Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Nadzwyczajne XXVII posiedzenie Krajowej Rady PZD - 15.03.2019

Na dzień 12 marca 2019 r. zwołano Nadzwyczajne XXVII posiedzenie KR PZD. Posiedzenie zostało zwołane w trybie nadzwyczajnym ze względu na trwający senacki etap prac legislacyjnych nad znowelizowaną ustawą o gospodarce nieruchomościami przyjętą przez Sejm w dniu 20 lutego 2019 r., który ma zakończyć się posiedzeniem Senatu w dniu 20 marca 2019 r. i konieczność oceny znaczenia ustawy dla rodzinnych ogrodów działkowych i ustalenia działań, które zniwelują skutki, jakie za sobą niesie. Posiedzeniu przewodniczył Prezes PZD Eugeniusz Kondracki. Poza członkami KR PZD w posiedzeniu uczestniczyli również radcy prawni i dyrektorzy biur kilku okręgów.

czytaj więcej

W dniu 13. marca 2019r. obradowała Okręgowa Rada Świętokrzyska PZD w Kielcach - 15.03.2019

W siedzibie Okręgu Świętokrzyskiego PZD w Kielcach w dniu 13 marca zebrali się członkowie Okręgowej Rady. Głównym celem posiedzenia było przyjęcie sprawozdań z działalności Okręgu, planu pracy na ten rok, sprawozdań finansowych wraz z bilansem Okręgu za rok 2018 oraz preliminarzy finansowych 2019. Otwarcia posiedzenia dokonał Prezes Okręgu Edward Galus, odczytując zebranym zaplanowany porządek obrad. Po wyborze członków Komisji Uchwał i Wniosków oraz stwierdzeniu prawomocności obrad, głos przejął Dyrektor Biura Okręgu Jan Stańczyk, który przystąpił do omawiania poszczególnych punktów porządku.

czytaj więcej

Jak wygląda procedura zamiany działek w innych ROD? - 15.03.2019

W celu dokonania zamiany działek w innych ROD, działkowcy winni podjąć następujące działania wynikające m.in. z art. 41 ustawy o ROD tj.: dokonać wzajemnego przeniesienia praw do działek w drodze umowy zamiany praw do działek (wzór dostępny na: http://pzd.pl/wzory-dokumentow.html), udać się do notariusza i złożyć w jego obecności podpisy pod umową zamiany praw do działek (wzór dostępny na: http://pzd.pl/wzory-dokumentow.html), złożyć do zarządów ROD (właściwych ze względu na miejsce położenia działek) wnioski o zatwierdzenie przeniesienia praw do działki (wzór dostępny na: http://pzd.pl/wzory-dokumentow.html). Można je złożyć osobiście albo za pośrednictwem poczty, firmy kurierskiej,

czytaj więcej

Stanowisko Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Opolu w sprawie uchwalanej w dn. 20.02.2019 r. przez Sejm nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami - 15.03.2019

Okręgowa Komisja Rewizyjna wyraża głęboki niepokój z faktu, ze nasz milionowy Związek nie był konsultantem ważnej dla nas ustawy o gospodarce nieruchomościami. Ustawa o o nieruchomościach dotyka nas bezpośrednio, jako, że grunty , na których są usytuowane ogrody działkowe objęte są w jakimś stopniu roszczeniami, w większości nieczynnymi, ale lękamy się, że mogą być uaktywnione.  

czytaj więcej

List Okręgowego Zarządu Sudeckiego PZD do Marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego w sprawie nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami - 15.03.2019

Uchwalona nowelizacja daje możliwość likwidacji wielu ogrodów działkowych, które powstały kilkadziesiąt lat temu na gruntach wywłaszczonych. Oczywistym jest, że   ani Polski Związek działkowców, ani sami działkowcy nie weszli samowolnie w posiadanie tych gruntów, a mimo to znowelizowany przepis art. 136 ustawy otwiera drogę byłym właścicielem i ich spadkobiercom do żądania zwrotu wywłaszczonych wówczas nieruchomości.

czytaj więcej

Leszno pomoże działkowcom - 15.03.2019

Działkowcy Leszna będą mogli ubiegać się o środki finansowe na inwestycje w ROD zapisane specjalnie dla nich w budżecie miasta Leszna. Prezydent Leszna Łukasz Borowiak proponuje aby w tym roku było to 30 tysięcy złotych. Temat będzie omawiany na najbliższej Sesji Rady Miasta. (źródło: www.leszno.pl)

czytaj więcej

Petycja Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Eletrochem” z Grudziądza w sprawie nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami - 15.03.2019

Nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami przedstawiona w projekcie i uchwalona przez Sejm może przynieśćć za sobą tragiczne skutki dla działkowców, rodzinnych ogrodów działkowych i całego naszego ogólnopolskiego stowarzyszenia PZD. 

czytaj więcej

List działkowca ROD „Aster” w Lubaczowie do Senatora RP Mieczysława Golby - 15.03.2019

Dlatego też zwracam się z prośbą do Pana Senatora o przedstawienie na posiedzeniu Senatu zagrożeń jakie niesie znowelizowana ustawa dla działkowca i rodzinnych ogrodów działkowych.

czytaj więcej

List Kolegium Prezesów rejonu Bydgoszcz Wschód do Marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego - 15.03.2019

Z całą stanowczością stwierdzamy, że projekt powiela błędy wcześniejszych rozwiązań dotyczących reprywatyzacji. Fakty zaistniałe nierzadko przed 50 i więcej laty w zupełnie innych warunkach prawnych, gospodarczych i społecznych z ubolewaniem można przypisać nowelizacji. Propozycje zawarte w projekcie uzasadniają wniosek dążenia do aktywowania roszczeń, które wygasły na gruncie nowej Konstytucji.

czytaj więcej

List Okręgowego Zarządu PZD w Kaliszu do Senatora Piotra Florka w sprawie nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami - 15.03.2019

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku działkowców w Kaliszu zwraca się do pana Senatora  z Wielkopolski o pomoc w zmianie niektórych zapisów w ustawie, które niosą poważne zagrożenia dla ogrodnictwa działkowego, a także o podjęcie dyskusji w sprawie postulatów zgłaszanych przez Krajowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców do nowelizacji ustawy.  

czytaj więcej

List Zarządu ROD „Siarkopol” w Tarnobrzegu do Senator Janiny Sagatowskiej - 15.03.2019

Przyjęta przez Sejm zmiana ustawy w swoim założeniu miała ukrócić proceder tzw. dzikiej reprywatyzacji, jednakże znalazły się w niej zapisy, które w praktyce mogą wywołać niekontrolowany wzrost roszczeń o zwrot gruntów dotychczas użytkowanych przez rodzinne ogrody działkowe.

czytaj więcej

Apel Zarządu ROD im. 550-lecia Chodzieży w Chodzieży do Sanatorów Jadwigi Rotnickiej i Piotra Florka w sprawie prac nad ustawą o gospodarce nieruchomościami - 15.03.2019

Uchwalona przez Sejm ustawa zagraża wielu rodzinnym ogrodom działkowym założonym na nieruchomościach wywłaszczonych ale zbędnych dla realizacji celu wywłaszczenia. Członkowie samorządu naszego ogrodu uważają, ze nie możemy w tej sprawie milczeć.

czytaj więcej

„Wiosna, ach to Ty…” - 15.03.2019

Wraz z nastaniem cieplejszych dni, wzrasta zapał do pracy fizycznej i poziom energii potrzebnej do zmierzenia się z nowym sezonem na działce. Wierzymy, że nasi działkowcy tylko czekają na ten moment, by po zimowej stagnacji ze zdwojoną siłą zająć się swoim hobby. 

czytaj więcej

Spotkanie Prezesów ROD z Burmistrzem Trzcianki - 15.03.2019

W dniu 7 marca 2019 roku w Urzędzie Miasta odbyło się spotkanie przedstawicieli Polskiego Związku Działkowców z Burmistrzem Miasta Trzcianki, p. Krzysztofem Wojciechem Jaworskim, który został wybrany na to stanowisko w jesiennych wyborach samorządowych. 

czytaj więcej

ROD Gajówka pomaga! - 15.03.2019

Pod hasłem ,,Zdążyć z pomocą" działkowcy ROD Gajówka w Wodzisławiu Śląskim wspólnie ze sklepami, marketami istniejącymi w mieście zebrali ok. 400 kg. elektrozłomu głownie baterii, nakrętek plastikowych które zostały przekazane na szczytny cel leczenie - rehabilitację Adasia Sieńko, małego przyjaciela Ogrodu. Adaś to dziecko - wcześniak z wrodzonymi wadami układu krążenia. Wymaga całodobowej opieki. 

czytaj więcej

Senator Piotr Florek wysłuchał opinii działkowców - 15.03.2019

Były Wojewoda Wielkopolski a obecnie Senator RP Piotr Florek był kolejnym parlamentarzystą odwiedzonym przez działkowców w związku z nowelizowaną ustawą o gospodarce nieruchomościami, nad którą 20 marca debatować będzie Senat RP. Uchwalona przez Sejm ustawa rodzi obawy że możliwe staną się likwidacje kolejnych ogrodów, dlatego też środowisko działkowców zgłasza swoje zastrzeżenia do zapisów ustawy.

czytaj więcej

Stanowisko Okręgowej Rady Łódzkiej PZD w sprawie zagrożeń dla bezpieczeństwa prawnego działkowców, ROD i PZD wynikających z uchwalenia nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami - 14.03.2019

Okręgowa Rada Łódzka Polskiego Związku Działkowców jako najwyższy organ Okręgu Łódzkiego reprezentująca 320 rodzinne ogrody działkowe z rozczarowaniem powzięła widomość , o tym , że w dniu 20 lutego 2019 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami.

czytaj więcej

Przedstawiciele pilskich działkowców na spotkaniu u Prezydenta Miasta - 14.03.2019

11 marca 2019 r. przedstawiciele pilskich działkowców spotkali się z Prezydentem Miasta. W spotkaniu uczestniczyli: Piotr Głowski Prezydent Piły, Marian Praczyk - Prezes Okręgowego Zarządu PZD, Czesław Wiśniewski - Przewodniczący Kolegium Prezesów ROD powiatu pilskiego i Prezes ROD „Za Parkiem” oraz prezesi, Genowefa Chomont – ROD „Gwda”, Tadeusz Truty - ROD im. gen. Władysława Sikorskiego, Ryszard Grzelak - ROD „Malwa” i Andrzej Kierzkowski ROD im. St. Staszica. Spotkanie poświęcone było omówieniem współpracy w 2019 roku i możliwości wsparcia w realizacji programów przez ogrody ze strony władz samorządowych.

czytaj więcej

Rozmowa z Senatorem Andrzejem Misiołkiem na temat projektu nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami - 14.03.2019

W dniu 11 marca br. przedstawiciele Okręgu Śląskiego Polskiego Związku Działkowców udali się do biura senatorskiego na spotkanie z Senatorem Andrzejem Misiołkiem. Senator jest przewodniczącym Komisji Infrastruktury, która pracuje obecnie nad rządowym projektem nowelizacji przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami. Przypomnijmy, że w dniu 20 lutego Sejm RP przyjął projekt nowelizacji ustawy, która stanowi zagrożenie dla istnienia wielu ROD, gdyż w dużym stopniu zwiększa uprawnienia byłych właścicieli do zwrotu wywłaszczonej nieruchomości, co w konsekwencji grozi widmem zwrotów tych nieruchomości i likwidacji działek.

czytaj więcej

Listy Okręgowego Zarządu PZD w Legnicy do Senatorów RP w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami. - 14.03.2019

Nie chcemy być uprzywilejowaną grupą społeczną, ale prosimy o równe traktowanie tak, jak inne podmioty wymienione w ustawie. Rozwiązania ustawowe godzą w stabilizację stosunków prawnych, które nabyła organizacja na przestrzeni minionych dziesięcioleci.

czytaj więcej

<123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740741742743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799800801802803804805806807808809810811812813814815816817818819820821822823824825826827828829830831832833834835836837838839840841842843844845846847848849850851852853854855856857858859860861862863864865866867868869870871872873874875876877878879880881882883884885886887888889890891892893894895896897898899900901902903904905906907908909910911912913914915916917918919920921922923924925926927928929930931>

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.