Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Rola i znaczenie ogrodów działkowych w miastach – Konferencja w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie - 18.04.2019

W dniu 11 kwietnia 2019 r. w sali kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie odbyła się konferencja pod hasłem: „Rola i znaczenie ogrodów działkowych w miastach” dedykowana samorządom terytorialnym. Jej organizatorem była Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart. Otwierając konferencję Pani Wojewoda podkreśliła jak ważną rolę odgrywają rodzinne ogrody działkowe w życiu mieszkańców miast, będąc nie tylko miejscami aktywnego wypoczynku i rekreacji, ale również oazami nieskażonej przyrody. Ogrody działkowe nie stoją na przeszkodzie w rozwoju miast, gdyż są wkomponowane w ich układ architektoniczny.

Pani Ewa Leniart – Wojewoda Podkarpacki

Pani Ewa Leniart – wystąpienie Wojewody Podkarpackiego

Następnie Pani Wojewoda odczytała list Marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego, w którym podkreślono pozytywne funkcje, jakie pełnią ogrody działkowe w społecznościach lokalnych i potrzebę ich dalszego istnienia w przestrzeni miejskiej.   

Prezes Okręgu Podkarpackiego Agnieszka Sycz

Prezes Okręgu Podkarpackiego Agnieszka Sycz w swoim wystąpieniu przedstawiła formy otwierania się rodzinnych ogrodów działkowych na społeczności lokalne.  Coraz częściej spotykamy w ogrodach spacerujące rodziny, seniorów na różnych zajęciach oraz dzieci i osoby niepełnosprawne uczestniczące w zajęciach edukacyjnych lub w zajęciach praktycznych. Zwróciła także uwagę na problemy w finansowaniu tej działalności oraz brak ogrodów w polityce planistycznej miast i gmin.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele samorządów terytorialnych, organizacji charytatywnych współpracujących z Rodzinnymi Ogrodami Działkowymi, reprezentanci podkarpackich rodzinnych ogrodów działkowych.

Bardzo ciekawą i obszerną prezentację na temat „Usługi ekosystemowe ogrodów działkowych w miastach” przygotowała dr inż. Marta Pisarek z Państwowej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie.

dr inż. Marta Pisarek z Państwowej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie

Nie tylko działkowcy, ale i społeczności lokalne czerpią z działkowej przyrody szeroki wachlarz korzyści. Dzięki różnorodnym nasadzeniom ogrody działkowe zatrzymują w miastach wodę opadową, dostarczają ekologicznej żywności, w tym np. jadalnych kwiatów, poprawiają jakość powietrza, jak również stanowią środowisko życia i migracji licznych zwierząt oraz roślin, przyczyniając się tym samym do zwiększenia miejskiej bioróżnorodności.  Ogrody działkowe generują korzyści społeczne i edukacyjne. Pozwalają one mieszkańcom na kontakt z naturą, naukę pracy zespołowej, a także odpowiedzialności.  Zajęcia w ogrodzie działkowym pozwalają niwelować stres, a także pomagają w utrzymaniu zdrowia psychicznego. Wielu lekarzy wskazuje na ogromną i pozytywną rolę hortiterapii w profilaktyce zdrowia, czyli leczenia przez przebywanie i pracę w ogrodzie. Wśród wielu zalet jakie niesie ze sobą utrzymywanie ogrodów działkowych, można wymienić wypoczynek, ćwiczenia i pracę na świeżym powietrzu, terapeutyczny wymiar ogrodnictwa, okazję do prowadzenia ekologicznego trybu życia, formę aktywnego spędzania czasu dla osób starszych oraz uprawę zdrowej i organicznej żywności  Na istnieniu ogrodów działkowych zyskują także budżety miast, ponieważ to sami działkowcy utrzymują te oazy zieleni, będące często odpowiednikiem parków miejskich.

Pan Władysław Stępień, pełnomocnik Prezydenta Miasta Tarnobrzega

Pan Władysław Stępień, pełnomocnik Prezydenta Miasta Tarnobrzega, w swoim wystąpieniu przedstawił informację w sprawie udzielania wsparcia finansowego przez samorząd ogrodom tarnobrzeskim na realizację inwestycji i remontów, a także przygotowania planów zagospodarowania ROD.

Pan Andrzej Chmiewlowski Prezes ROD „Prefabet” w Kolbuszowej

Własną prezentację przygotował Andrzej Chmielowski, Prezes ROD „Prefabet” w Kolbuszowej. Zarząd tego jednego z mniejszych ogrodów na Podkarpaciu przy wsparciu finansowym Urzędu Miasta w Kolbuszowej kontynuuje projekt związany z nauką ogrodnictwa dla dzieci ze szkół i przedszkoli z Gminy Kolbuszowa. Jest to realizacja zadania publicznego pn.  „Organizacja pozalekcyjnych zajęć edukacyjno – wychowawczo – wypoczynkowych w zakresie ekologii w gminie Kolbuszowa”.

Marta Skórska – Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Dębicy

Rolę i znaczenie ogrodów działkowych w terapii osób z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową przedstawiła Marta Skórska – Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Dębicy. Dzięki spotkaniom z działkowcami osoby niepełnosprawne nabierają samodzielności i zaradności w zakresie czynności dnia codziennego, integrują się ze środowiskiem, co pozytywnie wpływa na ich funkcjonowanie w życiu społecznym. Zarządy Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Wolica” i „Kolejarz” w Dębicy systematycznie zapraszają uczestników zajęć z Domu Samopomocy na zwiedzanie ogrodów, podziwianie i degustowanie plonów działkowców oraz wykonywanie z nich przetworów. Każda ich wizyta w ogrodach kończy się drobnym poczęstunkiem i zabawą taneczną.

Pani Zofia Trochimowicz-Warga – Prezes Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Tarnobrzegu

Pani Zofia Trochimowicz-Warga – Prezes Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Tarnobrzegu i Beata Łabisz – opiekun i terapeuta młodzieży PSONI przedstawiły formy rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych intelektualnie, które ukończyły naukę szkolną i nie mogą podjąć pracy. Uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej uczą się nawiązywać kontakty z rówieśnikami i innymi ludźmi, współdziałania, samodzielności, opanowania umiejętności codziennego życia oraz planowanej rekreacji. W ramach tych zajęć osoby niepełnosprawne wykonywały drobne prace porządkowe w ROD „Związkowiec” w Tarnobrzegu.

Aleksander Gruca - Prezes ROD „Związkowiec” w Tarnobrzegu

Aleksander Gruca - Prezes ROD „Związkowiec” w Tarnobrzegu – w swoim wystąpieniu podkreślił dobrą współpracę z uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej i otwartość ogrodu na każdą formę aktywizacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Podsumowując konferencję Prezes Okręgu podkreśliła, że ogrody działkowe coraz częściej są postrzegane przez mieszkańców miast jako miejsca służące wszystkim. Aby realizować zadania wspólnie z samorządami terytorialnymi i innymi instytucjami niezbędne są środki finansowe.  Największym problemem jest brak krajowego programu, określającego zasady udzielania dofinansowania rodzinnych ogrodów działkowych lub nawet przeznaczania środków budżetowych na ich utrzymanie i rozwój.

Pan Stanisław Jagiełło – Prowadzący Konferencję 

 

Witold Majchrowicz

OP PZD Rzeszów

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio