Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Stanowisko Okręgowej Konferencji Przedzjazdowej PZD w Kielcach w sprawie wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego - 03.10.2014

Stanowisko

Okręgowej Konferencji Przedzjazdowej PZD w Kielcach

z dnia 1 października 2014 roku

 

w sprawie wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w przedmiocie altan w ROD

 

 

Wydane w dniu 9 stycznia br. orzeczenie NSA w zakresie jednej z altan w rodzinnym ogrodzie działkowym, stworzyło realne niebezpieczeństwo nie tylko dla pojedynczego użytkownika działki ale blisko miliona działkowców w naszym kraju.

Wyprowadzona definicja altany w ROD w postaci lekkiej konstrukcji o ścianach ażurowych, trwale nie związanej z gruntem, stoi w całkowitej sprzeczności nie tyle z ponad wiekową tradycją ogrodnictwa działkowego ale przede wszystkim ze zdrowym rozsądkiem.

Przyjęta na podstawie Słownika Języka Polskiego definicja altany ogrodowej, stawia ponad 900 tysięcy tychże obiektów w cieniu samowoli budowlanych z widmem ich realnej rozbiórki.

W wydanym orzeczeniu całkowicie pominięto funkcje celowościowe i funkcjonalne zapisów ustawowych w zakresie altan – dokonując na przestrzeni lat zwiększania dopuszczalnej powierzchni zabudowy altany, nie zakładano przecież powiększania swoistej wiaty ogrodowej!

Proponowana przez NSA zmiana we właściwym rozumieniu konstrukcji działkowych altan posiada jednak w naszym odczuciu drugie znaczenie. Znaczenie daleko dalej idące bo wpływające tak naprawdę na istnienie ogrodów działkowych.

O ileż mniejsza będzie kwota odszkodowania dla działkowców w sytuacji likwidacji ROD jeśli z kwoty tej zniknie suma odszkodowawcza za altanę? O ileż bardziej z finansowego punktu widzenia opłaca się zwyczajnie likwidować ogrody?I to właśnie chyba ten czynnik stoi za wydanym orzeczeniem i powstałym do niego uzasadnieniem.

Reszty niech dopełni znane przysłowie: „jeśli nie wiadomo o co chodzi to zawsze chodzi o pieniądze”. W tym wypadku o zdecydowanie mniejsze koszta po stronie właściciela gruntu przy decyzji likwidacyjnej ogrodu działkowego.

Trudno też nie oprzeć się wrażeniu, że sam wyrok NSA wpisuje się w coraz dłuższą listę wydarzeń niekorzystnych dla działkowców i ogrodów, które dziwnie wzajemnie się uzupełniają i zmierzają w jednym kierunku.

Pozostaje jednak mieć nadzieję, że powołany Komitet Inicjatywy Ustawodawczej i zebrane poparcie w liczbie kilkuset tysięcy podpisów działkowców i sympatyków ogrodnictwa działkowego dla zaproponowanych zmian legislacyjnych – wprowadzenia do porządku prawnego definicji altany działkowej, zakończy się pełnym sukcesem, uwalniając altany od groźby ich masowego wyburzania.

Powstałe zagrożenie jest jednocześnie doskonałą odpowiedzią i potwierdzeniem konieczności dalszego istnienia jednolitej, silnej organizacji, bez której zapewne już dużo wcześniej polskie ogrodnictwo działkowe można by uznać za część historii…

 

 

     Sekretarz Okręgowej                                                    Przewodniczący Okręgowej

Konferencji Przedzjazdowej                                            Konferencji Przedzjazdowej

 

     /-/ Zofia Tyczyńska                                                            /-/ Józef Staniszewski

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio