Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie gruntów warszawskich ROD - 28.02.2019

Na posiedzeniu w dniu 27 lutego 2019 r. Krajowy Zarząd PZD zapoznał się z analizą gruntów rodzinnych ogrodów działkowych w Warszawie. Powyższy temat obejmował następujące zagadnienia:1. Stan roszczeń do gruntów warszawskich ROD.2. Warszawskie ROD w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i studium. 3. Regulacja stanów prawnych gruntów ROD w Warszawie na podstawie art. 76 i 75 ustawy o ROD. Jak wykazała przedstawiona analiza, ogromnym problemem w PZD są roszczenia do gruntów warszawskich ROD, które obejmują 97 ROD o pow. 340,2243 ha i 11 674 działek, co stanowi ok. 32%  powierzchni wszystkich warszawskich ROD. Stanowią one również dominującą grupę wśród roszczeń występujących w województwie mazowieckim, obejmującą ok. 95% powierzchni wszystkich gruntów roszczeniowych.

czytaj więcej

List do Prezydenta m.st. Warszawy w obronie warszawskich ROD - 28.02.2019

W obliczu zagrożenia dalszego istnienia warszawskich ROD, w dniu 27 lutego 2019 r. na posiedzeniu Krajowego Zarządu PZD został przyjęty list do Prezydenta m. st. Warszawy Pana Rafała Trzaskowskiego. W powyższym piśmie Krajowy Zarząd PZD przedstawił aktualną sytuację ogrodów, z uwagi na roszczenia do gruntów, projektowane studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz regulację stanów prawnych gruntów ROD. Jednocześnie zwrócił się o dostrzeżenie i wykorzystanie potencjału jaki tkwi w ogrodach działkowych, jak również wysłuchanie mieszkańców Warszawy, którzy chcą zachowania ogrodów w krajobrazie miasta. Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią listu.

czytaj więcej

Ostatnie wnioski w sprawie Studium wpływają do Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy - 28.02.2019

Miniony tydzień biuro OZ Mazowieckiego zakończyło przekazaniem do Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy 1124 wniosków wpływających od zarządów ROD. 27 lutego przekazano drugą część wniosków w ilości  4200. 

czytaj więcej

Wystąpienie Okręgowego Zarządu Podkarpackiego PZD do Marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego w sprawie nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami - 28.02.2019

Okręgowy Zarząd Podkarpacki PZD w Rzeszowie z wielkim niezadowoleniem przyjął informację o uchwaleniu przez Sejm nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami w zakresie zwrotu nieruchomości, które stały się zbędne dla realizacji celu wskazanego w wywłaszczeniu. Oburzenie podkarpackich działkowców, których reprezentuje Okręgowy Zarząd wzbudza przede wszystkim nieujęcie żadnego z postulatów zgłaszanych przez środowisko działkowców na etapie konsultacji projektu nowelizacji ustawy.

czytaj więcej

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze w ROD im. M. Konopnickiej w Wolsztynie - 28.02.2019

Jeszcze nie ochłonęły umysły po szkoleniach przygotowujących do zebrań sprawozdawczo-wyborczych, a zebrania już się rozpoczęły. Pierwsze walne zebranie Okręgu Poznańskiego odbyło się w ROD im. Marii Konopnickiej w Wolsztynie, gdzie prezesem jest Zenon Tomys. Zebranie odbyło się 23 lutego 2019r. w Wolsztyńskim Domu Kultury.

czytaj więcej

Stanowisko Okręgowej Rady PZD w Zielonej Górze w sprawie prac nad nowelizacją ustawy o gospodarce nieruchomościami - 28.02.2019

W naszej ocenie grunty publiczne, z których od wielu lat korzystają m.in. działkowcy powinny zostać w zasobach gmin lub Skarbu Państwa. Ustawa o gospodarce nieruchomościami powinna zatrzymać „dziką reprywatyzację”, a z analizy projektu nowelizacji wynika, że może być wręcz odwrotnie. Kolejna grupa uzyskuje dodatkowe uprawnienia do wnoszenia roszczeń.

czytaj więcej

Informacja z posiedzenia Okręgowej Rady Sudeckiej PZD w Szczawnie-Zdroju z dnia 22.02.2019 r. - 28.02.2019

W dniu 22 lutego 2019 roku odbyło się XII w obecnej kadencji posiedzenie plenarne Okręgowej Rady Sudeckiej Polskiego Związku Działkowców w Szczawnie-Zdroju. Zebraniu przewodniczył Prezes Okręgu Sudeckiego PZD Henryk Malik, a jako zaproszony gość uczestniczył w zebraniu Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Szczawnie-Zdroju- Ryszard Burzyński.

czytaj więcej

Stanowisko Zarządu ROD „Pod Sosnami” w Toruniu w sprawie projektu nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami - 28.02.2019

Gdzie się podziały przepisy o przedawnieniu, gdzie są te, które mówią o zasiedzeniu? Wprowadzenie projektu nowelizacji ugn w dużym stopniu utrudni przeprowadzanie takiego postępowania, a przecież żaden z działkowców tych gruntów nie odebrał nikomu siłą. Zwyczajnie zostały one prawnie oddane w użytkowanie, w związku z czym nie ma tu mowy o zasiedzeniu w złej wierze. 

czytaj więcej

Szkolenie Służby Instruktorskiej w Lubuskim Centrum Winiarstwa w Zaborze - 28.02.2019

Okręgowy Zarząd uznał za konieczne wznowić oraz podnieść rangę działalności oświatowej w Okręgu i w Rodzinnych Ogrodach Działkowych. W związku z tym przeprowadzono Inwentaryzację Społecznej Służby Instruktorów i dnia 23 lutego 2019 roku Okręgowy Zarząd PZD w Zielonej Górze zorganizował szkolenie w Lubuskim Centrum Winiarstwa w Zaborze dla SSI.

czytaj więcej

Interpelacja posła Krzysztofa Paszyka w sprawie zmian w projekcie ustawy o utrzymaniu czystości - 27.02.2019

Poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego Krzysztof Paszyk zlożył w dniu 22.02.2019 r. na ręce Ministra Środowiska Pana Henryka Kowalczyka interpelację poselską w sprawie zmian dokonanych w projekcie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

czytaj więcej

Stanowisko Okręgowego Zarządu PZD w Kaliszu w sprawie projektu ustawy o gospodarce nieruchomościami - 27.02.2019

Niezrozumiałe jest w lekceważenie w projekcie ustawy praw osób, które w dobrej wierze przez dziesięciolecia użytkowały i inwestowały w nieruchomości, które otrzymały zgodnie z wówczas obowiązującym prawem, a dzisiejsze prawo byłych właścicielki lub spadkobierców stanie ponad prawem tych osób.

czytaj więcej

Działkowiec literat zaprezentował swoją nową książkę - 27.02.2019

Mieszkańcy Grudziądza, a wśród nich liczna grupa działkowców, wzięła udział w spotkaniu z kulturą w nowej kawiarni „Paleta Kaw”. Wielką przyjemnością była możliwość uczestnictwa w nowej inicjatywie, w której to działkowiec z Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Chemik” w Grudziądzu, literat Wiesław Hawełko - Wizo, prezentował książkę swego autorstwa pt.: „Grudziądz jakim go widzę”. 

czytaj więcej

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze w ROD im. kpr. Benedy w Bydgoszczy - 27.02.2019

23 lutego 2019 roku w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym im. kpr. Benedy w Bydgoszczy odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków PZD. W zebraniu uczestniczyła Pani Barbara Kokot - prezes Okręgowego Zarządu. Działkowcy wysłuchali sprawozdań z działalności Zarządu ROD za 2018 r. i za kadencję w tym sprawozdania finansowego.

czytaj więcej

List Kolegium Prezesów ROD Grudziądz- Północ do Senatorów RP w sprawie uchwalanej przez Sejm ustawy o gospodarce nieruchomościami - 27.02.2019

Zapisy w niej zawarte są niekorzystne dla ogrodów jak i całego Polskiego Związku Działkowców. Już dziś działkowcy obawiają się zgłaszania roszczeń reprywatyzacyjnych do nieruchomości publicznych, zajmowanych przez ogrody. Wiele ogrodów powstało na gruntach wywłaszczonych ale żaden nie powstał samowolnie.

czytaj więcej

Bogactwo przyrodnicze działki a „eko” moda - 27.02.2019

Przyrodniczy aspekt ROD zdecydowanie wyróżnia je spośród ogrodów przydomowych w dzielnicach mieszkaniowych i terenów parków miejskich, na które niejednokrotnie próbuje się ogrody działkowe zamieniać. Propagowanie upraw roślin typowych dla dawnych ekosystemów ogrodów powinno zasługiwać na wsparcie ze strony nie tylko zarządów ROD, ale także – albo przede wszystkim – gmin.

czytaj więcej

XIII posiedzenie Okręgowej Rady PZD w Zielonej Górze - 26.02.2019

W dniu 21.02.2019r odbyło się XIII posiedzenie Okręgowej Rady PZD w Zielonej Górze. Obradom przewodniczył Prezes OZ PZD- Pan Marian Pasiński. W obradach uczestniczyli członkowie Okręgowego Zarządu oraz przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej- Pani Kazimiera Daiksler.

czytaj więcej

Moim zdaniem- Przedwiośnie - 26.02.2019

Najbardziej na działce lubię nie wiosnę, ale przedwiośnie, zamierzenie wiosny – koniec lutego, początek marca. Podobnie – codziennie wstaję o trzeciej rano, gdyż przedranek kocham najbardziej, zapowiedź dnia. Z tego wynika, że nie sama przyjemność jest dla mnie miła, ale milsza jest mi jej perspektywa – oczekiwanie przyjemności.

czytaj więcej

List Okręgu Podkarpackiego do Ministra Środowiska w sprawie uwag do Krajowego programu ograniczania zanieczyszczenia powietrza - 26.02.2019

Działkowcy utrzymują zielone płuca miast, jakimi są rodzinne ogrody działkowe z własnych funduszy. Dbamy o nasadzenia, bioróżnorodność, pożyteczne organizmy i czyste powietrze. W zamian otrzymujemy niespodzianki, w postaci sąsiadujących różnych zakładów produkcyjnych oraz zamian w ustawie np. o gospodarce nieruchomościami. 

czytaj więcej

Działkowcy ROD „Elana” w Toruniu walczą o swoje prawa - 26.02.2019

20 lutego 2019 roku w X Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Toruniu odbyła się druga rozprawa sądowa w sprawie terenów przy ul. Bukowej, Wierzbowej i Klonowej, na których zlokalizowany jest Rodzinny Ogród Działkowy „Elana”. Sprawa toczy się o zasiedzenie przez Polski Związek Działkowców terenów wyżej wymienionych, na których użytkowane są działki przez ponad 150 rodzin. 

czytaj więcej

Stanowisko Prezesów Zarządów ROD funkcjonujących na terenie działania Okręgu PZD w Lublinie-Rejon zamojski w sprawie projektu ustawy o gospodarce nieruchomościami - 26.02.2019

Zaprezentowany projekt zmian w ustawie o gospodarce nieruchomościami rodzi również pytanie, co do faktycznych celów nowelizacji. Analizując nowe regulacje odnosi się wrażenie, że poszerzona zostanie baza terenów, którymi zainteresowany będzie „przemysł reprywatyzacyjny” orz krąg podmiotów, którym znowelizowane przepisy dadzą możliwość występowania z roszczeniami o zwrot wywłaszczonych gruntów. 

czytaj więcej

<123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740741742743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799800801802803804805806807808809810811812813814815816817818819820821822823824825826827828829830831832833834835836837838839840841842843844845846847848849850851852853854855856857858859860861862863864865866867868869870871872873874875876877878879880881882883884885886887888889890891892893894895896897898899900901902903904905906907908909910911912913914915916917918919920921922>

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.