Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Trzecie spotkanie zespołu ds. regulacji stanu prawnego ROD w Warszawie - 22.04.2015

7 kwietnia br. w siedzibie Urzędu Miasta st. Warszawy przy ul. Senatorskiej odbyło się kolejne, trzecie spotkanie zespołu ds. regulacji sytuacji prawnej gruntów zajmowanych przez ROD w Warszawie.

Spotkanie otworzyła i prowadziła wicedyrektor Biura Prawnego UM Beata Jakacka. Władze Warszawy na spotkaniu reprezentowali też dyrektor Biura Gospodarki Nieruchomościami  Marcin Bajko, zastępca dyrektora Centrum Komunikacji Społecznej UM Adam Grzegrzółka oraz inspektor z Biura Prawnego UM i sekretarz zespołu  Tomasz Sałaciński.

Ze strony OZM PZD w spotkaniu udział wziął prezes OZM PZD Zygmunt Kacprzak oraz kierownik biura OZM PZD Anna Kubuj, radca prawny OZM PZD Ewelina Świątek, a także wiceprzewodnicząca „komisji warszawskiej” OZM PZD ds. regulacji stanu prawnego ogrodów warszawskich objętych roszczeniami Anna Truszkowska. 

DSCN5776[1]

W spotkaniu wzięli udział także zaproszeni przez Urząd Miasta przedstawiciele stowarzyszeń ogrodowych, które wyłączyły się ze struktur PZD, m.in. stowarzyszenia LotniskoZielone Wzgórza i Morysin.

Na wstępie spotkania przedstawione i przyjęte zostały protokoły z poprzednich, dwóch spotkań zespołu. Niestety, podobnie jak w przypadku poprzednich posiedzeń przedstawiciele OZM PZD oraz obecni na spotkaniu przedstawiciele innych stowarzyszeń ogrodowych nie uzyskali zbyt wielu oczekiwanych informacji, oprócz suchych danych i prezentacji.

Za postęp w pracach zespołu należy uznać przygotowany przez Biuro Gospodarki Nieruchomościami Wykaz nieruchomości zajętych przez ogrody działkowe, co do których toczy się postępowanie w sprawie uregulowania stanu prawnego w trybie „dekretu warszawskiego”, który przekazany został uczestnikom spotkania. W trakcie omawiania wykazu, dyrektor Marcin Bajko powiedział, iż priorytetem dla władz Warszawy będzie po pierwsze-ustanowienie użytkowania dla wspomnianych tam ROD, a  po drugie-wydanie decyzji dekretowej.

Po raz kolejny jednak dyrektor Biura Gospodarki Nieruchomościami Marcin Bajko nie wykazywał najmniejszej woli do konstruktywnej dyskusji i poprzestał na przekazaniu obecnym na spotkaniu przygotowanego przez Urząd Miasta wzoru wniosku o wydanie decyzji stwierdzającej nabycie prawa użytkowania, co do którego uczestnicy spotkania zgłosili wiele wątpliwości. Przedstawiciel Towarzystwa Ogrodów Działkowych Stary Mokotów Oktawian Kuc, a także radca prawny OZM PZD Ewelina Świątek zauważyli, iż w proponowanym wniosku wymaga się ujawniania danych osobowych działkowców oraz danych na temat normatywności wymiarów altan, a żaden z przepisów nie nakłada na stowarzyszenia ogrodowe takiego obowiązku.

Dlatego też przedstawiony wzór wniosku ma się nijak do art. 76 ustawy o ROD. Dodatkowo radca prawny OZM PZD Ewelina Świątek  zapytała o podstawę prawną przyjętych we wzorze wniosku rozwiązań. W odpowiedzi dyrektor BGN Marcin Bajko oświadczył, iż wniosek jest propozycją Miasta, a wymóg podania danych we wniosku podyktowany jest wytycznymi NIK na temat tego co dzieje się w ogrodach działkowych. Na pytania o wyjaśnienie przesłanek jakie stoją za sformułowaniem takiego, a nie innego wzoru  wniosku dyrektor BGN  unikał jakiejkolwiek merytorycznej dyskusji  i zachęcał do nadsyłania uwag w formie mailowej. 

DSCN5778[1]

Kierownik biura OZM PZD Anna Kubuj  zauważyła przy tej okazji, iż jedynie władze Warszawy piętrzą trudności przed działkowcami, podczas gdy w innych miastach decyzje wydawane są bez zbędnej zwłoki, co jest dowodem na to, że można współpracować.

Podobnie wyglądała dyskusja na temat wniosków z art. 76 już złożonych przez OZM PZD do Urzędu Miasta, a w przypadku których albo nie wszczęto żadnego postępowania albo nie przekazywane są żadne informacje co do etapu, na jakim znajdują się te sprawy. Dyrektor BGN oświadczył jedynie lakonicznie, że Miasto przyjęło sprawy i je rozpatruje. W trakcie spotkania przedstawiona i omówiona została także prezentacja poświęcona zasadom udzielania dotacji dla stowarzyszeń ogrodowych w oparciu o ustawę o finansach publicznych. Posiedzenie zakończyło się przedstawieniem harmonogramu kolejnych spotkań zespołu w 2015r., którego ogólne ramy przedstawił sekretarz zespołu i inspektor Biura Prawnego UM Tomasz Sałaciński.

Trzecie spotkanie zespołu pokazało, iż reprezentujący władze Warszawy dyrektor BGN ponownie, w sposób co najmniej lekceważący, traktuje prośby członków zespołu o merytoryczną dyskusję, a przedstawiane przez siebie dane uznaje za jedyne słuszne rozwiązanie, kończące jakąkolwiek dyskusję w trakcie spotkań. Co więcej nie jest to tylko spostrzeżenie strony OZM PZD, ale również przedstawicieli innych stowarzyszeń ogrodowych. Nasuwa się zatem pytanie, czy na pewno taka forma przebiegu spotkań była intencją Prezydent Warszawy, która powołała zespół w celu rozwiązywania problemów ogrodów działkowych? Wydaje się niestety, że urzędnicy miejscy nie do końca starają się pomóc ogrodom, a wykorzystują spotkania zespołu dla uzyskania potrzebnych władzom danych o warszawskich ROD, czego przykładem jest wzór wniosku przygotowanego przez BGN.

(OMA)

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio