Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Nowa wiata ogrodowa w ROD „Jubilat” w Lewinie Kłodzkim - 07.01.2021

W sierpniu 2019 roku został ogłoszony nabór wniosków do Budżetu Obywatelskiego Powiatu Kłodzkiego na rok 2020. W ramach budżetu obywatelskiego mogły być zgłaszane projekty dotyczące wszystkich spraw, które mieściły się w kompetencjach powiatu kłodzkiego.

Wiceprezes Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Jubilat” w Lewinie Kłodzkim, jako mieszkaniec powiatu kłodzkiego wyszedł z inicjatywą budowy wiaty ogrodowej na terenie naszego ogrodu. W związku z powyższym Zarząd ROD przygotował i złożył wniosek w wymaganym terminie. Wniosek przeszedł pozytywnie weryfikację i znalazł się wśród 44 projektów poddanych pod głosowanie. Uzyskaliśmy poparcie 450 osób, co spowodowało, że projekt znalazł się na 8 miejscu.

Dzięki zaangażowaniu wielu osób i pomimo wielu trudności ze znalezieniem wykonawcy w tych trudnych czasach związanych z pandemią udało nam się zakończyć prace w 20ubiegłym roku. W ramach projektu powstała wiata ogrodowa  o wymiarach 8x4m oraz zostały zakupione 3 ławostoły. Całkowita wartość projektu wyniosła 15.000zł i w całości została pokryta z Budżetu Obywatelskiego Powiatu Kłodzkiego.

Chcielibyśmy, aby teren ogólny ROD na którym została postawiona wiata, był miejscem spotkań działkowców oraz społeczności lokalnej. W związku z tym, że Zarząd ROD „Jubilat” w Lewinie Kłodzkim współpracujemy z lokalną szkołą to będą mogły odbywać się tam także różne prelekcje nauczycieli dotyczące przyrody i uprawy roślin.

Jeśli będą sprzyjające warunki to wiosną planujemy zrobić uroczyste otwarcie wraz z piknikiem na które zostaną zaproszene władze Powiatu Kłodzkiego, Wójt Gminy Lewina Kłodzkiego,  Okręgu Sudeckiego PZD oraz wszyscy mieszkańcy naszej gminy.

Prezes Zarządu ROD

„Jubilat” w Lewinie Kłodzkim

Joanna Adamonis

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio