Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Szkolenie w OZ PZD we Wrocławiu dla członków zespołu ds. obsługi walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych - 11.02.2019

W dniu 4 lutego 2019r. o godz.14:00 w Okręgowym Zarządzie Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu odbyło się szkolenie Członków Zespołu ds. obsługi walnych zebrań . Podczas szkolenia omawiano najważniejsze punkty zawarte w „Wytycznych dla Zarządów i Komisji Rewizyjnych ROD” wydanych przez Krajową Radę Polskiego Związku Działkowców. W/w Wytyczne dotyczą zarówno przygotowania i przeprowadzania walnych zebrań jak i organizacji oraz przeprowadzania konferencji delegatów. Z uwagi na fakt, że rok 2019 jest rokiem wyborczym, podczas szkolenia nie brakowało licznych pytań oraz dyskusji. Każdy z uczestników szkolenia otrzymał wzór druku „Informacja z przebiegu walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego Rodzinnego Ogrodu Działkowego” do wypełnienia po walnym zebraniu w ROD.  Całe szkolenie przebiegło w miłej atmosferze, był to czas wymiany wspólnych doświadczeń oraz pogłębienia wiedzy z zakresu prawidłowego przeprowadzenia walnego zebrania w ROD. Wszystkim osobom obsługującym walne zebrania sprawozdawczo- wyborcze w ROD okręgu wrocławskiego życzymy Powodzenia!
 
 
Instruktor ds. Oświaty ogrodniczej
mgr inż. Anna Melska

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio