Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Walne zebranie sprawozdawcze w ROD im. Stanisława Staszica w Pile - 15.04.2022

9 kwietnia 2022 r. w świetlicy Domu Działkowca odbyło się zebranie sprawozdawcze członków PZD Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. St. Staszica. Zebranie otworzył Prezes Zarządu Andrzej Kierzkowski, który przywitał przybyłych działkowców oraz zaproszonych gości – Mariana Praczyka Prezesa Okręgu PZD, Marka Andruszkiewicza radnego Przewodniczącego Komisji Gospodarki Miejskiej oraz dzielnicowego st. sierż. Grzegorza Czaronka. Część sprawozdawczą oraz projekty planów referowali Prezes Zarządu Andrzej Kierzkowski, Księgowa Elżbieta Zdunek i Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Mirosław Kwaśniewski.

Najważniejszym zadaniem do realizacji w 2022 r. będzie zakończenie prac remontowych przyjętych na walnym zebraniu sprawozdawczo - wyborczym w 2019 r. pn. Modernizacja sieci energetycznej. Jej wartość w ostatnim roku realizacji wyniesie -ca 30 000,-zł.

Przedstawiciel Okręgowego Zarządu PZD Marian Praczyk w swoim wystąpieniu przedstawił między innymi informację o najważniejszych sprawach w Związku i naszym okręgu oraz o dotychczas pozyskanych funduszach i możliwościach dalszego uzyskania środków na rozwój infrastruktury w ROD.

Radny Marek Andruszkiewicz podkreślił znaczenie i rolę ogrodów działkowych dla środowiska i społeczności lokalnej. Zapewnił o dalszym wsparciu ze strony gminy w rozwój ROD i przekazał informację, długo oczekiwaną przez działkowców, o zaplanowanej realizacji remontu nawierzchni ul. Paderewskiego przy której usytuowanych jest większość ROD w Pile.

Sprawę bezpieczeństwa i zagrożeń na terenie ogrodów przedstawił dzielnicowy st. Sierż. Grzegorz Czaronek. Poinformował działkowców w jaki sposób zabezpieczyć się przed ewentualnym włamaniem i kradzieżą.

Dokumenty sprawozdawcze przyjęto jednogłośnie. Podjęto także inne niezbędne uchwały zapewniające realizację zaplanowywanych zadań.

Uczestnikom zebrania wręczono wydaną przez JK PZD bezpłatną broszurę Uprawa warzyw pod osłonami.

Zebranie przebiegało w miłej i rzeczowej atmosferze.

 

AK

 

 

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.