Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

„Pańskie pismo traktujemy jako pierwszy krok do likwidacji ogrodów” - 20.01.2014

„Traktowanie ogrodów działkowych jako rezerwy terenu pod przyszłe inwestycje komercyjne, świadczy o niezrozumieniu idei ogrodnictwa działkowego i o kompletnym braku wiedzy na temat potrzeb mieszkańców miast. Podczas gdy na całym świecie próbuje się przywrócić ogrodnictwo działkowe i dać ludziom możliwość uprawy warzyw i owoców na własny użytek, w naszym Kraju ciągle trwają próby likwidacji ogrodów” – pisze Zarząd ROD „Związkowiec” w Zarach w liście do Ryszarda Grobelnego.

czytaj więcej

„Czy obawy Pana o niekonstytucyjność niektórych przepisów ustawy działkowej podzielają wszystkie miasta będące członkami Związku?” - 20.01.2014

„Trudno bowiem dać wiarę, aby w zbliżających się wyborach samorządowych w 2014 r. wszystkie miasta w Związku Miast Polskich, a szczególnie miasto Poznań, nie chciały aby ich kandydatów do władz samorządowych popierali działkowcy. Można i tak, jednak my działkowcy jesteśmy w jedności i zawsze w gotowości do podjęcia słusznych decyzji w wyborze swoich przedstawicieli do władz samorządowych” – piszą działkowcy z powiatu wałbrzyskiego w liście do Prezesa Związku Miast Polskich.

czytaj więcej

Spotkanie noworoczne działkowców w ROD „Dębniki” w Krakowie - 20.01.2014

W Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Dębniki" w Krakowie, odbyło się spotkanie noworoczne działkowców. W spotkaniu udział wzięli zaproszeni goście z Rady Miasta Krakowa, Rady Dzielnicy VIII - Dębniki, przedstawiciele OZM PZD, prezesi innych ROD, a także z wizytą duszpasterską ks. Proboszcz dębnickiej parafii Św. Stanisława Kostki. Licznie przybyli działkowcy wysłuchali informacji na temat sytuacji ogrodów działkowych w świetle wchodzącej w życie 19 stycznia 2014 r. nowej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

czytaj więcej

„Środowisko działkowe dotychczas widziało w Pana osobie sojusznika w walce o ocalenie ogrodów” - 20.01.2014

„W imieniu działkowców z lubelskich Rodzinnych Ogrodów Działkowych zwracam się do Pana Prezesa z prośbą o zaprzestanie rozpowszechniania przez Związek Miast Polskich nieprawdziwych informacji dotyczących uchwalonej przez Parlament w dniu 13 grudnia 2013 r. ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych” – pisze Ryszard Janeczek z ROD „Oaza” w Lublinie w liście do Ryszarda Grobelnego.

czytaj więcej

„Mamy ustawę, która gwarantuje dalsze istnienie ogrodów działkowych w Polsce” - 20.01.2014

„Dzięki Panu działkowcy zrozumieli, że w silnym związku, w jedności działania-można osiągnąć sukces w walce o uchwalenie nowej, dobrej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, która zabezpiecza prawa wszystkich działkowców i naszych rod. Za to wszystko Okręgowa Komisja Rozjemcza PZD w Szczawnie Zdroju - składa Panu Prezesowi serdeczne podziękowanie i gratulacje” – czytamy w liście.

czytaj więcej

„Nasz wspólny ponad roczny wysiłek przyniósł długo oczekiwany rezultat” - 20.01.2014

„A jednak są w naszym społeczeństwie ludzie, którym uzyskany przez nas spokój po prostu nie odpowiada, dla których nie liczy się możliwość aktywnego wypoczynku i rekreacji licznej, bo kilkumilionowej populacji obywateli. Ludzie ci w działkach ogrodowych widzą jedynie określony areał ziemi, zwłaszcza w miastach, który można spieniężyć” – pisze Czesław Warych z ROD „Partynice” we Wrocławiu w liście do Prezydenta.

czytaj więcej

Nowa ustawa działkowa weszła w życie - 19.01.2014

Po osiemnastu miesiącach ciężkiej walki o nową ustawę, działkowcy doczekali się dnia w którym weszła ona w życie. Ustawa, która zaczęła obowiązywać  19 stycznia br., zawiera zdecydowaną większość zapisów projektu obywatelskiego, dzięki czemu użytkownicy działek w ROD mogą być spokojni, że najważniejsze z ich praw zostały odpowiednio zabezpieczone.

czytaj więcej

Co działkowcy myślą o nowej ustawie - 19.01.2014

Wszystko wskazuje na to, że tegoroczny powrót działkowców  do ogrodów po zimowej przerwie będzie przebiegał w o wiele lepszej i spokojniejszej atmosferze, niż było to rok temu. Gwarantem tego jest nowa ustawa działkowa, która weszła w życie dokładnie dziesięć dni temu. Rok temu, o tej samej porze, mało który działkowiec myślał o wypoczynku. Wszyscy mobilizowali siły w celu obrony ustawy gwarantującej dalsze istnienie ogrodów. Na szczęście działania działkowców nie poszły na marne i walka o projekt obywatelki znalazła pozytywny finał.
Z żalem można oceniać tylko postawę garstki osób, która jak się okazuje nie zamierza składać broni i chce nadal walczyć z działkowcami.

czytaj więcej

„Jest to kolejna już próba pozbawienia działkowców ogrodów” - 19.01.2014

„Apeluję o zastanowienie się na tym czy taka polityka ZMP jest naprawdę korzystna dla miast? Czy liczą się tylko zyski i pieniądze? A co z ludźmi? Czy na krzywdzie działowców przedstawiciele ZMP chcą budować budżety miast?” – pisze Roman Jerzy z ROD „Miodówko” w Miodówku do Ryszarda Grobelnego.

czytaj więcej

„Dlaczego dążycie aby kosztem najsłabszych mieszkańców wzbogacały się „rekiny biznesowe"? - 19.01.2014

„Podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych w dniu 18 grudnia 2013 roku jest aktem wyczekiwanym przez rodziny działkowców. Oczekiwaliśmy, że ten podpis zamknie rozdział walki o funkcjonowanie ogrodów działkowych w Polsce. Jeszcze farba drukarska nie wyschła a już pojawiają się zarzuty i żądania skierowania tej ustawy do Trybunału Konstytucyjnego” – pisze Elżbieta Gomuła z Łochowic.

czytaj więcej

„Bardzo zaniepokoił nas fakt, że Związek Miast Polskich kwestionuje konstytucyjność nowej ustawy o ROD” - 19.01.2014

„Nie kwestionujemy praw gmin do gruntów, na których funkcjonują rodzinne ogrody działkowe, ale ich prawne unormowanie musi być przeprowadzone w sposób zgodny z interesem wszystkich zainteresowanych - samorządów i działkowców. Dlatego też apelujemy o zaniechanie działań skierowanych przeciwko działkowcom” – pisze Prezydium OZ PZD w Olsztynie w stanowisku skierowanym do Ryszarda Grobelnego.

czytaj więcej

„W naszej walce byliśmy dzielni i uparci w dążeniu do wspólnego celu” - 19.01.2014

„Pragnę podkreślić, że ogromną rolę w tej walce odegrał Pan jako nasz „ dowódca ". Pana charyzma i postawa sprawiły, że odnieśliśmy sukces w pełnym tego słowa znaczeniu” – pisze Patrycja Zielińska z Wałbrzycha w liście do Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego.

czytaj więcej

Najnowszy numer "Biuletynu Informacyjnego" - 19.01.2014

Do Okręgowych Zarządów oraz rodzinnych ogrodów działkowych został już wysłany "Biuletyn Informacyjny (1/2014)", w którym opublikowana została nowa ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych, zweryfikowany Statut PZD, dokumenty wdrożeniowe, a także wytyczne do przeprowadzenia walnych zebrań sprawozdawczych w ROD (pobierz wersję elektoniczną Biuletynu). Do BI została także dołączona wkładka z wzorami dokumentów i druków na walne zebrania w ROD (dokumenty do pobrania).

