Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

"Czy wola miliona obywateli nie ma dla Pani żadnego znaczenia?" - 11.08.2014

Jan Puto

Mieczysław Spurek                                                                        Wałbrzych, 7 sierpnia 2014r

Teofil Owsianny

                                                                   

                                                                                    Pani

                                                                                    Prof. dr. hab. Irena  Lipowicz

                                                                                    Rzecznik Praw Obywatelskich

 

 

Szanowna Pani  Rzecznik.

 

        W imieniu  działkowców  z Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Słoneczne wzgórze"

w Wałbrzychu, wyrażamy  z jednej strony wielkie  oburzenie, a z drugiej niedowierzanie, że przedstawiciel  władz, zamiast  stać na straży praw i wolności  obywateli, w bezprecedensowy  sposób  występuje przeciwko tym  prawom i wolnościom. Przeciwko  fundamentalnym  prawom i zasadom zapewniającym  rozwój ogrodnictwa  działkowego w Polsce, przy jednoczesnym  zachowaniu praw  właścicieli do gruntów oraz  zasad  zrzeszania się  wg własnego  uznania

.

         Nie  zgłębiając  tematu, wsłuchując się w głos  niewielkiej  grupy  samozwańczych  pseudo działkowców, rzekomo "zrzeszonych w niezarejestrowanych   stowarzyszeniach" -  podważa Pani   rozwiązania i uregulowania  zawarte w ustawie  o rodzinnych  ogrodach  działkowych z dnia 13 grudnia 2013r.

 
        Zadajemy pytanie, Czy  zna Pani "drogę " i podejmowane  działania, które poprzedziły uchwalenie  tej ustawy ?  Dla przypomnienia, informujemy, że   ostateczny  kształt ustawy jest kompromisem, który  miał na celu pogodzenie wszystkich zainteresowanych stron. Rozwiązania w niej  zawarte  uzyskały poparcie  prawie miliona obywateli i po przejściu  całego proces legislacyjnego, zostały niemalże  jednogłośnie  uchwalone przez Sejm i Senat.  

 

Pani  Rzecznik.

Swoim wystąpieniem do  Ministra Infrastruktur i Rozwoju wpisuje się Pani  do grona  instytucji oraz  osób, które rozpoczęły  następny etap walki o odebranie nam naszej własności, naszego prawa  do  zrzeszania się, naszego  kapitału , którym są  tereny rodzinnych ogrodów działkowych. Wszem i wobec wiadomym  jest, że jedyną  przeszkodą w realizacji  tych  nikczemnych  zamierzeń - jest Polski Związek  Działkowców, którego członkami  jest  milionowa rzesza   działkowców  wraz z rodzinami. Czy ta grupa obywateli  i wola  tych ludzi  - nie ma dla Pani  żadnego znaczenia?

 

Pani Rzecznik.

Przekazując  ten list,   pozostajemy w przekonaniu, że  dobro  obywateli - działkowców   jest  dla Pani najważniejsze  i nie przyczyni się Pani do rozpętania "nowej wojny" o Ogrody, a „podszepty  wichrzycieli”  nie powinny  przeszkodzić    Pani w   obiektywnym  spojrzeniu  na rzeczywistość, która rozgrywa się wokół nas działkowców i jedynym naszym obrońcą, którym był i jest   Polski Związek Działkowców.  

 

 

                                                                                / - /  Jan  Puto

                                                                                / - /  Mieczysław Spurek

                                                                                / - /  Teofil Owsianny

 

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio