Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Jest odpowiedź co do dalszych losów terenów przyległych do trasy tramwaju na Gocław na odcinku al. Waszyngtona – al. Stanów Zjednoczonych - 15.01.2021

W dniu 13 stycznia br. do Prezesa PZD wpłynęła odpowiedź z Biura Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Urzędu m.st. Warszawy w sprawie realizacji przedsięwzięcia pn. „Utworzenie terenów zieleni publicznej przyległych do trasy tramwaju na Gocław na odc. al. Waszyngtona – al. Stanów Zjednoczonych”. Z pisma wynika, iż z uwagi na przesunięcie w czasie budowy linii tramwajowej na Gocław, dokonano również zmiany harmonogramu realizacji i finansowania ww. przedsięwzięcia przenosząc wydatki na lata 2023 - 2026.

Z powyższego wynika, iż na chwilę obecną kompleks warszawskich ogrodów działkowych jest bezpieczny. „Bitwa” została wygrana dzięki działaniom PZD, zarządów ROD, działkowców i innych organizacji oraz mieszkańców Warszawy, którym los ogrodów nie jest obojętny. Mamy nadzieję, ze wspólnymi siłami wygramy również i „wojnę”, aby działkowcy z ogrodów przy al. Waszyngtona – al. Stanów Zjednoczonych oraz okoliczni mieszkańcy mogli się cieszyć terenami zielonymi w samym środku miasta.

Poniżej zamieszczamy pismo z Urzędu m.st. Warszawy. Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią.     

AR

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio