Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Petycja ROD "Elana" w Toruniu w sprawie wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich do NSA - 23.05.2016


Toruń, dnia 19 maja 2016 rok

 

 

PETYCJA

Działkowców Polskiego Związku Działkowców

Rodzinnego Ogrodu Działkowego „ELANA” w Toruniu

 w sprawie sytuacji wywołanej wystąpieniem Rzecznika Praw Obywatelskich 

do Naczelnego Sądu Administracyjnego

 

Środowisko działkowców największego ogrodu działkowego okręgu Toruńsko-Włocławskiego Polskiego Związku Działkowców z niepokojem dostrzega nasilone działania Rzecznika Praw Obywatelskich skierowane przeciwko działkowcom. Niestety, ze smutkiem należy jednoznacznie stwierdzić, iż są to działania a właściwie rzecz ujmując dosłownie - ataki całkowicie bezpodstawne. Społeczność działkowców Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Elana” w Toruniu dostrzega, że mamy znowu do czynienia z atakiem skoordynowanym przeciwko Polskiemu Związkowi Działkowców a co za tym idzie przeciwko ponad milionowej rzeszy społeczeństwa, zrzeszonego w strukturach Związku. To wzmożone zainteresowanie Rzecznika Praw Obywatelskich, ogrodami będącymi skupionymi w Polskim Związku Działkowców, daje wyraźny obraz usiłowania wprowadzenia w życie koncepcji posłów Platformy Obywatelskiej z poprzedniej kadencji, który zakładał wręcz bez kosztową likwidację ogrodów działkowych. W zestawieniu w wybiórczym stosowaniu różnych zapisów prawa w skierowanym przez Rzecznika Praw Obywatelskich do Naczelnego Sądu Administracyjnego, stosując do tego swobodną ich interpretację nie idzie w parze z rzetelnością administracji państwowej, czego rezultatem jest wyprowadzanie mylnych wniosków odnoszących się do regulacji prawnych odnośnie altan działkowych. Pan Rzecznik rozpoczął batalię z Polskim Związkiem Działkowców na podstawie kilkudziesięciu osób, przed którymi stanęła groźba wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej za łamanie obowiązującego prawa a dokładniej zapisów zakazujących stałego zamieszkiwania w ogrodach działkowych jak również  wznoszenia budynków, które są ewidentną samowolą budowlaną.

Działkowcy Rodzinnego Ogrodu Działkowego „ELANA” w Toruniu, wnoszą o spowodowanie powstrzymania działań Rzecznika Praw Obywatelskich – Pana Adama Bodnara, gdyż postępowanie osoby administracji państwowej o statusie tak wysokiego zaufania publicznego jest skierowane przeciwko ponad czteromilionowej grupie społeczeństwa państwa Polskiego jak również podważa zapisy Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z 13 grudnia 2013 roku.

Liczymy na to, że Pani Poseł przychylnie ustosunkuje się do naszej petycji, dając tym samym wyraz zrozumienia dla problemów, którymi nękani są zwykli ludzie użytkujący swoje małe oazy zieleni, na których wypoczywają całymi rodzinami.

 

Załącznik plikowy do pobrania

elana.pdf

Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio