Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

OZ w Szczecinie komentuje artykuł Kuriera Szczecińskiego "Nieobecni racji nie mają" - 18.03.2015

Czytając artykuł Pana Mirosława Kwiatkowskiego "Nieobecni racji nie mają", który ukazał się w Kurierze Szczecińskim w dniu 12.03.2015 roku, można by odnieść wrażenie, że kampania w Rodzinnych Ogrodach Działkowych w roku 2015 dobiega końca. I stąd te sygnały do redakcji.

Pragniemy jednak poinformować, iż do momentu ukazania się artykułu odbyły się w okręgu szczecińskim zaledwie trzy walne zebrania sprawozdawczo - wyborcze.

W każdym z tych ogrodów zmieniły się dotychczasowe składy zarządów. Skąd zatem Pan Mirosław Kwiatkowski otrzymywał sygnały o "wyreżyserowanych" wyborach, że prowadzącym zebranie jest "swój" który decyduje kto ma zabrać głos a kto nie.

Wszystkie zebrania przeprowadzane są zgodnie z przepisami Statutu PZD, a przepisy te przykładowo stanowią, że przewodniczącym zebrania nie może być prezes organu zarządzającego oraz przewodniczący komisji rewizyjnej odpowiedniej jednostki organizacyjnej PZD. Osoba ta zazwyczaj jest ochotnikiem spośród obecnych na sali działkowców.

Wyssane z palca są także oskarżenia o prywatę i kumoterstwo. Słowa te obrażają dobre imię osób pełniących społecznie funkcje w rodzinnych ogrodach działkowych często kosztem własnego wypoczynku na działce. Nie jest również prawdą nietykalność prezesów, co potwierdziły już odbyte zebrania.

Prawdą natomiast jest to, że na zebraniach jest słaba frekwencja, a szkoda, bo przecież ogrody to działkowcy i to oni decydują o wszystkim, co będzie się działo w ogrodzie. Decydują też między innymi o wyborze nowych władz w swoim ogrodzie. Dotychczas odbyte zebrania pokazują, że będzie to trudna kampania, gdyż mało działkowców chce aktywnie uczestniczyć w zarządzaniu ogrodem.

Z powyższych względów należy bardzo nagannie ocenić artykuł Pana Mirosława Kwiatkowskiego niepoparty przez niego żadnymi dowodami, który stanowi jedynie kolejny bezprecedensowy atak na wszystkich działkowców i PZD.

Dyrektor Biura

Okręgowego Zarządu PZD w Szczecinie

mgr inż. Tomasz Olkuski

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.