Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Spotkanie ze starostą pilskim - 18.11.2015

W dniu 17 listopada 2015 roku Prezes Okręgowego Zarządu PZD Marian Praczyk spotkał się ze starostą pilskim Franciszkiem Tamasem w sprawie realizacji złożonego wniosku o wydanie decyzji potwierdzającej nieodpłatne nabycie prawa użytkowania do gruntów ROD "Pod Lipami" w Pile.


W spotkaniu uczestniczyli: wicestarosta pilski Stefan Piechocki, sekretarz powiatu Wioleta Kaczmarek, dyrektor wydziału nieruchomości starostwa powiatowego Danuta Zasada oraz Maria Fojt wiceprezes OZ PZD. Po dyskusji w w/w sprawie starosta poinformował przedstawicieli Związku, że zrobi wszystko, aby szybko uregulować sytuację prawną wymienionego ogrodu. Dodał, że darzy wielką sympatią rodzinne ogrody działkowe i ruch ogrodnictwa działkowego opartego na pracy społecznej wielu działaczy samorządów Związku dla dobra ogrodów i działkowców. Podczas rozmowy omówiono również problemy związane ze zwrotem gruntów ROD właścicielowi w związku z ich niezagospodarowaniem na terenie miasta Piły.

M. Fojt

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio