Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Prezydent Sieradza popiera obywatelskich projekt ustawy - 29.12.2014

Prezydent_Miasta_Sieradza.JPG (284×410)"Obywatelski projekt ustawy w zakresie polskiego ogrodnictwa działkowego przeszedł niezwykle trudną batalię o jego uchwalenie i wejście w życie. Przyjęta przez Sejm RP ustawa jest bez wątpienia wielkim sukcesem całego środowiska działkowców i potwierdzeniem ogromnej troski o zachowanie idei ogrodnictwa działkowego w Polsce. Już w preambule tej ustawy zapewnia się dalsze istnienie i rozwój ROD jako stałych elementów infrastruktury gmin, które powinny być uwzględnione w procesie ich rozwoju dla dobra obecnego i przyszłych pokoleń" - pisze w liście poparcia projektu ustawy 'Stop Rozbiórkom Altan' Prezydent Sieradza Jacek Walczak.

czytaj więcej

"Kiedy skończą się nieuzasadnione nagonki na działkowców?" - 29.12.2014

"Rok po podpisaniu naszej ustawy burzy Pani nasz spokój i poczucie bezpieczeństwa. Dla nas działkowców ustawa o ROD była gwiazdkowym prezentem, ale również gwarantem zachowania naszych ogrodów i rozwoju PZD. Swoim działaniem podważa Pani autorytet Rzecznika Praw Obywatelskich i autorytet praworządnego państwa. Kiedy skończą się nieuzasadnione nagonki na działkowców? My ciągle walczymy. Najpierw o ustawę, teraz o altany. Co jeszcze nas czeka? Bardzo liczymy na Pani życzliwość i zaniechanie działń wobec ustawy o ROD" - piszą w liście do Rzecznika Praw Obywatelskich działkowcy z ROD 'Kąpiele Słoneczne' w Grudziądzu.

czytaj więcej

"Bardzo gorąco prosimy o spotkanie z działkowcami" - 29.12.2014

"Zwracamy się do Pani Rzecznik Praw Obywatelskich z prośbą o spotkanie z działkowcami i wyjaśnienie w czasie rozmowy spraw związanych z ustawą o ROD. Uważamy, ze wiele kwestii, które naszym zdaniem nas dzielą, dałoby się wyjaśnić podczas spotkania z działkowcami. Byłby to również argument za tym, że Pani Rzecznik jest otwarta na spotkanie z obywatelami - działkowcami. Rozmowa z Panią pozwoliłaby pokazać stanowisko działkowców na temat naszej ustawy o ROD oraz dowiedzieć się jakie Pani ma uwagi do naszej ustawy. Osobiste spotkanie pozwoliłoby zmienić stosunek do sprawy, która obecnie nas dzieli" - pisze Okręgowa Komisja Rewizyjna w Szczecinie.

czytaj więcej

"Mamy zaufanie do PZD i wiemy, że nigdy nie zostawi nas na pastwę losu" - 29.12.2014

"My obywatele państwa polskiego, a zarazem działkowcy zrzeszeni w PZD, jesteśmy zwykłymi ludźmi, którzy chcieliby wreszcie w spokoju uprawiać te małe poletka ziemi dla przyjemności, ale także podreperowania niezbyt zasobnych portfeli, mając zarazem możliwość obcowania z naturą i czynnym wypoczynkiem. Ponadto naszym pragnieniem jest traktowanie nas i naszych potrzeb zgodnie z zapisami Konstytucji RP. Właśnie mija pierwsza rocznica uchwalenia naszej działkowej ustawy, która sprawdza się w życiu codziennym ogrodów" - piszą w liście do Rzecznika Praw Obywatelskich działkowcy z ROD 'Elektrochem' w Grudziądzu.

czytaj więcej

"Wyrok NSA jest dla nas krzywdzący" - 29.12.2014

"Popieramy w całości obywatelski projekt 'Stop Rozbiórkom Altan' Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej przy Krajowej Radzie PZD w Warszawie. Projekt ten wprowadza konkretną definicję altany działkowej. Ciekawi nas dlaczego teraz Sąd doszukuje się 'dziury w całym'? Najpierw walczyliśmy o ustawę o ROD, a teraz o altany. Co jeszcze nas działkowców może spotkać? Dlaczego nie pozwolicie nam uprawiać naszych pięknych działek?" - piszą w liście do Marszałka Sejmu działkowcy z ROD 'Jaśmin' w Lubsku. 

czytaj więcej

"W czym przeszkadzają Pani działkowcy?" - 29.12.2014

"W czyim interesie Pani działa? Rzecznik Praw Obywatelskich powinien być apolityczny i nie ulegać naciskom żadnej z grup społecznych. W czym przeszkadzają Pani działkowcy, którzy chcą tylko uprawiać swoje ogrody? Ustawa o ROD, na podstawie której od 19 stycznia 2014 roku działają ROD w całej Polsce, pozwala nam na decydowanie o wyborze organizacji, która będzie prowadzić ogród. Działkowcy świadomie i dobrowolnie wybierają PZD" - piszą w liście do Rzecznika Praw Obywatelskich działkowcy z ROD 'Sasanka' w Grudziądzu.

czytaj więcej

"Nie damy się podzielić, bo w naszej jedności siła" - 29.12.2014

"Oczekuje Pani, aby wielka organizacja jak PZD przestała istnieć i żeby nie miał kto bronić naszych praw działkowych, bo gdyby nie było tej organizacji to zapewne nie byłoby już naszych działek, bo z pojedynczym ogrodem nikt by się nie liczył. Wyrażamy dezaprobatę wobec Pani działań, które wynikają z braku kontaktu z nami działkowcami. Swoimi działaniami daje Pani jedynie wsparcie ludziom, którzy zostali wykluczeni z naszego Związku za łamanie prawa i to nie tylko działkowego. Dlatego uważamy, ze Pani jako Rzecznik Praw Obywatelskich swoim stanowiskiem podważa swój autorytet i autorytet praworządnego państwa" - piszą działkowcy z ROD 'Kolejarz' w Kutnie.

czytaj więcej

"Dostrzegamy działania zmierzające do sukcesywnego likwidowania ogrodów" - 29.12.2014

"Ogrody działkowe w naszej polskiej historii powstawały bardzo często na nieużytkach i byłych wysypiskach śmieci. Wysiłkiem wielu lat ciężkiej pracy działkowców i ich rodzin przywrócono te tereny przyrodzie i społeczeństwu. Dziś utrzymanie ich nic nie kosztuje budżety gmin, a bardzo dobrze służą one jako oazy zieleni w betonowych blokowiskach społeczeństwu, które korzysta z nich na wiele sposobów. Stąd tez ośmielamy się żądać zaprzestania podejmowania dalszych kroków o potrzebie skierowania ustawy o ROD do Trybunału Konstytucyjnego RP" - piszą w liście do Rzecznika Praw Obywatelskich działkowcy z ROD 'Olszynka' w Grudziądzu.

czytaj więcej

Biuletyn Informacyjny - 23.12.2014

Najnowszy numer Biuletynu Informacyjnego poświęcony jest przede wszystkim XXIII posiedzeniu Krajowej Rady PZD. Ponadto przeczytać można o walnych zebraniach sprawozdawczo - ustawowych, wytycznych do sprawozdań finansowych oraz o inicjatywie obywatelskiej w sprawie zmiany prawa budowlanego. Zachęcamy do lektury.

czytaj więcej

Spotkanie posła PO Arkadiusza Litwińskiego i OZ w Szczecinie - 23.12.2014

li142.jpg (658×438)

23 grudnia 2014 roku delegację działkowców OZ PZD w Szczecinie przyjął poseł PO Pan Arkadiusz Litwiński. Działkowcy przekazali Posłowi informacje o bieżącej sytuacji w rodzinnych ogrodach działkowych okręgu szczecińskiego. Szczególną uwagę poświęcono obywatelskiemu projektowi "Stop Rozbiórkom Altan", który po pierwszym czytaniu skierowany został do Sejmowej Komisji Infrastruktury i Rozwoju.

czytaj więcej

Wszystkie ogrody rejonu iławskiego zostają w PZD - 23.12.2014

"Zgodnie z ustawą o ROD z dnia 13 grudnia 2013 roku komplet ogrodów (w liczbie 20) z 3.000 członków PZD, zakończył swoje zebrania stowarzyszeniowe w 99,5% podejmując uchwałę powierzenia stowarzyszenia ogrodowego PZD. W myśl ustawy o ROD, działkowcy tych ogrodów musieli zdecydować o swoim losie bycia dalej w strukturach PZD lub wystąpienia ze stowarzyszenia PZD. Udział działkowców w tym głosowaniu był spontaniczny, ponieważ tylko w silnym związku działkowcy widzą swoje szanse w walce z urzędnikami o swoje prawa" - pisze OZ Warmińsko -Mazurski.

czytaj więcej

Apel działkowców do członków Komisji Infrastruktury Sejmu - 23.12.2014

"W dniu 18 grudnia 2014 roku obywatelski projekt ustawy został skierowany do Waszej Komisji celem podjęcia dalszego procedowania. Każdy działkowiec jest zainteresowany szybkim wprowadzeniem do ustawy jasnej definicji altany działkowej tak, aby usunąć lukę prawną. Wyrażamy przekonanie, że skierowany do Was projekt uzyska poparcie wszystkich parlamentarzystów bez zbędnej zwłoki, tak aby można było jak najszybciej wprowadzić go w życie" - piszą w liście do Członków Komisji Infrastruktury działkowcy z ROD 'Nad Wisłą' w Tczewie.

czytaj więcej

"Czy apele działkowców nie są sygnałem, aby zaprzestać wrogich inicjatyw wobec ustawy o ROD?" - 23.12.2014

"Każdy ogród w Polsce zgodnie z art. 69 ustawy o ROD zobowiązany został do zwołania zebrania wszystkich działkowców, na którym działkowcy w głosowaniu jawnym decydowali o pozostawieniu ogrodu w strukturach ogólnopolskiego stowarzyszenia PZD lub wyodrębnieniu się i powołaniu własnego stowarzyszenia. Większość działkowców wybrała stabilny i gwarantujący egzekwowanie naszych praw Polski Związek Działkowców" - piszą w liście do Rzecznika Praw Obywatelskich działkowcy z ROD 'Pod Jabłonią' w Grudziądzu.

czytaj więcej

"Apelujemy o zaprzestanie niszczenia ponad 100-letniego dorobku działkowców zrzeszonych w PZD" - 23.12.2014

"Oczekujemy, ze Pani zaakceptuje i przyjmie za fakt społecznie i obywatelsko zasadny, że nowa ustawa o ROD z 13 grudnia 2013 roku jest naprawdę dobrym aktem prawnym, nienaruszającym zasad Konstytucji RP i służy skutecznie milionowej grupie obywateli - użytkowników działek. Ważność tej ustawy polega przede wszystkim na tym, ze spełnia ona warunki kompromisu możliwego do zaakceptowania przez zainteresowane strony - działkowców i właścicieli gruntów oraz kryteria nałożone wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego RP" - pisze w liście do Rzecznika Praw Obywatelskich Okręgowa Komisja Rewizyjna w Białystoku. 

czytaj więcej

"Nie chcemy wciąż trwać w niepewności o los naszych altan ogrodowych" - 23.12.2014

"Posądzenie działkowców o samowolę budowlaną to naszym zdaniem absurd w interpretacji obowiązującego od wielu lat prawa budowlanego i kolejny celowy atak na społeczność działkowców. Oczekujemy od Pana wsparcia i zrozumienia naszych dążeń do stabilności, unormowania przepisów prawa w odniesieniu do altanek ogrodowych, które w formie zadaszonych budowli o litych ścianach istnieją na działkach ogrodowych tak długo, jak długo istnieją ogrody działkowe w Polsce" - piszą w liście do Marszałka Sejmu działkowcy z ROD 'Zacisze' w Wałbrzychu.

czytaj więcej

"Z niepokojem obserwujemy jak Rzecznik Praw Obywatelskich usiłuje podważyć zapisy ustawy o ROD" - 23.12.2014

"Zdajemy sobie sprawę, ze fakt, iż działkowcy wybierają ogólnopolskie stowarzyszenie ogrodowe PZD nie jest na rękę niektórym czyhającym na tereny zapisane w planach zagospodarowania przestrzennego, jako 'tereny zielone', bo wiedzą, że silna organizacja obroni i wesprze działkowców. Pokładamy głęboką nadzieję, ze doceni Pani nasze starania o zachowanie swoich praw zawartych w ustawie o ROD i zaniecha Pani działań przeciwko działkowcom" - piszą w liście do Rzecznika Praw Obywatelskich działkowcy z ROD 'Ustronie' w Grudziądzu. 

czytaj więcej

"Na szali stawia Pani cele i ideały milionowego ruchu działkowców" - 23.12.2014

"Nad ostatecznym kształtem ustawy o ROD pracował Komitet Inicjatywy Ustawodawczej złożony z przedstawicieli PZD i posłów z różnych klubów parlamentarnych. Ustawa była ściśle konsultowana z prawnikami oraz ze środowiskiem działkowców w naszym kraju. Swoim stwierdzeniem podważyła Pani wiarygodność fachową wyżej wymienionych grup społecznych. Jakże więc można teraz twierdzić, że obecnie ustawa ta jest już niekonstytucyjna? Czyżby nagle zmieniło się prawo i konstytucja w naszym kraju? Czy też w Pani opinii zaważyły może inne względy?" - pytają w liście Rzecznika Praw Obywatelskich działkowcy z ROD 'Zjednoczeni' w Kożuchowie.

czytaj więcej

"Większość działkowców nadal chce być członkiem PZD" - 23.12.2014

"Twierdzenie, ze w obecnej sytuacji prawnej PZD jest monopolistą, a działkowcy zniewoleni przez Związek, jest całkowicie absurdalne i śmieszne. PZD to nie komercyjna firma, której celem jest robienie biznesu i pieniędzy, ale stowarzyszenie, które tworzą od podstaw sami działkowcy. Jego celem i misją jest działanie na rzecz ogrodów działkowych oraz obrona interesów użytkowników działek. Dopóki cele te będą realizowane, działkowcy nie widzą powodu, aby rezygnować z przynależności do PZD" - piszą w liście do Rzecznika Praw Obywatelskich działkowcy z ROD 'Park Dolny' w Warszawie.

czytaj więcej

"Prosimy o bliższe zapoznanie się ze środowiskiem działkowców" - 23.12.2014

"Nasza ustawa z dnia 13 grudnia 2013 roku uregulowała stan prawny ogrodów w całej Polsce, dała możliwość wyboru organizacji zarządzającej, obroniła działkowców, daje im też możliwość rozwoju. Pani, jako osoba sprawująca funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich, zdecydowała się podważać zapisy ustawy, jako niezgodne z Konstytucją RP. Czy wnioski wrogich stowarzyszeń są bardziej wiarygodne? Projekt ustawy poparła milionowa rzesza działkowców, Posłowie, Senatorowie i Prezydent RP" - piszą w liście do Rzecznika Praw Obywatelskich działkowcy z ROD 'Krokus' w Grudziądzu.

czytaj więcej

"Nie ma potrzeby, aby Pani Rzecznik decydowała o wyborze organizacji, do której mają należeć obywatele" - 23.12.2014

"Ciągle zdumiewa nas przyjmowanie zapisów ustawy nie obiektywnie, ale w sposób nadmiernie eksponujący oczekiwania osób zrzeszonych w tak zwanych stowarzyszeniach z rejonu małopolskiego i podkarpackiego. Warto więc podkreślić jeszcze raz, ze zgodnie z ustawą wszystkie ogrody działkowe i działkowcy powinni się poddać procedurze wyboru stowarzyszenia, tak jak czynimy to w PZD - z poszanowaniem prawa. Próby wyinterpretowania zasady, iż wcześniej założone stowarzyszenia są uprawnione do przejęcia władania ogrodami są próbami przeciwko regule - lex retro agit, czyli prawo nie działa wstecz - więc jest to sprzeczne z regułami państwa prawa" - pisze OZ w Zielonej Górze.

czytaj więcej

<123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740741742743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799800801802803804805806807808809810811812813814815816817818819820821822823824825826827828829830831832833834835836837838839840841842843844845846847848849850851852853854855856857858859860861862863864865866867868869870871872873874875876877878>

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio