Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Okręgowa Konferencja Przedzjazdowa w Kielcach w sprawie wystąpienia RPO - 03.10.2014

Stanowisko

Okręgowej Konferencji Przedzjazdowej PZD w Kielcach

z dnia 1 października 2014 roku

 

w sprawie opinii Rzecznika Praw Obywatelskich w zakresie zapisów Ustawy o ROD
z 13.12.2013 r.

 

 

            Nowa Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych obowiązuje zaledwieod 8 miesięcy, a już stała się przedmiotem zainteresowania kolejnych środowisk. Po wystąpieniu Związku Miast Polskich do Prezydenta RP o jej skierowanie do kontroli Trybunału Konstytucyjnego, zapisami ustawowymi w odniesieniu do ogrodnictwa działkowego, także Rzecznik Praw Obywatelskich postanowiła wyrazić swoją opinię co do przyjętych rozwiązań i ich realizacji.

            Oczywistym jest, że Pani Rzecznik ma pełne prawo do wyrażania stanowiska w przedmiocie regulacji ustawowych w wielu dziedzinach życia, także tych, które odnoszą się do polskich działkowców i ROD.

            To co jednak musi budzić obawy to fakt, iż wyrażona w materiale prasowym opinia, oparta jest naszym zdaniem o stwierdzenia, które w ogóle nie pokrywają się z rzeczywistością.

            Potwierdzeniem powyższego jest chociażby wsparcie swojego stanowiska o głosy rzekomych stowarzyszeń, zatroskanych o dobro działkowców i ogrodów. Stowarzyszeń, które tak naprawdę reprezentują skrajnie małą liczbę osób, a często nawet i to jest trudnym do obronienia. W wypowiedzi Pani Rzecznik całkowicie deprecjonuje się wolę samych najbardziej zainteresowanych – miliona użytkowników działek. Przeciwstawia się wystąpienia garstki ludzi wobec oczekiwań i praw milionowej rzeszy i ich rodzin.

            Z jednej strony zauważa Pani Rzecznik jeden z fundamentów nowej Ustawy w postaci troski o zachowanie tytułów prawnych do gruntów ogrodów, z drugiej jednak po raz kolejny przytacza się rzekomy monopol PZD i płynący z niego ucisk dla środowiska działkowców. Jak to się ma chociażby w obliczu realizacji samej Ustawy w zakresie zebrań ustawowych, gdzie na blisko 2500 już odbytych, zaledwie 6% ROD postanowiło opuścić dotychczasowe struktury?

            Czy sytuacja ta nie powinna być najlepszym i dobitnym argumentem, iż forsowany ponownie przez niektóre media i część środowisk monopol jest tak naprawdę sztucznie pompowanym balonem służącym potwierdzeniu fikcyjnych zarzutów?

            Trudno oprzeć się wrażeniu, iż w walce z PZD zatoczono koło absurdu. Niemal wprost próbuje się udowodnić, że decyzje samych działkowców o pozostaniu
w ogólnopolskiej organizacji to jedynie wynik ich masowej pomyłki sięgającej na dzień dzisiejszy już ponad 2 tysięcy odbytych głosowań w trakcie zebrań ustawowych i wyboru na nim stowarzyszenia prowadzącego ogród.

            Każdy, nawet ten, kto z ogrodami działkowymi nie ma nic wspólnego, nie założy,
iż opisana wyżej sytuacja jest wynikiem przypadku.

            Jak szalenie trudno jednak doszukać się trzeźwego spojrzenia na sprawę i jasnej jej oceny.

            Ustawa o ROD z 13 grudnia 2013 r. zabezpieczyła prawa działkowców i ogrodów. Dała im pełną i niczym nie ograniczoną możliwość decydowania o swojej przynależności organizacyjnej. Pogodziła istnienie ogrodów z prawami właścicielskimi samorządów i Skarbu Państwa. Dała wreszcie podstawy do działalności organizacyjnej ROD na co dzień.Wydaje się, że powinno to raz na zawsze zakończyć zamieszanie jakie tworzy się niemal non stop wokół ogrodów działkowych. Nic jednak bardziej mylnego.

            Zawierucha umilkłaby zapewne dopiero wówczas, gdyby prawa działkowców i ROD ustąpiły w całości prawom do swobodnej likwidacji ogrodów. Ogrodów pozbawionych tytułów prawnych i użytkowników w postaci dzikich lokatorów.Problem polega jednak na tym, że taka zawierucha skutecznie zmiotłaby całą idee ogrodnictwa działkowego w naszym kraju. I choć wiele jest środowisk tak spoglądających na tę ponad wiekową tradycję, to absolutnie rozwiązanie takie nie może zostać zaakceptowane i przyjęte.

            Tym bardziej zdumiewa a wręcz smuci postawa Rzecznika Praw Obywatelskich, który opierając się na szalenie wąskiej grupie osób, zapomina o milionie obywateli, których dorobek i majątek w żaden sposób pominięty być nie powinien i nie może.

            Należy nam jednak i tym razem pozostać w nadziei, iż zajmowane przez różne podmioty stanowiska, w tym i Rzecznika Praw Obywatelskich, oparte będą na starannej analizie całego zagadnienia, a nie jak dotychczas, na wyrywkowym przytaczaniu haseł, które nijak mają się do rzeczywistości.

 

 

 

      Sekretarz Okręgowej                                                               Przewodniczący Okręgowej

Konferencji Przedzjazdowej                                                        Konferencji Przedzjazdowej

 

 

     /-/ Zofia Tyczyńska                                                                        /-/ Józef Staniszewski

 

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio