Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Wicemarszałek Sejmu Wanda Nowicka spotkała się z poznańskimi działkowcami - 18.03.2015

Poznańscy działkowcy obradowali 16 marca br. na posiedzeniu Okręgowego Zarządu PZD podczas którego podsumowano  działalność w 2014 r. i przyjęto plany działania na 2015 r. Tematy aktualnej sytuacji w jakiej znajdują się poznańskie ogrody zdominowały obrady. Sprawozdanie z działalności wykazało szerokie spektrum działania Okręgu, które zdominowało działalność struktur Związku.

Wdrażanie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, walka o altany działkowców zagrożone rozbiórkami po wyroku NSA, zebrania „ustawowe” działkowców wybierających stowarzyszenie ogrodowe mające zarządzać ogrodami, które stanowiło swoistą weryfikację zaufania działkowców do swojej organizacji, i które zakończyło się niemal pełnym sukcesem Związku, regulowanie stanu prawnego 98 ogrodów,  nie mających tytułów prawnych do zajmowanych gruntów w trybie art. 76 ustawy o rod, a także  prawna obrona ogrodów i działkowców zagrożonych likwidacjami, to główne płaszczyzny działania opisane w sprawozdaniu. Rozliczono także rok pod względem finansowym, z satysfakcją stwierdzając, że zamknęliśmy go niewielką nadwyżką przychodów nad kosztami. Było to jednak możliwe dzięki wsparciu działalności Okręgu przez Krajową Radę PZD. Za tę pomoc dziękowano Krajowej Radzie, bo bez niej wynik byłby zgoła różny. Należy dodać, że głównym czynnikiem powodującym zwiększone koszty działalności są koszty sądowe związane przede wszystkim z obroną ROD im. 23 Lutego i innych ogrodów.

Ponadto przyjęto bogaty i atrakcyjny plan działania na rok bieżący oraz preliminarz wydatków zapewniający wykonanie planu.

Witając gości prezes OZ PZD Zdzisław Śliwa podziękował Pani Marszałek i polskim parlamentarzystom, którzy ponad podziałami już po raz kolejny wsparli inicjatywy ustawodawcze działkowców, uchwalając ustawy zgłoszone przez Komitety Inicjatywy Ustawodawczej. Z satysfakcją odebrano jednomyślność posłów w obronie altan działkowych. Ale obok tych pozytywnych efektów działania prezes przedstawił zagrożenia dla ogrodnictwa działkowego, które utrudniają działalność ogrodów i całego Związku. Zwrócono uwagę na problem roszczeń, których efektem jest sytuacja ogrodów warszawskich i problemy ogrodów w Poznaniu, które borykają się ze skutkami błędnych decyzji organów administracyjnych przekazujących grunty ogrodom, a których to decyzji skutki dzisiaj dotykają bezpośrednio działkowców.

Pani Marszałek Wanda Nowicka zabierając głos podkreśliła przyjazny klimat dla ogrodów działkowych w Sejmie. Ona sama ma w swojej rodzinie ma działkowców i doskonale rozumie jak ważne dla ludzi są działki i jak wiele korzyści wynika z ich uprawy. Z troską odniosła się do problemów roszczeń podkreślając, że problem dotyczy działkowców, ale też obejmuje szersze kręgi społeczeństwa. Smutne jest, że garstka ludzi, często nawet nie mających bliskiego związku z wywłaszczonymi, ale umiejąca wykorzystać możliwości prawne i ekonomiczne, chce bogacić się kosztem biedniejszych, a państwo mało skutecznie chroni tych biedniejszych. Dawne krzywdy nie powinny powodować nowych krzywd. Z całą powagą należy zająć się problemem reprywatyzacji, ale partie rządzące wykazują w tej sprawie  zdecydowanie  mało inicjatywy. Problem ogrodów warszawskich musi być rozwiązany, ale nie w taki sposób, aby zniknęły one z miasta.

Wanda Nowicka bardzo pozytywnie odniosła się także do funkcji ogrodów działkowych w aspekcie ich wpływu na aktywność ludzi starszych. To ważna dziedzina życia setek tysięcy polskich rodzin, które przez aktywność poprawiają swoja kondycję fizyczną i psychiczną. Inicjatywy na rzecz seniorów powinny być widziane przez instytucje państwa, bo jesteśmy krajem, w którym przybywa osób w wieku 60+ i które powinny stworzyć ofertę do nich skierowaną. Inicjatywy działkowców w tym zakresie idą we właściwym kierunku.

Bardzo spodobała się Pani Marszałek wizja ogrodów otwartych, w których spotkają się działkowcy i mieszkańcy pobliskich osiedli. By ta idea mogła zaistnieć w szerszym zakresie potrzeba dofinansowania ogrodów zarówno przez samorządy, jak i przez państwo, aby poprawić infrastrukturę ogrodów, bo sami działkowcy z własnych środków temu nie podołają.

Zadano szereg pytań Pani Marszałek i przedstawiono różne aspekty działań działkowców i Związku. Proszono o wspieranie naszych inicjatyw i działanie na rzecz rozwiązywania trudnych problemów polskiego ogrodnictwa działkowego. Na zakończenie spotkania, któremu przyglądały się także ogólnopolskie media, prezes OZ PZD zamiast bukietu kwiatów wręczył Pani Marszałek piękne kwiaty na stronach Vademecum działkowca, aby jeszcze bardziej przybliżyć jej ogrody działkowe i by pozyskaną wiedzę mogła wdrażać na działce uprawianej przez jej rodzinę.

(TAD)

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.