czytaj więcej

O co rzeczywiście walczy Ireneusz Jarząbek - 18.01.2014

Ireneusz Jarząbek to postać znana dużej części działkowców nie od dziś.  Przykłady jego negatywnych zachowań można mnożyć. I niestety wszystko wskazuje na to, że pasmo jego porażek, nadużyć prawa, zdaje się nie mieć końca. Na światło dzienne wychodzą bowiem kolejne fakty, które  potwierdzają jak brudna jest gra, którą prowadzi.

czytaj więcej

"Nie pozwolimy odebrać nam naszych ogrodów!" - 18.01.2014

„Nie godzimy się na politykę Związku Miast Polskich polegającą na kwestionowaniu konstytucyjności nowej ustawy o ROD. Jest to działanie zmierzające do likwidacji ogrodów działkowych na cele komercyjne. Nie godzimy się na to!” – czytamy w liście ROD „Na Wójtowej Roli” w Klebarku Małym do Ryszarda Grobelnego.

czytaj więcej

Działkowcy dziękują za nową ustawę działkową - 18.01.2014

„My działkowcy po prostu cieszymy się, że nowa ustawa zapewnia trwałość istnienia ogrodów działkowych, jako ważnego elementu zagospodarowania miast, a Ogrody działkowe utrzymają status urządzeń użyteczności publicznej!” – pisze Jakub Malina z ROD „Zacisze” w Wałbrzychu.

czytaj więcej

Okręgowy Zarząd PZD w Opolu pisze do Związku Miast Polskich - 18.01.2014

„Zwracamy się do Pana Prezesa Ryszarda Grobelnego, Przewodniczącego ZMP, aby obiektywnie spojrzał na dalsze funkcjonowanie ogrodów działkowych w miastach polskich, na ich modernizację i rozwój, aby nie niszczyć tego, co dobrze służy mieszkańcom miast, co daje im radość, zadowolenie i spokojną przyszłość. Ludzie zadowoleni z rządów władz lokalnych - będą ich zawsze popierać i szanować - tego Panu życzymy „ – czytamy w liście OZ Opolskiego PZD.

czytaj więcej

"Czas pokazał prawdziwe oblicze Prezesa ZMP" - 18.01.2014

„Co się stało - czy myślał Pan, że ustawa ta w ogóle nie zostanie uchwalona i niepodpisana przez Prezydenta RP, a Pan w oczach działkowców stanie się bohaterem, /bo popierał Pan działkowców/?” –pytają Prezesa Związku Miast Polskich działkowcy z rejonu iławskiego.

czytaj więcej

Stanowisko Prezydium OZM PZD w sprawie listu Związku Miast Polskich do Prezydenta RP - 18.01.2014

"Członkowie prezydium OZM PZD, jak również cała społeczność mazowieckich działkowców z wielkim zaskoczeniem i zaniepokojeniem przyjęła list wystosowany przez Prezesa Związku Miast Polskich do Prezydenta RP. Kiedy już wydawało się, że walka o dalszy los działkowców szczęśliwie zakończyła się wraz z uchwaleniem przez Sejm nowej ustawy o ROD i podpisaniu jej przez Prezydenta RP, jakże szybko znów okazuje się, że nawet uchwalone prawo nie daje użytkownikom działek gwarancji spokojnego jutra. Najlepszym dowodem tego jest wyrażona w stanowisku Związku Miast Polskich prośba do Prezydenta RP o skierowanie świeżo uchwalonej ustawy do Trybunału Konstytucyjnego"- czytamy w stanowisku.

czytaj więcej

Komunikat Okręgowego Zarządu Śląskiego PZD - 17.01.2014

„W nawiązaniu do pojawiających się w Internecie oraz w prasie pobieżnych informacji jakoby władze Okręgowego Zarządu Śląskiego PZD dążyły do odsunięcia śląskich ogrodów od PZD i działania na jego szkodę, uprzejmie wyjaśniamy, iż nigdy intencją działaczy OZ Śląskiego PZD nie było podejmowanie działań ze szkodą dla Polskiego Związku Działkowców, a tym bardziej ze szkodą dla śląskich ogrodów i działkowców” – czytamy.

czytaj więcej

<123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740741742743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799800801802803804805806807808809810811812813814815816817818819820821822823824825826827828829830831832833834835836837838839840841842843844845846847848849850851852853854855856857858859860861862863864865866867>

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio