Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

"Ustawa o ROD gwarantuje rozwój ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce" - 28.11.2014

"Zwracam się do Pani Rzecznik z prośbą o odstąpienie od swoich działań, zmierzających do zaskarżenia ustawy o ROD z 13 grudnia 2013 roku do Trybunału Konstytucyjnego. Podobnie jak inni działkowcy uważam za nieuzasadnione podważanie konstytucyjności niektórych zapisów ustawy. Moim zdaniem ten akt prawny jest zgodny z Konstytucją RP, gwarantuje rozwój ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce i spełnia oczekiwania społeczne" - pisze w liście do rzecznika Praw Obywatelskich Czesław Skonecki z ROD im. A. Zawadzkiego w Gryfinie.

czytaj więcej

"W budowę altan włożyliśmy wiele pracy i środków finansowych" - 28.11.2014

"Zwracam się do Pana Marszałka z prośbą, aby projekt 'STOP rozbiórkom altan' trafił pod obrady Sejmu. Przecież chodzi tylko o uchwalenie definicji 'altany działkowej' i wprowadzenie jej w ustawę Prawo budowlane. Sprawa ta nas bardzo martwi, ponieważ w budowę altan włożyliśmy wiele pracy i środków finansowych. Dlatego też zwracamy się do Pana Marszałka o przyspieszenie prac nad ustawą, mając na uwadze Pana zrozumienie i dobrą wolę, aby spełnić nasze oczekiwania" - piszą działkowcy z ROD 'Zagaje' w Elblągu.

czytaj więcej

"Zostaliśmy zmuszeni do ochrony naszej własności" - 28.11.2014

"NSA ogłosił wyrok w sprawie jednej z altan w ROD, gdzie z powodu braku precyzyjnej ustawowej definicji takiego obiektu posłużył się hasłem z Wikipedii, określającym altanę jako obiekt o lekkiej, ażurowej konstrukcji. W efekcie inspektorzy nadzorów budowlanych, a także inne urzędy, uznały, że taką konstrukcję ma mieć każda altan w ROD. Dla osób znających realia uprawiania działek ogrodniczych oczywiste jest, że musi się na nich znajdować choćby niewielki zamknięty budynek, gdzie można bezpiecznie przechowywać narzędzia, a także ogrzać się czy schronić przed deszczem. Takiej funkcji nie spełniają obiekty małej architektury opisane w wyroku NSA" - piszą Prezesi ROD z okolic Włocławka.

czytaj więcej

"Milion obywateli naszego kraju oczekuje na doprecyzowanie definicji altany" - 28.11.2014

"Obawy nasze budzi interpretacja NSA z dnia 9 stycznia 2014 roku, która kwestionuje legalność nieomal wszystkich budowli na działkach. Altany ażurowe nie mają racji bytu ze względu na klimat oraz brak możliwości zabezpieczenia wyposażenia na działkach. Bardzo liczymy na Pana poparcie i wierzymy, że procedowanie nowelizacji ustawy zostanie przeprowadzone szybko i korzystanie dla społeczności działkowej, ich rodzin i bliskich" - piszą w liście do Marszałka Sejmu działkowcy z ROD im. Tadeusza Kościuszki w Sandomierzu.

czytaj więcej

"Liczymy na maksymalne skrócenie czasu prac nad projektem" - 28.11.2014

"Po wyroku NSA z 9 stycznia 2014 roku grozi nam rozbiórka altan ogrodowych uznanych w świetle wyroku NSA za budynki, na które trzeba mieć pozwolenie na budowę i płacić od nich lokalny podatek. Oczekujemy szybkiego uchwalenia przez Sejm RP krótkiej nowelizacji prawa budowlanego, które przyjmie  definicję altany działkowej odmienną od orzeczenia NSA, które w tej chwili jest wykładnią prawa i jego ustalenia są już wprowadzane w życie z dużą krzywdą dla działkowców" - piszą w liście do Marszałka Sejmu działkowcy z ROD 'Przodownik' we Wrocławiu.

czytaj więcej

"Złudne były nadzieje, że boje o ogrody mamy już za sobą" - 28.11.2014

"W pełni poparliśmy powołanie Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej 'STOP rozbiórkom altan', który proponuje wprowadzenie definicji altany w zapisy ustawy Prawo budowlane. Wyrażamy przekonanie, ze proponowane zmiany znajdą poparcie parlamentu i Pana Marszałka, a tym samym zostaną procedowane bez zbędnej zwłoki. Wiemy o tym, że Pan Marszałek poinformował Komitet Inicjatywy Ustawodawczej o skierowaniu projektu do pierwszego czytania, jednak bylibyśmy bardzo zadowoleni, gdyby jeszcze w tym roku poza zmianami widniał podpis Pana Prezydenta" - piszą działkowcy z ROD 'Zacisze' w Żaganiu.

czytaj więcej

"Ustawa o ROD odpowiada wszystkim działkowcom" - 28.11.2014

"Uprzejmie pytamy, gdzie Pani, jako Rzecznik Praw Obywatelskich, była wówczas, gdy rodziła się ustawa o ROD? Dlaczego wtedy nie kwestionowała Pani jej treści merytorycznej? Tylko dopiero teraz, gdy weszła ona w życie i funkcjonuje już 11 miesięcy. Zapewne wiadomo Pani, że pod tą ustawą podpisało się ponad 700 tysięcy działkowców i pozostałych obywateli naszego kraju, oraz że została ona przyjęta przez najwyższy organ ustawodawczy naszego kraju - Sejm RP, i teraz nie można podważać jej prawomocności" - piszą w liście do Rzecznika Praw Obywatelskich działkowcy z ROD 'Zielony gaj' w Cibórzu.

czytaj więcej

"Działkowcy będą walczyć do skutku" - 28.11.2014

"Ustawa o ROD, uchwalona po długich negocjacjach z wszystkimi ugrupowaniami politycznymi w Polsce, którą poparli prawie wszyscy posłowie RP, a która wprowadziła spokój wśród działkowców, została przez Panią Rzecznik zakwestionowana. Bardzo prosimy Panią Rzecznik o zaprzestanie działań przeciwko ustawie i działkowcom. O nieigranie z już dość nadszarpniętym zdrowiem działkowców, którzy popierają nową ustawę o ROD. Działkowcy tak szybko się nie poddadzą i będą walczyć do skutku" - piszą działkowcy z ROD 'Jutrzenka' w Gliwicach.

czytaj więcej

"Orzeczenie NSA jest całkowicie oderwane od życia" - 28.11.2014

"Podjęcie przez działkowców inicjatywy ustawodawczej już okazuje się bardzo zasadne, bo urzędnicy z Wydziału Podatków i Windykacji Urzędu Miasta Torunia w swoim piśmie do ROD 'Międzyrzecze' w Toruniu użyli takiej samej jak w orzeczeniu NSA definicji altany, zapowiadając przeprowadzenie kontroli powierzchni i konstrukcji altan celem obciążenia działkowców podatkiem od nieruchomości. Pragniemy ponadto zwrócić uwagę, że orzeczenie NSA dotyczące altan może także posłużyć niektórym samorządom terytorialnym do kwestionowania legalności altan, tylko po to, aby nie wypłacać za nie odszkodowań, gdy gmina chce zlikwidować ogrody działkowe" - pisze w liście do Marszałka Sejmu OKR w Gdańsku.

czytaj więcej

"Działkowcy są zaniepokojeni brakiem postępu prac nad projektem w Sejmie" - 28.11.2014

"Wszystkie ogrody położone są w granicach miasta Chodzieży i nasze altany widać z ulicy. Większość ogrodów powstała ponad 50 lat temu, a dopiero teraz NSA wydaje taki wyrok, określając altanę na podstawie definicji słownikowej, jako budowlę ażurową. Działkowcy nie wyobrażają sobie sytuacji, że mieliby swoje altany rozebrać. Są to głównie emeryci i renciści, którzy na działkach spędzają czas od wiosny do jesieni. Altana to miejsce gdzie odpoczywają, przygotowują sobie posiłek i chowają narzędzia, sprzęt mechaniczny oraz owoce i warzywa po jesiennych zbiorach do czasu wystąpienia większych mrozów" - piszą w liście do Marszałka Sejmu Prezesi ROD w Chodzieży.

czytaj więcej

"Nie można porównywać altan w prywatnych ogrodach z domkami w ROD" - 28.11.2014

"Projekt obywatelski, który wpłynął do Sejmu wraz z ponad 700 tysiącami podpisów, stając się obowiązującym prawem unormuje sytuację jednoznacznie i zamknie możliwość dowolnej interpretacji definicji altan w ROD. Pragniemy przypomnieć tylko, że altany w ROD od początku istnienia zawsze były obiektem zamkniętym i zabezpieczającym mienie działkowców przed nielegalnym zaborem czy niszczeniem. Niewielka zmiana w ustawie Prawo budowlane zapobiegnie wszelkim niepoprawnym interpretacjom oraz stresowi i niepewności, które przeżywają dzisiaj działkowcy" - piszą w liście do Marszałka Sejmu działkowcy z ROD w Oleśnicy.  

czytaj więcej

"Tylko działając razem jako PZD obronimy nasze prawa!" - 28.11.2014

"Według Rzecznika Praw Obywatelskich najlepszym rozwiązaniem byłaby likwidacja PZD, pozbawienie działkowców członkostwa i budowanie 'nowego na zgliszczach'. Nie przewidziała tylko pani Profesor, albo celowo nie zajęła stanowiska w sprawie jakie negatywne skutki dla działkowców i całego ogrodnictwa działkowego w Polsce przyniosłoby takie rozwiązanie prawne. W przypadku likwidacji PZD wygasłyby także prawa działkowców do działki, a grunt zostałby przejęty przez właściciela" - pisze OZ PZD w Pile.

czytaj więcej

"PZD od dziesięcioleci staje w obronie działkowców" - 28.11.2014

"Jako 42 letni obywatel, a od kilkunastu lat działkowiec, odnoszę nieodparte wrażenie, że osoby będące u sterów prawodawstwa naszej ojczyzny robią wszystko co w ich mocy, aby zniszczyć wszelką inicjatywę społeczną, stawiając ponad wszystko swój monopol na wiedzę, ignorując przy tym prawa i potrzeby społeczeństwa. Tak właśnie jest w odniesieniu do działań Pani urzędu, który w moim mniemaniu, jak i wielu innych działkowców, dąży do sprzeniewierzenia świętych praw społeczeństwa obywatelskiego" - pisze w liście do Rzecznika Praw Obywatelskich Piotr Gadzikowski członek KR PZD.

czytaj więcej

"Działkowcy postanowili samodzielnie zadbać o dalszy los altan" - 28.11.2014

"Orzeczenie NSA odnośnie altan w naszych ogrodach wprowadziło nas w zdumienie. Mimo niekorzystnego orzeczenia NSA, środowisko polskich działkowców postanowiło samodzielnie zadbać o dalszy los altan. Powołany Komitet Inicjatywy Ustawodawczej 'STOP rozbiórkom altan' przygotował projekt o zmianie ustawy Prawo budowlane. Przygotowany projekt sankcjonuje to, co zdawałoby się być oczywistym, czyli że altana działkowa to taka, jaką ludzie wybudowali  sobie niekiedy i 100 lat temu, spełniająca warunki określone w regulaminie ROD" - piszą w liście do Marszałka Sejmu działkowcy z ROD 'Kolejarz' w Lubsku.

czytaj więcej

"Wystarczy odrobina dobrej woli, aby w naszych ogrodach powrócił spokój" - 28.11.2014

"Wydaje się oczywistym, że wyrok NSA z 9 stycznia 2014 roku oraz brak definicji altany w prawie budowlanym może zostać wykorzystany przez niektóre samorządy, aby zasilić niedomagające budżety miejskie poprzez opodatkowanie działkowców. Istniejąca luka prawna to doskonałą okazja, aby kolejny raz pognębić działkowców. Podjęte w Toruniu i w innych miastach działania nie miałyby jednak miejsca, gdyby sejm zechciał pochylić się nad obywatelskim projektem ustawy" - piszą w liście do Marszałka Sejmu Prezesi ROD Delegatury Rejonowej OZM PZD w Płocku.

czytaj więcej

"Definicja altany NSA jest niedorzeczna" - 28.11.2014

"Przyjęcie przez NSA definicji o altanach opartej na internetowym zapisie encyklopedycznym jest moim zdaniem niedorzeczna i nijak pasująca do realiów działkowych. Na działkach, gdzie występuje konieczność przechowywania sprzętu ogrodowego i rekreacyjnego, narzędzi, niezbędnych chemikaliów czy też ukrycia się przed niekorzystną aurą, nie można zastosować altany o lekkiej ażurowej konstrukcji nie przytwierdzonej na stałe do podłoża. To nierealne w warunkach naszego kraju i w naszym społeczeństwie" - pisze w liście do Marszałka Sejmu Kazimierz Jabłoński z ROD 'Moniuszko' we Włocławku.

czytaj więcej

"Altana na działce jest nieodzowna w użytkowaniu działki" - 28.11.2014

"Jestem działkowcem i bardzo mi leży na sercu, aby projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw złożony do Sejmu RP przez Komitet Inicjatywy Ustawodawczej 'STOP rozbiórkom altan' w dniu 9 października 2014 roku, został jak najszybciej skierowany pod obrady Sejmu. Uprawa działki w życiu mojej rodziny jest jego ważnym elementem i pragniemy to kontynuować z poszanowaniem prawa" - pisze w liście do Marszałka Sejmu Józef Chorzalski z ROD w Krośnie Odrzańskim.

czytaj więcej

"Prosimy pozwolić nam i naszym dzieciom w spokoju użytkować działki" - 28.11.2014

"Zapisy Ustawy o ROD są jasne i przejrzyste. Nikt nikogo nie zmusza do ogrodowego stowarzyszenia ogólnopolskiego jakim jest PZD. Każdy z ogrodów poprzez swoich użytkowników dokonuje wyboru w kwestii pozostania lub wyodrębnienia się i powołania do życia nowego stowarzyszenia. Co więcej, każdy z nas użytkowników działki ma pełne prawo opowiedzenia się co do przynależności do danego stowarzyszenia, a to jest ewidentnym przykładem zagwarantowania konstytucjonalnych praw wolności zrzeszania się" - pisze w liście do Rzecznika Praw Obywatelskich Małgorzata i Bogdan Kulig z ROD 'Elana' w Toruniu.

czytaj więcej

"Ostatnie lata to ciągłe nękanie nas działkowców" - 28.11.2014

"Do Pani Premier i Panów Posłów wszystkich ugrupowań zwracamy się z prośbą o poparcie naszego projektu ustawy. Może wreszcie zostaniemy potraktowani jak pełnoprawni obywatele naszego kraju. Ostatnie lata to ciągłe nękanie nas działkowców. Zastanawiamy się dlaczego i komu przeszkadzają zielone płuca miast. Mamy nadzieję, że tę batalię wygramy, ale czy to oznacza spokój działkowców, mamy duże wątpliwości" - piszą działkowcy z ROD 'ZWP Furnel' w Elblągu.

czytaj więcej

"Jak można kwestionować ustawę o ROD zaraz po jej wejściu w życie?" - 28.11.2014

"Działkowcy tworzą jedną wielką rodzinę, a Pani jako rodowita Ślązaczka powinna najlepiej wiedzieć, że rodzina to podstawa. Za rodzinę oddaje się życie. Ponadto zawsze wolimy na działce ciężko pracować niż politykować. Jeśli TK określił 18 miesięcy na opracowanie nowej ustawy o ROD i pracowały nad nią komisje oraz podkomisje sejmowe, biorące pod uwagę wytyczne TK, opinie prawników, konstytucjonalistów i społeczności działkowej, a taka ustawa została uchwalona większością parlamentarną, to jak zaraz po wejściu w życie można ją kwestionować? Oznaczałoby to, ze posłowie nie wykonali rzetelnie swojej pracy" - pisze do Rzecznika Praw Obywatelskich Prezydium OZ w Gorzowie Wielkopolskim.

czytaj więcej

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio