Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Stanowisko KR PZD z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie zagrożeń powstałych po wejściu w życie ustawy o ROD - 24.02.2014

„Entuzjazm działkowców wywołany uchwaleniem przez Sejm w dniu 13 grudnia 2013 r. ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, podpisaniem jej przez Prezydenta RP w dniu 18 grudnia 2013 r. został szybko zahamowany. Już 20 grudnia 2013 roku Związek Miast Polskich wystąpił do Prezydenta RP ze swoim stanowiskiem w sprawie ustawy o ROD, wyrażając poważne wątpliwości natury konstytucyjnej, jak również o rozważenie możliwości skierowania nowej ustawy do Trybunału Konstytucyjnego” – czytamy w stanowisku.

czytaj więcej

Stanowisko KR PZD z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie relacji medialnych dotyczących wejścia w życie nowej ustawy o ROD - 24.02.2014

„Wejście w życie nowej ustawy działkowej było z pewnością jednym z ważniejszych wydarzeń w całej historii ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce. Po wyroku Trybunału Konstytucyjnego dalsze istnienie ogrodów stanęło bowiem pod dużym znakiem zapytania. Nie brakowało momentów, w których działkowcy mieli realne powody, by wątpić, że nowa ustawa gwarantująca dalsze istnienie ROD wejdzie w ogóle w życie. Także w mediach nie brakowało sceptycznych komentarzy w tej kwestii” – czytamy w stanowisku.

czytaj więcej

"Wiele miast nie popiera wniosku ZMP" - 24.02.2014

„W oficjalnych wystąpieniach miast członkowskich kierowanych do Pana Prezesa nie brak też krytyki Pana wniosku. Miasta te stwierdzają, że kwestionowanie ustawowych zapisów odnoszących się do odszkodowań i terenów zastępczych w przypadku likwidacji ogrodów jest próbą pozbawienia działkowców ochrony prawnej.” – pisze OZ Sudecki PZD w liście do Ryszarda Grobelnego.

czytaj więcej

Stanowisko działkowców w sprawie wniosku ZMP - 24.02.2014

„W naszym odczuciu zastrzeżenia dotyczące ustawy o ogrodach działkowych są powodowane jedynie chęcią usunięcia zapisów mówiących o konieczności wypłaty odszkodowań działkowcom i stowarzyszeniu, uproszczeniem procedury i warunków likwidacji ROD, a także uniknięciem konieczności budowy ogrodów zastępczych” – pisze Zarząd ROD „Czerwone Maki” we Wrocławiu w liście do Prezydenta.

czytaj więcej

„Brak jest podstaw do kierowania dopiero co uchwalonego prawa do Trybunału Konstytucyjnego” - 24.02.2014

„Zawarte w ustawie przepisy są wynikiem osiągniętego z wielkim trudem kompromisu między działkowcami  i właścicielami gruntów. Osiągnięty konsensus wymaga obecnie podjęcia przez obydwie strony zgodnego i życzliwego współdziałania dla dobra lokalnych społeczności” – pisze Okręgowa Komisja Rewizyjna w Pile w liście do Prezydenta.

czytaj więcej

Spotkanie przedstawicieli OZ PZD Warmińsko-Mazurskiego z Burmistrzem Gołdapi - 24.02.2014

W dniu 13 lutego 2014 r. Czesław Wojsław – Wiceprezes Okręgowego Zarządu Warmińsko-Mazurskiego PZD w Olsztynie spotkał się w Urzędzie Miejskim w Gołdapi z Markiem Mirosem – Burmistrzem Gołdapi, który jest jednocześnie wiceprezesem Związku Miast Polskich oraz Jackiem Morzym – Zastępcą Burmistrza Gołdapi. Tematem spotkania było omówienie aktualnej sytuacji Rodzinnych Ogrodów Działkowych w świetle nowej ustawy o ROD z 13 grudnia 2013 r.

czytaj więcej

"Pamiętamy o poparciu, jakiego udzielił Pan i inni prezydenci" - 24.02.2014

„Ruch działkowy, podczas dwuletniej batalii o swoje prawa, wzmocnił się i zintegrował jak nigdy dotąd. Będziemy z uwagą przyglądać się poczynaniom wszystkich przedstawicieli władz lokalnych i podczas wyborów samorządowych odpłacimy pięknym za nadobne. Proszę nam wierzyć, to samo uczynią działkowcy w Poznaniu jak i w innych miastach polskich” – czytamy w liście działkowców z rejonu łomżyńskiego do Ryszarda Grobelnego.

czytaj więcej

„Jesteśmy wielce zasmuceni kolejną próbą zamachu na ustawę” - 24.02.2014

„Obawiamy się także, że takie podejście do sprawy dotyczącej ogrodów działkowych jest wynikiem postrzegania posiadanych przez gminy gruntów jako aktywów, które można sprzedać zapominając przy tym potrzebach mieszkańców miast” – pisze Komisja Rewizyjna ROD „Czerwone Maki” we Wrocławiu w liście do Prezydenta.

czytaj więcej

Stanowisko KR PZD z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie zasad rozliczania składki członkowskiej z osobami, które złożyły rezygnację z członkostwa w PZD - 23.02.2014

 W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi sposobu rozliczania składki członkowskiej wobec osób, które złożyły rezygnację z członkostwa w PZD po 19 stycznia 2014r., KR PZD stwierdza, że  zgodnie z obowiązującymi przepisami, obowiązek uiszczenia składki członkowskiej za 2014 r. ciąży na każdej osobie będącej członkiem PZD w 2014 r., niezależnie od długości okresu posiadania członkostwa.

czytaj więcej

Posiedzenie Krajowej Rady PZD - 21.02.2014

W dniach 20 i 21 lutego odbyło się posiedzenie Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców.  Obradom przewodniczył Prezes PZD Eugeniusz Kondracki. Posiedzenie poświęcone było m.in. podsumowaniu dotychczasowych działań podjętych w celu wdrażania  nowej ustawy o ROD oraz wyznaczeniu dalszych kierunków działań.

czytaj więcej

„Niezrozumiałe jest dla nas stanowisko Związku Miast Polskich” - 21.02.2014

„Z empatią obserwujemy wystąpienia niektórych przedstawicieli Związku Miast Polskich łakomych korzyści, jakie można uzyskać z terenów użytkowanych przez działkowców. Ponowne skierowanie ustawy do Trybunału Konstytucyjnego było by podważeniem autorytetu władzy ustawodawczej” – pisze Zarząd ROD „Wiarus” w Balicach w liście do Prezydenta.

czytaj więcej

Prezydent Sieradza: „Obowiązująca ustawa zapewnia spokojne funkcjonowanie rodzinnych ogrodów działkowych” - 21.02.2014

„Mając na uwadze, iż istniejące ogrody działkowe służą znaczącej części naszego społeczeństwa, że użytkownikom działek przynoszą wiele satysfakcji i radości płynącej z wyprodukowanych własnoręcznie owoców, warzyw, kwiatów, że wpisały się już w krajobraz i architekturę naszego Miasta, nie przewiduję w najbliższych perspektywach planistycznych zmiany sposobu zagospodarowania gruntów pod tymi ogrodami” – pisze Jacek Walczak Prezydent Sieradza.

czytaj więcej

"Stanowczo sprzeciwiamy się kolejnym próbom ograniczenia naszej działalności" - 21.02.2014

„Oczekujemy od Związku Miast Polskich wycofania wniosku o kolejne badanie ustawy przez Trybunał Konstytucyjny i nie uleganie lobbystycznym naciskom podmiotów zainteresowanych przejęciem gruntów ogrodów działkowych, a Pana Ryszarda Grobelnego prosimy o nie podejmowanie działań wbrew własnym przekonaniom” – czytamy w stanowisku przedstawicieli ROD rejonu siedleckiego.

czytaj więcej

Działkowcy z Bydgoszczy negatywnie o wniosku Związku Miast Polskich - 21.02.2014

„Zdziwienie i oburzenie budzi fakt, że w czasie prac nad ustawą o rodzinnych ogrodach działkowych pod projektem obywatelskim podpisało się wielu burmistrzów i prezydentów miast, w tym także Prezydent Poznania Pan Ryszard Grobelny, deklarując pełne poparcie działkowców w dążeniu do uchwalenia dobrego, zgodnego z Konstytucją prawa” – piszą okręgowi i ogrodowi społeczni instruktorzy do spraw ogrodnictwa z okręgu bydgoskiego w liście do Prezydenta.

czytaj więcej

„Nie znajdujemy usprawiedliwienia dla tego typu inicjatywy” - 21.02.2014

„Na Lubelszczyźnie żaden samorząd lokalny nie podważa zapisów nowej ustawy, wręcz przeciwnie uznawana jest za dobrze wypracowany kompromis. Wyrażamy nadzieję, że rozsądek i odpowiedzialność oraz takie wartości jak dobro człowieka i ochrona jego praw zwyciężą i my działkowcy wraz naszymi rodzinami w spokoju będziemy cieszyć się uprawą naszych działek przez kolejne lata” – piszą działkowcy z Zamojszczyzny w liście do Prezydenta.

czytaj więcej

Czytajcie „działkowca”! - 20.02.2014

Przedwiośnie to wyjątkowo zmienna pora roku, czego przejawem są nawet ludowe porzekadła („W marcu jak w garncu”). W przyrodzie zachodzi wiele zmian, a rośliny na działkach budzą się do życia. W najnowszym, marcowym wydaniu „działkowca”, znaleźć można wiele praktycznych porad na temat najważniejszych prac, o których warto pamiętać w tym okresie.

czytaj więcej

Prezydent Zielonej Góry wyraża odmiennie stanowisko od zawartego w wystąpieniu ZMP - 20.02.2014

"W nawiązaniu do wystąpienia Związku Miast Polskich z dnia 20 grudnia 2013 r., skierowanego do Prezydenta RP w sprawie ustawy o Rodzinnych Ogródkach Działkowych uchwalonej przez Sejm 13 grudnia 2013r., jako prezydent Zielonej Góry, miasta zrzeszonego w Związku, przekazuję stanowisko odmienne niż prezentowane w rzeczonym piśmie" - czytamy w liście do Ryszarda Grobelnego.

czytaj więcej

„Niestety nie wszyscy uważają, że ustawa o ROD jest sukcesem i dobrym prawem” - 20.02.2014

„Wierzymy, że włodarze miast zamiast dbać wyłącznie o gminny budżet kosztem swoich mieszkańców, wreszcie zobaczą, jak wiele dobrego przynosi ludziom ogrodnictwo działkowe. By wszystkim nam żyło się lepiej, wybrani przez nas podczas wyborów reprezentanci powinni dbać o to, aby wszystko co korzystne dla mieszkańców miast – rozwijało się” – czytamy w stanowisku OZ PZD Świętokrzyskiego.

czytaj więcej

„Proszę spojrzeć na ogrody działkowe nie przez pryzmat terenów, na których się znajdują” - 20.02.2014

„My działkowcy już doświadczyliśmy na własnej skórze, co oznacza zaskarżenie ustawy do tego organu. Nie chcielibyśmy ponownie przeżywać niepewności, co też zrobi Trybunał. Zbyt długo czekaliśmy na nową ustawę, aby teraz znowu drżeć o jej dalszy los” – pisze Halina Mac z ROD „Nasz Gaj” w Rzeszowie w liście do Ryszarda Grobelnego.

czytaj więcej

„Prosimy o wycofanie pisma skierowanego do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” - 20.02.2014

„Działkowcy naszego Rodzinnego Ogrodu Działkowego są zbulwersowani ,że Pan jako Prezydent miasta Poznania, który dotychczas zdecydowanie popierał ruch działkowy, podpisując projekt obywatelski ustawy, zmienił Pan niespodziewanie zdanie o rodzinnych ogrodach działkowych, i kwestionuje Pan konstytucyjność nowo uchwalonej ustawy” – pisze Zarząd ROD im. Ks. K. Niesiołowskiego w Pleszewie w liście do Ryszarda Grobelnego.

czytaj więcej

<123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740741742743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799800801802803804805806807808809810811812813814815816817818819820821822823824825826827828829830831832833834835836837838839840841842843844845846847848849850851852853854855856857858859860861862863864865866867868869870871872873874875876877878>

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.