Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Stanowisko Zarządu ROD „Malwa” w Szczecinie w sprawie projektu ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy - 30.10.2020

Zarząd ROD Malwa w Szczecinie po zapoznaniu się z poprawkami wniesionymi przez Krajową Radę Polskiego Związków Działkowców do projektu ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy - w pełni je popiera.

czytaj więcej

Stanowisko Kolegium Prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Lublińcu w sprawie projektu ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy - 29.10.2020

To właśnie tereny ogródków, są obszarem gdzie od lat najchętniej wykorzystuje się efekty inwestycji melioracyjnych, a retencja najszybciej, z teorii zmienia się w codzienną praktykę. W tym kontekście nie możemy zgodzić się na rozwiązanie nakładające w efekcie obowiązek uiszczania komercyjnych stawek za korzystanie z podziemnych pokładów wodnych na terenach ROD. Pomysł, zawarty w projekcie wspomnianej ustawy jest tym bardziej szokujący dla naszej społeczności, że nie korzystamy na naszych działkach z głębokich, najbardziej wartościowych pokładów wody, ale wykorzystujemy tu, znacznie mniej cenne, nieuzdatnione wody podskórne. 

czytaj więcej

Stanowisko w sprawie ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy - 29.10.2020

Jako długoletni działkowiec i członek Polskiego Związku Działkowców chciałbym zaapelować, aby w pracach legislacyjnych nad przedmiotową ustawą kierowano się obiektywizmem, mając na uwadze też dobro działkowców. Trudno się zgodzić z tym że woda do podlewania upraw dla rolników i działkowców będzie na innych warunkach, co moim zdaniem jest krzywdzące działkowców i niesprawiedliwe.

czytaj więcej

Informator "działkowca" listopad/grudzień 2020 - 28.10.2020

W najnowszym Informatorze działkowca m.in. o nowelizacji ustawy prawo budowlane, zmianie telefonicznych  dyżurów prawnych w PZD, wyłączeniach prądu na zimę, zasadach bezpieczeństwa w ROD w czasie epidemii oraz zakazie dokonywania nasadzeń na terenach wspólnych ROD.

czytaj więcej

Komunikat Krajowego Zarządu PZD w sprawie zasad funkcjonowania biur jednostek PZD - 27.10.2020

Nasilająca się epidemia i wprowadzane restrykcje skutkują znacznymi ograniczeniami w funkcjonowaniu wielu dziedzin życia społecznego. Skala zakażeń, a w szczególności liczba osób obejmowanych tzw. kwarantanną, zaczyna również wpływać na funkcjonowanie PZD. 

czytaj więcej

STANOWISKO KOLEGIUM PREZESÓW RODZINNYCH OGRODÓW DZIAŁKOWYCH MIASTA TRZCIANKI Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 2020 ROKU w sprawie projektu ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy - 27.10.2020

Stwierdzamy, że ustawodawca w projekcie ustawy nie uwzględnił zapisów ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z dnia 13 grudnia 2013 roku w zakresie zabezpieczenia praw likwidacjiogrodu pod inwestycje związane ze skutkami suszy.

czytaj więcej

Stanowisko Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Opolu w sprawie projektu ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy - 26.10.2020

Okręgowa Komisja Rewizyjna PZD, po zapoznaniu się z projektem ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy, wskazuje , że ustawa zawiera kilka niekorzystnych uregulowań. Zagrożeniem dla ROD jest wprowadzenie przyśpieszonego postępowania w celu uzyskania pozwolenia na budowę  w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy oraz brak obowiązku uzyskania przez inwestora decyzji o lokalizacji celu publicznego.

czytaj więcej

Stanowisko Kolegium prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych Rejon Bydgoszcz-Szwederowo w sprawie projektu ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy - 26.10.2020

Prezesi Kolegium w pełni utożsamiają się ze stanowiskiem Krajowej Rady PZD i proszą o uwzględnienie uwag w procesie legislacyjnym nad projektem ustawy.

czytaj więcej

Strażnicy sprawdzają pustostany, ogródki działkowe. Rozpoczęła się akcja „Zimowy Ratownik” - 26.10.2020

W nocy temperatura jest już coraz niższa, a nawet kilka stopni powyżej 0 może przyczynić się do śmierci z powodu wychłodzenia organizmu. Dlatego, jak co roku, Straż Miejska w Białymstoku rozpoczęła akcję „Zimowy Ratownik”. Strażnicy sprawdzają miejsca, w których mogą przebywać osoby zagrożone wychłodzeniem organizmu. Kontrolowane są między innymi pustostany, ogródki działkowe, węzły ciepłownicze, klatki schodowe, piwnice, gdzie bezdomni mogą próbować się chronić przed zimnem.

czytaj więcej

Spotkanie Prezesów reprezentujących Rodzinne Ogrody Działkowe, które w tym roku obchodzą jubileusze powstania w Delegaturze Rejonowej w Gliwicach - 23.10.2020

W dniu 09.10.2020r w Domu Działkowca ROD „Szarotka” w Gliwicach odbyło się spotkanie Prezesów reprezentujących Rodzinne Ogrody Działkowe, które w tym roku obchodzą jubileusz powstania ROD. W spotkaniu brali udział zaproszeni goście, członkowie Okręgowej Rady Okręgu Śląskiego PZD w Katowicach oraz działkowcy, którzy otrzymali odznaczenia związkowe.

czytaj więcej

Czytajcie „działkowca”! - 22.10.2020

Pełnia jesieni to dobry czas na przygotowanie roślin i działki do zimy. A najnowszy, listopadowy numer „działkowca” będzie najlepszym przewodnikiem podczas jesiennych prac oraz źródłem cennych inspiracji związanych z zagospodarowaniem ogródka! To również dogodna pora na zamówienie prenumeraty „działkowca” na kolejny rok. Warto przy tym skorzystać z pakietów korzyści dla prenumeratorów!

czytaj więcej

Stanowisko Kolegium Prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych Miasta Chodzieży w sprawie projektu ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy - 22.10.2020

Z zadowoleniem  przyjęliśmy więc inicjatywę Rządu RP, która zmierza do podejmowania działań, które mają zmniejszać negatywny wpływ ludzi na środowisko i jego przemiany. Jednak projekt ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy to realizacja inwestycji również jeśli będzie taka potrzeba przez tereny ogrodów działkowych w trybie przyspieszonym. Stwierdzamy, że w projekcie ustawy pominięto zapisy ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z 13 grudnia 2013 roku, która gwarantuje działkowcom  odszkodowania za nasadzenia i naniesienia oraz odszkodowania dla ROD i Związku.

czytaj więcej

„Mój Ogródek” – co miesiąc nowe ogrodnicze porady, inspiracje i ciekawostki Kup, przeczytaj, koniecznie poleć innym działkowcom! Listopadowy numer „Mojego Ogródka” w sprzedaży od 22 października. - 21.10.2020

W bieżącym wydaniu czeka na Was w dziale owoce z działki, praktyczny cykl – Projektujemy mały sad, cz.1 – Ogród tradycyjny. Jest to pomocna ściągawka, dzięki której na małej powierzchni działki, będziemy mogli posadzić i uprawiać różne gatunki i odmiany drzew i krzewów owocowych. Pamiętaj, warto mieć własne owoce, bo są zdrowsze i za darmo!

czytaj więcej

Spotkanie z Wiceprezydentem Miasta Piły - 21.10.2020

Na spotkaniu z Wiceprezydentem Miasta Piły Panem Krzysztofem Szewcem, w którym uczestniczyli kol. Marian Praczyk Prezes OZ, kol. Ryszard Grzelak – Prezes Kolegium Prezesów ROD Miasta Piły i kol. Tadeusz Truty Sekretarz Kolegium Prezesów ROD Miasta Piły ponownie zostały przedstawione następujące problemy: dofinansowanie działalności pilskich ROD w podobnej wysokości jak w poprzednich latach, tj. 50.000,00zł

czytaj więcej

Stanowisko Okręgowego Zarządu PZD w Opolu z dnia 15 października 2020 r. w sprawie proponowanych zmian w ustawie Prawo wodne oraz projekcie ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy - 21.10.2020

Niemniej jednak niektóre propozycje zawarte w samym projekcie ustawy dot. walki z suszą jak również w propozycji zmian w ustawie Prawo wodne budzą nasze uzasadnione obawy. „Sen z powiek” spędza działkowcom wadliwa w naszym odczuciu kwestia zaklasyfikowania poboru wody przez działkowców. Obecnie pobór wody na działkach nie jest zakwalifikowany do kategorii zwykłego poboru wody z uwagi na to, iż osoba dokonująca takiego poboru musi w myśl ustawy posiadać tytuł prawny do gruntu, na którym takowy pobór się odbywa. 

czytaj więcej

Stanowisko Okręgowej Rady Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie z dnia 19.10.2020 roku w sprawie ustawy o inwestycjach służących przeciwdziałaniu skutkom suszy - 21.10.2020

Inicjatywa ustawodawcza jest więc dla działkowców zrozumiała i zasadna. Niepokój społeczności działkowców budzą jednak nie do końca doprecyzowanie projekty przepisów przyszłej ustawy oraz zagrożenie praw gwarantowanych ustawą o ROD z 2013 roku a także przepisy prawa wodnego traktujące odmiennie pobieranie wody do podlewania upraw dla działkowców a inaczej dla rolników oraz różnicowanie warunków korzystania ze studni płytkorurowych.

czytaj więcej

Posiedzenie Okręgowej Rady PZD w Szczecinie - 20.10.2020

19 października br., na obrady zebrała się Okręgowa Rada Okręgu PZD w Szczecinie. Posiedzenie odbyło się w trybie zdalnym, przy 79,3 % frekwencji. Po zatwierdzeniu porządku obrad z zaproponowanym punktem o uzupełnienie składu Okręgowego Zarządu i powołaniu trzy osobowej komisji uchwał i wniosków, przystąpiono do omówienia tematów merytorycznych.

czytaj więcej

ROD Przyszłość w Zabrzu pomaga zwierzętom - 20.10.2020

Zarząd ROD „Przyszłość” w Zabrzu z okazji przypadającego na 04.10.2020 r. Światowego Dnia Zwierząt, zorganizował akcję pomocy rzeczowej bezdomnym zwierzętom dla sąsiadującego z ogrodem schroniska „Psitulmnie”. Zbiórka darów odbywała się od 24.09.2020 r. do 08.10.2020 r. w świetlicy ogrodu. Działkowcy pomimo trudnego okresu pandemii (COVID-19) wykazali się dużym zaangażowaniem i chętnie przynosili  niezbędne rzeczy które wcześniej uzgodnione zostały ze schroniskiem.

czytaj więcej

Odszedł Stefan Kaźmierczak - 20.10.2020

Przed kilkoma dniami zmarł, w wieku 84 lat, Stefan Kaźmierczak – koźminianin, społecznik, gawędziarz, mocno zaangażowany w rozwój małej ojczyzny. Był człowiekiem, który zawsze podchodził do rozmówców z życzliwością, a jego cechą charakterystyczną był promienny uśmiech.

czytaj więcej

Wystawa fotograficzna pn. „Dbajmy o klimat w ogrodzie” - 20.10.2020

W dniu 16 października 2020 roku w holu biura Okręgowego Zarządu Toruńsko – Włocławskiego Polskiego Związku Działkowców w Toruniu stanęła wystawa prac zgłoszonych do konkursu fotograficznego pn. „Dbajmy o klimat w ogrodzie”. Zaprezentowane zostały zdjęcia dokumentujące działania podjęte przez działkowców w celu ochrony klimatu.

czytaj więcej

<123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740741742743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799800801802803804805806807808809810811812813814815816817818819820821822823824825826827828829830831832833834835836837838839840841842843844845846847848849850851852853854855856857858859860861862863864865866867868869870871872873874875876877878879880881882883884885886887888889890891892893894895896897898899900901902903904905906907908909910911912913914915916917918919920921>

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.