutto firma wykonawcza usunęła stare opłotowanie, wykarczowała teren na 1 m od granicy płotu oraz zutylizowała wszystkie odpady budowlane

czytaj więcej

List działkowców Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Budowlaniec" w Grudziądzu w sprawie projektu ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy - 05.11.2020

Biorąc pod uwagę zmiany klimatyczne i prognozy w zakresie tematu wody, będzie to priorytetowy temat w działaniach wszystkich rządów na świecie. Szczególną rolę do odegrania mają organizacje społeczne, skupiające lokalne społeczności, takie jak Polski Związek Działkowców. 

czytaj więcej

Apel zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Sasanka" w Grudziądzu w sprawie projektu ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy - 05.11.2020

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Sasanka" w Grudziądzu zwraca się z apelem w imieniu członków naszej społeczności działkowej do procedujących ustawę o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy. Pozytywnie oceniamy projekt ustawy i działania, jakie podejmują władze mające na celu zapobieganie skutkom suszy, ale musimy dbać o dobro oraz prawa działkowców i rodzinnych ogrodów działkowych. 

czytaj więcej

List otwarty w imieniu działkowców Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Oaza" w Grudziądzu w sprawie projektu ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy - 05.11.2020

Działając w imieniu działkowców naszego Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Oaza" w Grudziądzu, pragniemy odnieść się do procedowanej ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy. 

czytaj więcej

Inwestycje realizowane w ROD im. K. Marcinkowskiego w Rogoźnie - 05.11.2020

Mimo pandemii Zarząd ROD im. K. Marcinkowskiego w Rogoźnie realizuje inwestycje i remonty, które poprawiają stan zagospodarowania ROD. Ogród położony jest w mieście. w bieżącym roku władze miasta Rogożna wykonały drogę gminną, która graniczy z ogrodem i stanowi drogą dojazdową do nowego osiedla mieszkaniowego.

czytaj więcej

Wolontariat w ROD im. "550-lecia m. Chodzieży" w Chodzieży - 05.11.2020

Prezes Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. "550-lecia Chodzieży" w Chodzieży p. Halina Laskowska wypełniając swoje obowiązki podczas kontaktów w ostatnich tygodniach z działkowcami na terenie ogrodu  stwierdziła, że w ROD jest wielu działkowców starszych, którzy w czasie  trwania pandemii  wymagają pomocy z powodu odbywania kwarantanny.  

czytaj więcej

Realizacja Programu Rozwoju ROD w partnerstwie władz miasta Grudziądza - 05.11.2020

W dniu 3 listopada 2020 roku na zaproszenie Prezydenta Miasta Grudziądza p. Macieja Glamowskiego, doszło do spotkania z przedstawicielami Polskiego Związku Działkowców , w osobach: Prezesa Okręgu Toruńsko-Włocławskiego Polskiego Związku Działkowców – p. Piotra Gadzikowskiego oraz Przewodnicza Kolegium Prezesów Grudziądz Północ p. Małgorzata Jasińska,  w spotkaniu uczestniczył również Wojciech Witkowski Dyrektor Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

czytaj więcej

STANOWISKO Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. "Nowy Sad" w Stargardzie z dnia 03.11.2020r. - 05.11.2020

Po zapoznaniu się z projektem ustawy „O inwestycjach w zakresie przeciw- działania skutkom suszy” stwierdzamy, że ustawodawca w projekcie ustawy nie zabezpieczył praw działkowców oraz Rodzinnych Ogrodów Działkowych zgodnie         z ustawą o ROD z dnia 13 grudnia 2013r.

czytaj więcej

STANOWISKO Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. 550- lecia m. Chodzieży w Chodzieży - 05.11.2020

Nasze uwagi i postulaty do projektu Ustawy do Pana Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej przekazała Krajowa Rada Poslkiego Związku Działkowców. Popieramy wszystkie postulaty ze stanowiska i je akceptujemy oraz prosimy o ich uwzględnienie w dalszych pracach nad Ustawą.

czytaj więcej

Stanowisko Leszka Konefała Krajowego Instruktora SSI w sprawie projektu ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy - 05.11.2020

Działkowcy, to poważna liczebnie grupa polskiego społeczeństwa, która jak chyba żadna inna zna problematykę ochrony środowiska w tym pogłębiającej się z roku na rok suszy "od podszewki". Wysychające studnie na wskutek wciąż obniżającego się poziomu wód podskórnych jak i głębinowych, to codzienność trosk wielu ogrodów działkowych.

czytaj więcej

Apel Karoliny Ciechomskiej – Okręgowego Instruktora SSI w sprawie projektu ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy - 05.11.2020

Obecna forma projektu omawianej ustawy rażąco zagraża przyszłości Rodzinnych Ogrodów Działkowych, a także nasuwa wiele wątpliwości, co do sprawiedliwości ustawodawców wobec wszystkich działkowców. 

czytaj więcej

STANOWISKO ZARZĄDU I KOMISJI REWIZYJNEJ RODZINNEGO OGRODU DZIAŁKOWEGO im. Zielony Zakątek w Chodzieży z dnia 3 listopada 2020 roku w sprawie projektu Ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy - 05.11.2020

Działkowcy i członkowie samorządu ROD popieramy tą ustawę, gdyż należy przeciwdziałać skutkom suszy. Klimat się zmienia, wody brakuje a bez wody nasze warzywa, drzewa owocowe oraz piękne kwiaty nie będą rosły na naszych działkach i nas działkowców nie będą cieszyć.

czytaj więcej

STANOWISKO Komisji Rewizyjnej Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Prząśniczka” w Toruniu w sprawie projektu ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy - 05.11.2020

Komisja Rewizyjna Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Prząśniczka” w Toruniu idąc w ślad za priorytetowymi działaniami ze strony Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców, Okręgowego Zarządu Toruńsko – Włocławskiego PZD, a także Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Prząśniczka” w Toruniu pragnie przestawić swoje stanowisko w sprawie projektu ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy.

czytaj więcej

Stanowisko Kolegium Prezesów Powiatu Gryfickiego z 3.11.2020 w sprawie projektu ustawy o inwestycjach z zakresu przeciwdziałania skutkom suszy - 04.11.2020

Kolegium Prezesów działające w powiecie gryfickim woj. Zachodniopomorskie - reprezentuje 11 Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Z niepokojem obserwuje trwające prace w Ministerstwie nad Ustawą o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy W specustawie zaproponowane rozwiązania prawne nie uwzględniają praw działkowców jak i PZD oraz pomijają zapisy ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

czytaj więcej

Interpelacja Posła na Sejm RP Arkadiusza Myrcha skierowana do Pana Mateusza Morawieckiego - Prezesa Rady Ministrów w sprawie projektu ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy - 04.11.2020

Szanowny Panie Premierze, przedstawiciele toruńskich Rodzinnych Ogrodów Działkowych zwrócili się do mnie z prośbą o podjęcie interwencji. Sprawa dotyczy ich krytycznej oceny projektu ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy. Przede wszystkim pragnę poprzeć i wzmocnić stanowisko Działkowców w przedmiocie zgłaszanych uwag. Mają one bowiem na celu zabezpieczenie ich praw. 

czytaj więcej

<123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740741742743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799800801802803804805806807808809810811812813814815816817818819820821822823824825826827828829830831832833834835836837838839840841842843844845846847848849850851852853854855856857858859860861862863864865866867868>

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio