Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Zebranie Okręgowej Rady PZD w Legnicy - 08.02.2019

W dniu 30 stycznia 2019 r. odbyło się zebranie Okręgowej Rady PZD w Legnicy. Oprócz spraw wynikających ze statutu PZD w ramach kompetencji, jednym z tematów było omówienie kolejnego projektu nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami w zakresie zwrotu nieruchomości zbędnych dla realizacji celu wywłaszczenia.

Przedstawiono treść pisma Prezesa Związku w przedmiotowej sprawie, w którym są zawarte argumenty odnoszące się do proponowanych zmian oraz Stanowisko Krajowej Rady z dnia 24 stycznia 2019 roku, w którym stwierdza się że zmiany nie odpowiadają wymogom konstytucyjnym a przede wszystkim dyskryminują działkowców.

Pobierz załącznik plikowy: Stanowisko Krajowej Rady PZD.pdf

W tej kwestii odbyła się dyskusja a zabierający głos wyrażali swój niepokój, ponieważ dotyczy to również nieruchomości, na których są zlokalizowane ogrody działkowe. Generalnie stwierdzono, że projekty ustaw w sferze nieruchomości dotykają każdorazowo działkowców i ich rodziny.

Jest to kolejne zagrożenie dla normalnego funkcjonowania ogrodów, narażając tym samym byt i spokój działkowców. Nieprzemyślane sformułowania wywołają chaos i antagonizmy.

Dlatego wypracowane Stanowisko przez Okręgową Radę, powinno być skierowane przede wszystkim do posłów z naszego okręgu wyborczego oraz do Przewodniczących Komisji – Infrastruktury oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

Pobierz załacznik plikowy: Stanowisko Okręgowej Rady PZD.pdf

W dyskusji ponownie wrócono do odpowiedzi ze strony Ministra Środowiska, który z uporem maniaka negatywnie odnosi się do kolejnych propozycji organów Stowarzyszenia Ogrodowego PZD w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych ustaw.

Wystąpienie w tak istotnej sprawie wystosował również Okręgowy Zarząd PZD w Legnicy dnia 15 października 2018 r. bezpośrednio do Ministra Środowiska

Załącznik plikowy do pobrania: Minister Środowiska.pdf

Aktywność działkowców oraz organów statutowych ROD ma istotne znaczenie, dlatego własne argumenty i przemyślenia zawarte w stanowiskach winny trafić na biurko Pana Henryka Kowalczyka Ministra Środowiska. Czas nakazów, zakazów i rozkazów już dawno minął.

Nie możemy być jako działkowcy obojętni na tworzenie restrykcyjnego prawa, o co zaapelowali uczestnicy XIII posiedzenia Okręgowej Rady do działkowców z okręgu legnickiego.


Dyrektor Biura

Okręgu PZD w Legnicy

inż. Elżbieta Dziedzic

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio