Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

35-lecie ROD im. W Reymonta w Śremie - 17.11.2015

W dniu 13.11.2015 w Śremie odbyła się uroczystość okazji 35-lecia Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Władysława Reymonta w Śremie.

W spotkaniu tym udział wzięło około 80 osób – działkowców tego ogrodu oraz zaproszeni goście. Wśród zaproszonych gości byli m.in. Burmistrz Śremu pan Adam Lewandowski, Prezes Okręgu PZD pan Zdzisław Śliwa, Honorowy Członek PZD – pan Henryk Cieślik oraz prezesi innych zaprzyjaźnionych ogrodów. Zebranie otworzył obecny prezes ogrodu pan Bolesław Wośkowiak. Zebrani odsłuchali oraz odśpiewali hymn działkowców „Zielona Rzeczpospolita”. Uczestnicy uczcili chwilą ciszy zamarłych działkowców.

Następnie prezes B. Wośkowiak odczytał napisany przez pierwszego organizatora naszego ogrodu kolegę Andrzeja Koniecznego list, w którym opisano chronologicznie fakty powstawania naszego ogrodu. Ogród składa się z 151 działek i zajmuje prawie 5 ha gruntu i jest położony na osiedlu „Jeziorany” w Śremie niedaleko osiedla i odlewni żeliwa w Śremie. Działki mają powierzchnię około 300 m2. Ogród sąsiaduje z ROD im. Kopernika oraz z ROD im. Staszica. Przez okres 35 lat użytkowania zmieniło się kilku użytkowników działek w ROD. Jednakże do dziś pozostało nadal 92 działkowców, którzy gospodarują od samego początku. Działki na tym ogrodzie w większości użytkują byli pracownicy odlewni. Działki są zadbane, z czasem zmieniają się z ogrodniczych w rekreacyjne.

Wśród działkowców panuje zgoda i życzliwość (przez 35 lat nie było żadnego konfliktu). Ogrodem kieruje od 30 lat prezes Bolesław Wośkowiak. Nasz ogród jest zaprzyjaźniony z ogrodami im. Kopernika oraz im. Staszica.

Z okazji 35-lecia niektórzy koleżanki i koledzy zostali wyróżnieni odznaczeniami i dyplomami.

Prezes ogrodu Bolesław Wośkowiak otrzymał najwyższe odznaczenie działkowe tj. „Za zasługi dla PZD” oraz list gratulacyjny za długoletnią pracę w organach statutowych ogrodu.

Odznaczenia wręczali zaproszeni goście i prezes ogrodu. Prezes OZ PZD wręczył dla ogrodu okolicznościowy ryngraf z życzeniami sukcesów na kolejne lata. Zaproszeni goście zabrali głos. Życzyli dalszego rozwoju naszego ogrodu i następnych rocznic.

Henryk Błaszak, Śrem
15.11.2015

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio