Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Spotkanie Kolegium Prezesów i Zarządów Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Blachowni - 11.02.2019

W dniu 31 stycznia 2019 roku, w sali sesyjnej Urzędu Miasta Blachownia, odbyło się spotkanie, na którym Przewodniczący Kolegium Prezesów Jerzy Wawszczak powitał wszystkich przybyłych członków kolegium, członków władz ogrodowych oraz zaproszonych gości w osobach: 

• Dariusz Wojciechowski – Sekretarz Urzędu Miasta Blachownia.
• Grzegorz Tasarz – Wiceprezes Okręgu w Częstochowie.
• Adam Więcławik – Dyrektor Biura Okręgowego Zarządu PZD w Częstochowie.

Celem spotkania było:
• omówienie współpracy ogrodów działkowych z samorządem Miasta Blachownia, ich dofinansowanie oraz omówienie propozycji rozszerzenia Programu Poprawy Infrastruktury i Rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych w XXI wieku działających na terenie Gminy Blachownia na lata 2019-2024.
• omówienie wytycznych do przeprowadzenia walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych w 2019 roku.
• Sprawy różne.

Sekretarz Urzędu Dariusz Wojciechowski mówił, o bardzo dobrej współpracy pomiędzy Samorządem Miasta Blachownia, a Okręgowym Zarządem PZD Częstochowa i podlegającymi pod okręg Zarządami ogrodów działającymi na terenie Gminy. Przedstawił obecnym nową propozycję Programu poprawy infrastruktury i rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych na terenie gminy Blachownia na lata 2019 – 2024 poszerzonego o sprawy ekologi, ochrony środowiska i związanych z tym szkoleń i wykładów w oparciu o dofinansowania ogrodów z budżetu Miasta Blachownia. Mając na uwadze rozwój ogrodów wspomniał o najważniejszych sprawach, którymi są:
• nowi działkowcy i dbanie o ich wizerunek na działkach, bo to oni będą decydować o przyszłości ogrodów działkowych.
• remonty i inwestycje, które są niezbędne do poprawy wizerunku ogrodów wśród lokalnej społeczności.
• dotacjach za lata ubiegłe, na rok 2019 i lata następne.

Na zakończenie w imieniu Pani Burmistrz zapewnił, że ogrodom położonym na terenie miasta Blachownia nie grozi likwidacja. Potwierdził, że Polski Związek Działkowców jest traktowany jako partner, a rodzinne ogrody działkowe są bardzo ważne dla rozwoju miasta.

Dyrektor Biura Okręgu Adam Więcławik przedstawił szczegółowo obowiązki Zarządów ROD dotyczące organizacji walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych w 2019 roku. Przypomniał o zadaniach Zarządu przed walnym zebraniem, w czasie jego trwania oraz po jego zakończeniu. Zwrócił uwagę, na merytoryczne przygotowanie Przewodniczącego zebrania. Ponadto poruszył sprawy realizacji zapisów rozporządzenia parlamentu europejskiego w sprawie ochrony danych osobowych, realizacji inwestycji i remontów, powstania ośrodka Finansowo-księgowego. Następnie udzielił odpowiedzi na zadawane pytania oraz bieżące sprawy związane z działalnością ogrodów.

Następnie głos zabrał Wiceprezes Grzegorz Tasarz, który podkreślił jak istotna i niezbędna jest praca działaczy PZD w zakresie mających się odbyć zebrań. Prezes odniósł się również do stanowiska Krajowego Zarządu PZD w tworzeniu przez samorządy miast miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i udziale w nich działkowców, by nie dopuścić do likwidacji ogrodów. Na zakończenie wystąpienia podjęte zostało przez zebranych stanowisko w/s zagrożeń dla działkowców w związku z wprowadzeniem przez niektóre samorządy miast zmian w planach zagospodarowania przestrzennego.
W nawiązaniu do rozwoju ogrodów Wiceprezes Grzegorz Tasarz przypomniał, że to od działkowców i ich Zarządów zależy jak będziemy postrzegani przez władze samorządowe i czy ROD będą się włączać w inicjatywy lokalne i budżet obywatelski swojego miasta gdzie są możliwości uzyskania środków finansowych.

Na zakończenie spotkania zostało odczytane pismo do Pani Burmistrz Miasta Blachownia o powołanie Komisji ds. stałych kontaktów z Zarządami rodzinnych ogrodów działkowych w Blachowni, oddelegowując trzy osoby, które w Urzędzie Miasta zajmują się organizacjami samorządowymi, gospodarką gruntami, geodezją oraz sprawami techniczno-inwestycyjnymi, co pozwoli na profesjonalny rozwój naszych ogrodów.


Przewodniczący Kolegium
Jerzy Wawszczak

 

 

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.