Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

"Niepokoi nas, że władze miasta stołecznego Warszawy nie chcą wysłuchać głosu działkowców" - 11.02.2015

"Jesteśmy zbulwersowani propozycją, która ma wynagradzać krzywdę uczynioną byłym właścicielom i ich spadkobiercom dekretem Bieruta poprzez działanie bezprawne i zmierzające do krzywdy, jaką chce się wyrządzić rzeszy działkowców ze stolicy" - pisze do Prezydenta Warszawy Prezes Zarządu ROD "Dworzec Gdański" w Warszawie.

czytaj więcej

Działkowcy z rejonu iławskiego wyrażają swój sprzeciw wobec propozycji zaspokajania roszczeń "Zrzeszenia Dekretowców" - 11.02.2015

"Atak na działkowców Warszawy jest również atakiem na iławskie ogrody i cały Związek Działkowy. Działkowcy Warszawy! - jesteśmy z Wami i wspólnie będziemy walczyć w Waszej sprawie" - pisze w imieniu działkowców do Prezydent Warszawy  Prezes Kolegium Ogrodów rejonu iławskiego.

czytaj więcej

Prezes ROD "Zielone Wzgórza" w Łańcucie do władz stolicy - 11.02.2015

"Myślę, że takie celowe opóźnianie zarejestrowania statutu PZD ma charakter polityczny i często komercyjny, bo nie kieruje się Pani prawem i zdrowym rozsądkiem, lecz chęcią zmanipulowania ludźmi i przejęciem gruntów ogrodów działkowych w Warszawie" - pisze do Prezydenta Warszawy Prezes ROD "Zielone Wzgórza" w Łańcucie.

czytaj więcej

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ROD Okręgu Zielonogórskiego w sprawie obrony ogrodów warszawskich - 11.02.2015

"Od władz Warszawy domagamy się odstąpienia od zamiaru likwidacji ogrodów działkowych" - piszą w swoim stanowisku Przewodniczący Komisji Rewizyjnych rodzinnych ogrodów działkowych Okręgu Zielonogórskiego.

czytaj więcej

"Stanowczo prosimy o sprostowanie artykułu, który jest nie do przyjęcia" - 11.02.2015

"W odniesieniu do artykułu Pana Marka Wielgo pt. "Ogrody nadal w rękach PZD" opublikowanego w Państwa gazecie w dniu 21.01.2015 roku chciałabym wyrazić zażenowanie moje i Zarządu ROD "Zgoda" w Jelczu Laskowicach. Przedstawione w artykule pomówienia są nie do zaakceptowania przez Zarząd ROD jak i samych działkowców" - pisze do Gazety Wyborczej Zarząd i Komisja Rewizyjna ROD "Zgoda" w Jelczu Laskowicach.

czytaj więcej

Stanowisko Ogrodów Działkowych Delegatury Ciechanów w sprawie działań Stowarzyszenia "Dekretowiec" - 11.02.2015

"Jesteśmy głęboko zaniepokojeni w związku z roszczeniami osób, które domagają się zwrotu gruntów ogrodów w związku z dekretem Bieruta. Działania te są najgorszym z możliwych scenariuszy rozwiązania problemu, są niesprawiedliwe społecznie i szkodliwe dla idei państwa prawa"- piszą w swoim stanowisku Ogrody Działkowe Delegatury Ciechanów.

czytaj więcej

List z gratulacjami od 164 działkowców Okręgu Pilskiego dla Prezesa PZD i Pełnomocników Komitetu "Stop Rozbiórkom Altan" - 10.02.2015

At Work"Przesyłamy na Pana ręce i Pełnomocników z serca płynące gratulacje. Doskonale przemyślana i wykonana praca, wspierana przez działkowców i sympatyków naszego społecznego ruchu przyniosła w Sejmie wspaniały sukces broniąc nasze altany. Otrzymana informacja o uchwaleniu tej tak ważnej dla nas ustawy bardzo nas usatysfakcjonowała, a dzisiaj przekazana wszystkim uczestnikom szkolenia (Prezesi, Przewodniczący Komisji Rewizyjnych, Skarbnicy i Księgowi ROD) pozwoli na szybkie dotarcie z tą wspaniałą informacją do naszych działkowców i ich rodzin, co wywrze korzystny wpływ na atmosferę zbliżających się zebrań" - pisze 164 działkowców uczestniczących w szkoleniu przed walnymi zebraniami sprawozdawczo -wyborczymi w ROD w Okręgu Pilskim.

czytaj więcej

"Protestuję przeciwko Pani działaniom na szkodę PZD" - 10.02.2015

Wooden Pencils And Pencil Sharper"Celowo, podważając prawomocność Nadzwyczajnego Zjazdu, który uchwalił statut dla naszego stowarzyszenia, otworzyła Pani drogę do przejęcia gruntów pod warszawskimi ogrodami. Dobrze wiem, że miasto będzie się cały czas rozrastać, ale nie można działkowców pozbawić prawa do użytkowania działek, bo jakiś Pani urzędnik przeoczył art. 65 ust. 2 ustawy o ogrodach działkowych lub też znalazł się dekret Bieruta. Ogrody stanowią integralną część każdego z miast, są ich zielonymi płucami i oazami spokoju. Nie może Pani pozbawić znacznej części społeczeństwa Warszawy możliwości takiego odpoczynku" - pisze w liście do Prezydent Warszawy Jadwiga Michalczyk z ROD 'Pomoc' w Rzeszowie. 

czytaj więcej

Działkowcy z Wrocławia komentują artykuł "Ogrody nadal w rękach PZD" - 10.02.2015

Pencil..."Działkowcy nie są bezrozumną masą i potrafią zadecydować o pozostaniu lub nie w stowarzyszeniu PZD. Potrafią też poszerzać swoją wiedzę ogrodniczą poprzez lekturę 'zbędnych', jak twierdzi autor artykułu, wydawnictw Działkowca i inne formy kształcenia (bezpłatnego). Mamy świadomość, iż mimo, że Związek według pana Wielgo 'formalnie nie funkcjonuje', to jako stowarzyszenie PZD zapewnia działkowcom spokój i ochronę przed likwidacją ogrodów, które istnieją od ponad 100 lat, mają swoją tradycję, zrzeszają ponad 1 milion członków. Podkreślamy, że PZD broni interesów wszystkich działkowców niezależnie od przynależności" - piszą działkowcy z ROD 'Obrońca' we Wrocławiu.

czytaj więcej

Działkowcy z Obornik solidaryzują się z warszawskimi działkowcami w celu obrony ich ogrodów - 10.02.2015

Laptop"To niemoralne działanie skierowane jest jak zwykle przeciwko najsłabszej części naszego społeczeństwa (w większości przeciwko emerytom i rencistom). Może ono doprowadzić do wielu tragedii wśród działkowców. Zostawcie w spokoju działkowców, szukajcie innych racjonalnych rozwiązań. Nie pozbawiajcie tysięcy działkowców ich jedynego miejsca wypoczynku oraz możliwości samorealizacji w jesieni życia. Dzisiaj Warszawa - a jutro może my!!! Oby nie!!!" - piszą w liście do Prezydent Warszawy działkowcy z ROD im. mjr. Dobrzyckiego w Obornikach.

czytaj więcej

"Jesteśmy świadomi wyboru stowarzyszenia, któremu powierzamy prowadzenie ogrodu" - 10.02.2015

Pencil... 2"Ustawą mamy zagwarantowane prawo do nienależenia do żadnego stowarzyszenia, co nie pozbawia nas możliwości uprawy działki. Prawo swobodnego zrzeszania się jest niczym nie zagrożone. Jestem zaskoczony faktem, ze nie bierze Pani Rzecznik w obronę miliona polskich rodzin działkowych, a broni Pani nieliczną grupę ludzi wykluczonych z szeregów członków PZD, którzy złamali obowiązujące przepisy w PZD. Szanowna Pani Rzecznik. Apeluję do Pani o zmianę podejścia do ustawy z dnia 13 grudnia 2013 roku i głęboko wierzę, że nagonka na działkowców w ROD zakończy się" - pisze Krzysztof Ceglarski z ROD im. Kpr. Benedy w Bydgoszczy.

czytaj więcej

Prezesi, Księgowi i Skarbnicy ROD z terenu Województwa Świętokrzyskiego sprzeciwiają się fałszywym oskrażeniom wobec PZD w artykule Gazety Wyborczej - 10.02.2015

Designing On A Tablet"Ciężko jest zachować spokój, gdy człowiek staje się celem ataków niemal z każdej strony. Aktywni działacze PZD oraz wszyscy inni działkowcy muszą się z tym mierzyć niemal codziennie. Jest więc tym bardziej bolesne, ze ogólnopolskie, poczytne media dodatkowo szargają nasze dobre imię. Wyrażamy nadzieję, ze redaktor Wielgo zdaje sobie sprawę, że posunął się za daleko. Wyrażamy też nadzieję, że Szanowny Pan Redaktor Naczelny, biorąc odpowiedzialność za publikowane na łamach Gazety teksty, zamieści odpowiednie sprostowanie. Niedopuszczalne bowiem jest, aby na łamach ogólnopolskiego dziennika równie swobodnie i bezkarnie publikowano tak krzywdząc i obraźliwe treści, godzące w dobra osobiste tysięcy ludzi" - piszą Prezesi, Księgowi i Skarbnicy ROD z terenu Województwa Świętokrzyskiego.

czytaj więcej

Działkowcy bronią ogrodów w Warszawie i statutu PZD - 10.02.2015

Calculator"Wyrażamy ubolewanie nad tym, ze staje Pani po stronie garstki wichrzycieli którzy chcą całkowicie zniszczyć idee ogrodnictwa działkowego i pozbyć się ogrodów działkowych ze stolicy. Apelujemy do Pani o zaniechanie działań przynoszących szkodę obywatelom i mieszkańcom Warszawy, ich rodzinom, przyjaciołom i znajomym - wszystkim tym, dla których ogrody działkowe są dobrem narodowym i społecznym. Niech Pani ma odwagę odpowiedzieć na nurtujące nas pytania. Dlaczego popiera Pani działania tych osób, które chcą zniszczyć dobro, które z takim wysiłkiem tworzyły nasze rodziny działkowe przez dziesiątki lat? Dlaczego wierzy Pani ludziom, którzy podważają kompetencje władz państwowych w Polsce" - piszą do Prezydent Warszawy działkowcy z ROD "Bajka" w Borowcu.

czytaj więcej

"Ostatnimi czasy za bardzo skupiła się Pani na pozyskiwaniu nowych terenów dla inwestorów" - 10.02.2015

Prancheta"Kiedy usłyszałem, że przez Pani wniosek KRS nie zarejestrował PZD statutu, to trochę mnie zmroziło. Zjazd został zwołany zgodnie w obowiązującymi ustawami i był uprawniony do dokonywania zmian w statucie. A Pani argumentacja nie ma poparcia w zapisach prawnych. PZD działa legalnie i zgodnie z zapisami ustawy o ogrodach działkowych oraz ustawy o stowarzyszeniach, więc niech się Pani nas nie czepia. Niech Pani podważa rejestrację tych stowarzyszeń, które faktycznie nie mają całej dokumentacji i kombinują w KRSie" - pisze do Prezydent Warszawy Kazimierz Czajka z ROD "Związkowiec" w Łańcucie. 

czytaj więcej

54 uczestników narady prezesów ROD z Okręgu Zielonogórskiego w sprawie obrony ogrodów warszawskich - 10.02.2015

Laptop 1"Sprzeciwiamy się podejmowanej przez władze Warszawy próbie rozwiązania problemu roszczeń, wynikających z dekretu Bieruta, kosztem działkowców, a wiec grupy społecznie najsłabszej. Żądamy, aby działkowców warszawskich traktować jako obywateli mających równe prawa - zgodnie z zapisami Konstytucji, i oczekujemy, że zostaną oni potraktowani poważnie - z uwzględnieniem trudu jaki włożyli w zagospodarowanie przekazanej im przez państwo ziemi, poniesionych kosztów materialnych i wreszcie - moralnych, bo od lat traktowani są tak, jakby to oni winni byli wprowadzeniu dekretu Bieruta" - pisze 54 uczestników narady prezesów ROD z Okręgu Zielonogórskiego. 

czytaj więcej

Działkowcy z Płocka sprzeciwiają się odmowie zatwierdzenia statutu PZD - 10.02.2015

Office 1"Dzięki ustawie ponieśliśmy ogromne koszty. Każdy Zarząd ogrodu musiał zorganizować zebrania dotyczące wyodrębnienia. Trzeba było stworzyć statut to stworzyliśmy. Uchwalić, uchwaliliśmy. Czym różnią się prawnicy i prawo z 2006 roku od tych w 2014 czy 2015 roku? Dlaczego wtedy uznano legalność i tryb Zjazdu, a dziś nie? Czyżby Pani w ten sposób podważała kompetencje prawników PZD? Pani Prezydent!!! Jako organ nadzoru może Pani być sprzymierzeńcem działkowców i gwarantujemy, że my to nagrodzimy. Ale proszę pamiętać, że osoby działające przeciwko naszym ogrodom też rozliczymy!!! I Panią też rozliczmy!!! Ale najpierw zdobędziemy Warszawę, a później się rozliczymy przy wyborach. Zapytamy Panią wówczas: i kto wygrał wojnę?" - piszą w liście do Prezydent Warszawy działkowcy z ROD "Goździk" w Płocku.

czytaj więcej

Warszawscy działkowcy piszą do władz stolicy - 10.02.2015

Pen 5"Inicjatywy ustawodawcze podjęte przez tzw. stowarzyszenie Dekretowiec w celu zaspokojenia roszczeń reprywatyzacyjnych poprzez bezpośredni zwrot gruntów, na których położone są ogrody działkowe, jest nie do przyjęcia. Działkowcy nie zajmowali samowolnie terenów pod uprawę działek. Obecnie wielu działkowców przejęło od swych poprzedników nasadzenia i nanasienia w dobrej wierze. Prawo uprzednie i obecne gwarantuje działkowcom odszkodowania oraz zgodnie z prawem możliwość odtworzenia zlikwidowanego ogrodu" - piszą działkowcy z ROD "Skierka II" w Warszawie.

czytaj więcej

Stanowisko Członków Kolegium Prezesów ROD z rejonu Nysy i Prudnika w sprawie rejestracji statutu PZD - 10.02.2015

"My uczestnicy narady szkoleniowej rodzinnych ogrodów działkowych z rejonu Nysy i Prudnika okręgu opolskiego PZD nie zgadzamy się z postanowieniem Referendarza Sądu Rejonowego dla Miasta Stołecznego Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 07 stycznia 2015 roku, który odmówiła rejestracji statutu PZD" - piszą w swoim stanowisku do Prezydenta m.st. Warszawy i Prezesa Sądu Rejonowego dla m.st Warszawy Uczestnicy narady szkoleniowej z rejonu Nysy i Prudnika.

czytaj więcej

Podziękowania Krajowej Komisji Rewizyjnej dla Prezesa PZD i Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej - 09.02.2015

Typewriter"Członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD, społecznie wykonujący swój mandat członków i Związku, kierują do Was słowa podziękowania i uznania za wysiłek włożony w doprowadzenie przez Sejm RP do uchwalenia ustawy "Stop Rozbiórkom Altan". Wasze wielomiesięczne starania wspierane przez szerokie rzesze działkowców i członków statutowych organów Związku przyniosły długo oczekiwany efekt. Satysfakcja jest tym większa, że za uchwaleniem nowej ustawy opartej na obywatelskim projekcie głosowali wszyscy posłowie. Długo oczekiwane uchwalenie tej ustawy było także możliwe dzięki poświęceniu, wiedzy i sile argumentacji przez Pełnomocników Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej. Szczególne podziękowania za trud i wysiłek oraz ogromne zaangażowanie w walkę o dalsze istnienie i bezpieczne funkcjonowanie altan działkowych w naszych ogrodach kierujemy do Pana Prezesa".

czytaj więcej

Media o projekcie ustawy „Stop Rozbiórkom Altan” - 09.02.2015

NewsDziałkowcy po raz kolejny pokazali jaka tkwi w nich siła. Stając przez problemem likwidacji blisko 900 tysięcy altan potrafiliśmy się zjednoczyć i wspólnie ochronić swoje altany. 6 lutego Sejm uchwalił nasz projekt ustawy „Stop Rozbiórkom Altan”. Ten sukces nie mógł pozostać niezauważony. Media z całej Polski śledziły zmagania działkowców i PZD. Nasza inicjatywa została doceniona przez najważniejsze tytuły na polskim rynku prasowym.

czytaj więcej

<123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740741742743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799800801802803804805806807808809810811812813814815816817818819>

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio