Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Wszystkie ogrody rejonu iławskiego zostają w PZD - 23.12.2014

"Zgodnie z ustawą o ROD z dnia 13 grudnia 2013 roku komplet ogrodów (w liczbie 20) z 3.000 członków PZD, zakończył swoje zebrania stowarzyszeniowe w 99,5% podejmując uchwałę powierzenia stowarzyszenia ogrodowego PZD. W myśl ustawy o ROD, działkowcy tych ogrodów musieli zdecydować o swoim losie bycia dalej w strukturach PZD lub wystąpienia ze stowarzyszenia PZD. Udział działkowców w tym głosowaniu był spontaniczny, ponieważ tylko w silnym związku działkowcy widzą swoje szanse w walce z urzędnikami o swoje prawa" - pisze OZ Warmińsko -Mazurski.

czytaj więcej

Apel działkowców do członków Komisji Infrastruktury Sejmu - 23.12.2014

"W dniu 18 grudnia 2014 roku obywatelski projekt ustawy został skierowany do Waszej Komisji celem podjęcia dalszego procedowania. Każdy działkowiec jest zainteresowany szybkim wprowadzeniem do ustawy jasnej definicji altany działkowej tak, aby usunąć lukę prawną. Wyrażamy przekonanie, że skierowany do Was projekt uzyska poparcie wszystkich parlamentarzystów bez zbędnej zwłoki, tak aby można było jak najszybciej wprowadzić go w życie" - piszą w liście do Członków Komisji Infrastruktury działkowcy z ROD 'Nad Wisłą' w Tczewie.

czytaj więcej

"Czy apele działkowców nie są sygnałem, aby zaprzestać wrogich inicjatyw wobec ustawy o ROD?" - 23.12.2014

"Każdy ogród w Polsce zgodnie z art. 69 ustawy o ROD zobowiązany został do zwołania zebrania wszystkich działkowców, na którym działkowcy w głosowaniu jawnym decydowali o pozostawieniu ogrodu w strukturach ogólnopolskiego stowarzyszenia PZD lub wyodrębnieniu się i powołaniu własnego stowarzyszenia. Większość działkowców wybrała stabilny i gwarantujący egzekwowanie naszych praw Polski Związek Działkowców" - piszą w liście do Rzecznika Praw Obywatelskich działkowcy z ROD 'Pod Jabłonią' w Grudziądzu.

czytaj więcej

"Apelujemy o zaprzestanie niszczenia ponad 100-letniego dorobku działkowców zrzeszonych w PZD" - 23.12.2014

"Oczekujemy, ze Pani zaakceptuje i przyjmie za fakt społecznie i obywatelsko zasadny, że nowa ustawa o ROD z 13 grudnia 2013 roku jest naprawdę dobrym aktem prawnym, nienaruszającym zasad Konstytucji RP i służy skutecznie milionowej grupie obywateli - użytkowników działek. Ważność tej ustawy polega przede wszystkim na tym, ze spełnia ona warunki kompromisu możliwego do zaakceptowania przez zainteresowane strony - działkowców i właścicieli gruntów oraz kryteria nałożone wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego RP" - pisze w liście do Rzecznika Praw Obywatelskich Okręgowa Komisja Rewizyjna w Białystoku. 

czytaj więcej

"Nie chcemy wciąż trwać w niepewności o los naszych altan ogrodowych" - 23.12.2014

"Posądzenie działkowców o samowolę budowlaną to naszym zdaniem absurd w interpretacji obowiązującego od wielu lat prawa budowlanego i kolejny celowy atak na społeczność działkowców. Oczekujemy od Pana wsparcia i zrozumienia naszych dążeń do stabilności, unormowania przepisów prawa w odniesieniu do altanek ogrodowych, które w formie zadaszonych budowli o litych ścianach istnieją na działkach ogrodowych tak długo, jak długo istnieją ogrody działkowe w Polsce" - piszą w liście do Marszałka Sejmu działkowcy z ROD 'Zacisze' w Wałbrzychu.

czytaj więcej

"Z niepokojem obserwujemy jak Rzecznik Praw Obywatelskich usiłuje podważyć zapisy ustawy o ROD" - 23.12.2014

"Zdajemy sobie sprawę, ze fakt, iż działkowcy wybierają ogólnopolskie stowarzyszenie ogrodowe PZD nie jest na rękę niektórym czyhającym na tereny zapisane w planach zagospodarowania przestrzennego, jako 'tereny zielone', bo wiedzą, że silna organizacja obroni i wesprze działkowców. Pokładamy głęboką nadzieję, ze doceni Pani nasze starania o zachowanie swoich praw zawartych w ustawie o ROD i zaniecha Pani działań przeciwko działkowcom" - piszą w liście do Rzecznika Praw Obywatelskich działkowcy z ROD 'Ustronie' w Grudziądzu. 

czytaj więcej

"Na szali stawia Pani cele i ideały milionowego ruchu działkowców" - 23.12.2014

"Nad ostatecznym kształtem ustawy o ROD pracował Komitet Inicjatywy Ustawodawczej złożony z przedstawicieli PZD i posłów z różnych klubów parlamentarnych. Ustawa była ściśle konsultowana z prawnikami oraz ze środowiskiem działkowców w naszym kraju. Swoim stwierdzeniem podważyła Pani wiarygodność fachową wyżej wymienionych grup społecznych. Jakże więc można teraz twierdzić, że obecnie ustawa ta jest już niekonstytucyjna? Czyżby nagle zmieniło się prawo i konstytucja w naszym kraju? Czy też w Pani opinii zaważyły może inne względy?" - pytają w liście Rzecznika Praw Obywatelskich działkowcy z ROD 'Zjednoczeni' w Kożuchowie.

czytaj więcej

"Większość działkowców nadal chce być członkiem PZD" - 23.12.2014

"Twierdzenie, ze w obecnej sytuacji prawnej PZD jest monopolistą, a działkowcy zniewoleni przez Związek, jest całkowicie absurdalne i śmieszne. PZD to nie komercyjna firma, której celem jest robienie biznesu i pieniędzy, ale stowarzyszenie, które tworzą od podstaw sami działkowcy. Jego celem i misją jest działanie na rzecz ogrodów działkowych oraz obrona interesów użytkowników działek. Dopóki cele te będą realizowane, działkowcy nie widzą powodu, aby rezygnować z przynależności do PZD" - piszą w liście do Rzecznika Praw Obywatelskich działkowcy z ROD 'Park Dolny' w Warszawie.

czytaj więcej

"Prosimy o bliższe zapoznanie się ze środowiskiem działkowców" - 23.12.2014

"Nasza ustawa z dnia 13 grudnia 2013 roku uregulowała stan prawny ogrodów w całej Polsce, dała możliwość wyboru organizacji zarządzającej, obroniła działkowców, daje im też możliwość rozwoju. Pani, jako osoba sprawująca funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich, zdecydowała się podważać zapisy ustawy, jako niezgodne z Konstytucją RP. Czy wnioski wrogich stowarzyszeń są bardziej wiarygodne? Projekt ustawy poparła milionowa rzesza działkowców, Posłowie, Senatorowie i Prezydent RP" - piszą w liście do Rzecznika Praw Obywatelskich działkowcy z ROD 'Krokus' w Grudziądzu.

czytaj więcej

"Nie ma potrzeby, aby Pani Rzecznik decydowała o wyborze organizacji, do której mają należeć obywatele" - 23.12.2014

"Ciągle zdumiewa nas przyjmowanie zapisów ustawy nie obiektywnie, ale w sposób nadmiernie eksponujący oczekiwania osób zrzeszonych w tak zwanych stowarzyszeniach z rejonu małopolskiego i podkarpackiego. Warto więc podkreślić jeszcze raz, ze zgodnie z ustawą wszystkie ogrody działkowe i działkowcy powinni się poddać procedurze wyboru stowarzyszenia, tak jak czynimy to w PZD - z poszanowaniem prawa. Próby wyinterpretowania zasady, iż wcześniej założone stowarzyszenia są uprawnione do przejęcia władania ogrodami są próbami przeciwko regule - lex retro agit, czyli prawo nie działa wstecz - więc jest to sprzeczne z regułami państwa prawa" - pisze OZ w Zielonej Górze.

czytaj więcej

"Nowa ustawa wprowadziła spokój i bezpieczeństwo w ogrodach działkowych" - 23.12.2014

"Milion rodzin działkowych, a w rzeczywistości kilka milionów obywateli, którzy uprawiają działki jest zdziwionych postawą Pani Rzecznik Praw Obywatelskich w stosunku do działkowców. Ich zdaniem Pani Rzecznik winna bronić obywateli, a nie występować przeciwko nim. Nowa ustawa przed uchwaleniem była konsultowana przez biuro prawne Kancelarii Sejmu, Senatu i Prezydenta RP, jest zgodna z Konstytucją RP, gwarantuje swobodę zrzeszania się i daje możliwość wyodrębnienia się grodów ze struktury ogólnopolskiej PZD" - pisze w liście do Rzecznika Praw Obywatelskich OZ w Kaliszu.

czytaj więcej

"Obywatelski projekt zyskał duże poparcie społeczne" - 23.12.2014

"Brak jasnych przepisów stwarza możliwość wykorzystania wyroku NSA z 9 stycznia 2014 roku do uznawania altan działkowych za samowolę budowlaną, chociaż działkowcy budowali je w oparciu o prawo, tzn. z określeniem dotyczącymi powierzchni i wysokości altan. Przykłady takich działań wymierzonych przeciwko działkowcom przez organy administracji, a opartych na orzeczeniu NSA, już stwierdzono, co wywołuje duże zaniepokojenie działkowców" - pisze do Marszałka Sejmu OZ w Zielonej Górze.

czytaj więcej

"NSA stawia pod znakiem zapytania legalność prawie wszystkich altan w ogrodach działkowych" - 23.12.2014

"Działkowcy wielkopolscy zwracają się do Pana o udzielenie poparcia polskim działkowcom dla opracowanego przez Związek projektu obywatelskiego nowelizacji ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane dotyczącego altan w ogrodach działkowych. Prosimy Pana Marszałka o pomoc w szybkim uchwaleniu zmian w ustawie, aby wyeliminować zagrożenia wynikające z orzeczenia NSA i uniknięcia ewentualnej rozbiórki istniejących altan" - pisze Okręgowy Zarząd w Kaliszu.

czytaj więcej

"W jaki sposób ustawa o ROD ogranicza dobrowolność zrzeszania się?" - 22.12.2014

"Ustawę o ROD, która została przyjęta przez polski parlament, poparło niemal całe milionowe środowisko działkowców - obywatele tego kraju, a fakt podważania jej zapisów przez Rzecznika Praw Obywatelskich odbieramy jako sprzeniewierzenie się funkcjonariusza państwowego, zobowiązanego do obrony praw obywatelskich, przeciw obywatelom, którzy są użytkownikami działek w ROD, a więc chyba tymi gorszymi obywatelami" - piszą w liście do Rzecznika Praw Obywatelskich działkowcy z ROD w Bydgoszczy.

czytaj więcej

"Altany ażurowe zupełnie nie mają sensu" - 22.12.2014

"Uważamy, ze orzeczenie NSA jest kolejną próbą zamachu na tereny obecnych ogrodów działkowych w całej Polsce, próbą podyktowaną zachłannością na nowe tereny budowlane inwestorów i deweloperów. Czy o to chodzi w tej próbie - bez brania pod uwagę jednolitej, negatywnej opinii wszystkich działkowców? Zgłaszamy zdecydowany sprzeciw jakimkolwiek próbom zmiany przepisów, zmierzających do likwidacji murowanych altan na działkach i domagamy się pozostawienia działkowców w spokoju" - piszą działkowcy z ROD 'Malwa' w Tomaszowie Mazowieckim.

czytaj więcej

"Zwracamy się z prośbą o udzielenie realnego poparcia dla obywatelskiego projektu" - 22.12.2014

"Każdy z nas, właścicieli altan, jest żywotnie zainteresowany szybkim wprowadzeniem regulacji prawnych związanych z jasnymi zasadami budowy altan w ROD. Wyrażamy przekonanie, że złożony przez nas działkowców projekt ustawy usunie lukę prawną i będziemy mogli spokojnie korzystać zarówno z istniejących altan, jak i budować nowe, bez obawy o ich przyszłość" - piszą w liście do Członków Komisji Infrastruktury działkowcy z ROD im. Kmdr. ppor. Jana Grudzińskiego.

czytaj więcej

"Pani wystąpienie jest przeciwko obywatelom, a nie w ich obronie" - 22.12.2014

"Po zapoznaniu się z Pani stanowiskiem w sprawie ustawy z dnia 13 grudnia 2013 roku o ROD, w którym prezentuje Pani pogląd, że ustawa ta nie spełnia wymogów konstytucyjnych, wyrażamy zdziwienie i oburzenie, gdyż działanie takie jest odczytywane przez nas jako kolejne zakusy na nasze ogródki i samorządne organizacje nimi kierujące, a w szczególności PZD. Nasza ustawa o ROD jest wynikiem prac obywateli RP oraz wybitnych prawników, a także posłów i senatorów Sejmu RP" - piszą w liście do Rzecznika Praw Obywatelskich działkowcy z ROD im. B. Andrzejewskiego w Nysie.

czytaj więcej

"Życzymy, aby w swoich działaniach zawsze mogła Pani pogodzić człowieczeństwo z polityką" - 22.12.2014

"W naszym okręgu w pełni jest realizowana nowa ustawa o ROD, i pomimo ponoszonych z tym kosztów, nie budzi ona protestów. To jest najlepszy dowód na jej konstytucyjność. Mamy nadzieję, ze dyskusja o nowej ustawie o ROD pogłębi Pani wiedzę o naszych sprawach i na bazie tego pomoże nam Pani w rozwiązaniu wielu problemów występujących na terenie każdego ROD" -  pisze w liście do Rzecznika Praw Obywatelskich OZ w Słupsku.

czytaj więcej

Czytajcie „działkowca”! - 19.12.2014

Styczeń to jeden z najzimniejszych miesięcy w roku, w ogrodzie niewiele się dzieje, jest to zatem czas odpoczynku dla roślin i ogrodników. Warto jednak i w tym okresie odwiedzać działkę, podziwiać piękne, zimowe krajobrazy, doglądać zimujące rośliny, a także wykonywać niezbędne zabiegi, których również nie brakuje zimą. A znakomitym doradcą w tym zakresie będzie styczniowy numer „działkowca” który właśnie pojawił się w sprzedaży! 

czytaj więcej

"Działkowcy i Zarządy ROD! Weźcie jeszcze raz sprawy w swoje ręce!" - 19.12.2014

"Powiedzmy głośno i wyraźnie, że taka postawa Rzecznika Praw Obywatelskich obraża nie tylko nas, ale i Sejm IV RP, który uchwalił ustawę, biorąc pod uwagę opinię wielu biegłych konstytucjonalistów w tym zakresie. Uchwalenie ustawy 13 grudnia 2013 roku było możliwe dzięki mobilizacji rodzin działkowych, sympatyków ogrodów działkowych i znacznej części społeczeństwa, którym zależało na istnieniu Zielonej Rzeczypospolitej - Rodzinnych Ogrodów Działkowych" - pisze OZ w Łodzi.

czytaj więcej

<123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569>

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.