Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Pieniądze dla oleśnickich działkowców - 13.01.2021

Burmistrz Oleśnicy ogłosił wyniki otwartego naboru wniosków na rok 2021 na udzielenie dotacji celowej dla stowarzyszeń ogrodowych prowadzących rodzinne ogrody działkowe na terenie Gminy Miasta Oleśnicy na dofinansowanie zadań służących tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnycho grodów działkowych.

Polski Związek Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie - Rodzinny Ogród Działkowy „KOLEJARZ” w Oleśnicy, ul. Moniuszki 56A 56-400 Oleśnica,

Polski Związek Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie - Rodzinny Ogród Działkowy „PRZEDWIOŚNIE” w Oleśnicy, ul. Polna B-N. 56-400 Oleśnica,

Polski Związek Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie - Rodzinny Ogród Działkowy „im. Jana Kilińskiego” w Oleśnicy, ul. Dąbrowskiego 3 56-400 Oleśnica,

Polski Związek Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie - Rodzinny Ogród Działkowy „JUTRZENKA” w Oleśnicy, ul. Wileńska 56-400 Oleśnica,

Polski Związek Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie - Rodzinny Ogród Działkowy „LUCIEŃ” w Oleśnicy, ul. Łużycka 16/16 56-400 Oleśnica.

 

Szczegóły dotyczące zawarcia umów o udzielenie dotacji zostaną przekazane stowarzyszeniom ogrodowym w odrębnym zawiadomieniu.

 

Źródło: olesnica.pl

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio