Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Uchwały i stanowiska podjęte na XXVI posiedzeniu KR PZD - 20.03.2015

Na XXVI posiedzeniu Krajowej Rady PZD zostały przyjęte poniższe stanowiska i uchwała.

czytaj więcej

Działkowcu chroń jeże w swoim ogrodzie! - 19.03.2015

Białostockie Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Agro-Group w ramach Kampanii edukacyjnej „Jeż swój zwierz” rozpoczyna ogólnopolską akcję informacyjną. Celem projektu jest ochrona  jeży. Krajowa Rada PZD postanowiła przyłączyć się do tej akcji.

czytaj więcej

"Prosimy o uszanowanie woli większości działkowców i o odstąpienie od kwestionowania zapisów nowej ustawy o ROD" - 19.03.2015

"Głosy niewielkiej grupy niezadowolonych z przyjętych rozwiązań prawnych nie mogą być podstawą do wszczynania po raz kolejny batalii przeciwko fundamentalnym zasadom funkcjonowania ogrodów działkowych w Polsce! Demokracja polega na podejmowaniu decyzji przez większość i większość działkowców oraz posłów poparła projekt obywatelski, który dobrze funkcjonuje we wszystkich ROD. Gdyby racja była po stronie kilkudziesięciu niezadowolonych z wyłączonych ogrodów z PZD, to ich postulaty miałyby odzwierciedlenie w masowym zakładaniu odrębnych stowarzyszeń, a sytuacja jest wręcz odwrotna - 95% ogrodów wyraziło chęć pozostania w PZD, podejmując stosowne uchwały na zebraniach" - piszą w liście do Rzecznika Praw Obywatelskich działkowcy z ROD "Bratek" w Krzyżu Wielkopolskim.

czytaj więcej

"Propozycja Zrzeszenia Dekretowiec to naprawianie krzywdy jednej części społeczeństwa krzywdą dla innej części" - 19.03.2015

"Stowarzyszenie Dekretowiec, które skupia byłych właścicieli nieruchomości proponuje przejęcie terenów użytkowanych przez działkowców warszawskich, sprzedaż tych gruntów aby zadośćuczynić byłym właścicielom - bez odszkodowania i rekompensaty dla działkowców. Taką propozycję stowarzyszenie Dekretowiec przekazało do komisji senackiej pracującej nad projektem ustawy reprywatyzacyjnej" - pisze w liście do Prezydent Warszawy Kolegium Prezesów ROD w Kole.

czytaj więcej

Apel Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD do Okręgowych Komisji Rewizyjnych PZD i Komisji Rewizyjnych ROD w sprawie wyrażenia opinii dotyczących regulaminu ROD - 18.03.2015

"Członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Działkowców zwracają się do Okręgowych Komisji Rewizyjnych PZD i Komisji Rewizyjnych ROD z apelem o pilne wyrażenie swoich opinii związanych z zaproponowanymi w Regulaminie ROD zapisami. Krajowa Rada PZD w dniu 26 lutego 2015 roku podjęła Uchwałę Nr 2/XXV/ 2015, w której zawarto, że "Niezwykle cenny będzie zwłaszcza udział w tych konsultacjach ze strony organów rewizyjnych PZD". Krajowa Komisja Rewizyjna PZD stwierdza, że w takiej sytuacji nie może zabrakąć głosu organów rewizyjnych PZD".

czytaj więcej

Wicemarszałek Sejmu Wanda Nowicka spotkała się z poznańskimi działkowcami - 18.03.2015

Wicemarszałek Sejmu Wanda Nowicka spotkała się z działkowcami na posiedzeniu OZ w Poznaniu. Pani Marszałek podkreśliła przyjazny stosunek Sejmu do ogrodów działkowych. Przyznała także, że sama ma w swojej rodzinie działkowców i doskonale rozumie jak ważne są dla ludzi działki i jak wiele korzyści wynika z ich uprawy. Z troską odniosła się do problemów roszczeń, podkreślając że problem dotyczy działkowców, ale też obejmuje szersze kręgi społeczeństwa.

czytaj więcej

OZ w Szczecinie komentuje artykuł Kuriera Szczecińskiego "Nieobecni racji nie mają" - 18.03.2015

Notebook

"Wyssane z palca są oskarżenia o prywatę i kumoterstwo. Słowa te obrażają dobre imię osób pełniących społecznie funkcje w rodzinnych ogrodach działkowych często kosztem własnego wypoczynku na działce. Nie jest również prawdą nietykalność prezesów, co potwierdziły już odbyte zebrania. Z powyższych względów należy bardzo nagannie ocenić artykuł Pana Mirosława Kwiatkowskiego niepoparty przez niego żadnymi dowodami, który stanowi jedynie kolejny bezprecedensowy atak na wszystkich działkowców i PZD" - pisze OZ w Szczecinie.

czytaj więcej

OZ Podkarpacki w sprawie rejesetracji statutu PZD - 18.03.2015

Pencil... 2"Niestety po raz kolejny okazało się, że grunty ROD są zbyt cenne dla niektórych środowisk, aby pozostawić je w spokoju. Teraz z atakiem wystąpił ustawowo umocowany organ nadzorujący PZD - Prezydent Miasta Warszawy, który sformułował zastrzeżenia do trybu uchwalenia statutu PZD. Niezrozumiałe jest stanowisko referendarza sądowego, który bez wahania przyjął argumentację Prezydent Miasta Warszawy i odmówił rejestracji statutu. Wszystkie te wydarzenia wyraźnie wskazują na to, że zostały podjęte działania w kierunku likwidacji ogólnopolskiej organizacji zrzeszającej działkowców. Łatwo jest bowiem rozwiązać organizację, która nie ma zarejestrowanego statutu" - pisze OZ Podkarpacki.

czytaj więcej

List działkowców z Piły do Rzecznika Praw Obywatelskich - 18.03.2015

Office Tools"Ustawa została uchwalona w trybie ustawy obywatelskiej. Działkowcy, popierając jej zapisy, zebrali blisko milion podpisów, wystosowali wiele apeli do posłów, uzyskali poparcie władz samorządowych, manifestowali w Warszawie, a kiedy wreszcie wszystko zakończyło się po naszej myśli i nowa ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych weszła w życie to przeciwko PZD i działkowcom wystąpiła Rzecznik Praw Obywatelskich. Nie zgadzamy się, aby dzięki Pani stanowisku towarzyszył nam ciągły stan niepewności i obawy o to, co będzie z naszymi działkami. Nie wyobrażamy sobie sytuacji, że moglibyśmy utracić nasze działki, jednak nic nie jest pewne tak długo, jak prowadzone są działania prawne skierowane przeciwko działkowcom" - piszą w liście do Rzecznika Praw Obywatelskich działkowcy z ROD "Nafta" w Pile.

czytaj więcej

OZ w Poznaniu w sprawie rejestracji statutu PZD - 17.03.2015

"Z ubolewaniem stwierdzamy, że inspiratorami działania utrudniającego rejestrację statutu są nasi 'działkowcy' znani w środowisku, gotowi zrobić wszystko by utrudnić życie swoim sąsiadom. Oczywiście nie zabrakło wśród nich przedstawiciela środowiska swarzędzkiego w osobie Dobiesława W. Po sromotnej porażce w czasie zebrania działkowców swojego ogrodu ponownie uaktywnił się w szkodzeniu organizacji, nie będąc nawet jej członkiem. Dla ludzi jego pokroju nie jest ważna przyszłość ogrodów działkowych. Liczy się tylko chęć zniszczenia PZD i dorobku organizacji przez lata walczącej o ogrody. Nie jest istotne dla niego i jemu podobnym, że stają w jednym szeregu z osobami skonfliktowanymi z przepisami obowiązującego prawa, mającymi wyroki sądowe i nakazy administracyjne rozbiórki samowoli budowlanych. Liczy się tylko nienawiśc do Związku" - pisze OZ w Poznaniu.

czytaj więcej

Działkowcy z Warszawy bronią swoich ogrodów - 17.03.2015

"Brak jest winnych, brak jest obrońców, brak jest jakiejkolwiek ochrony dla tych, którzy własnymi rękoma zagospodarowali te tereny, czyniąc je pięknymi i dostępnymi dla wszystkich mieszkańców miasta. Dziś po kilku dekadach upominają się o nie spadkobiercy byłych właścicieli lub osoby, które wykupiły roszczenia dla szybkiego wzbogacenia się. Czy tak wygląda wolność i demokracja w XXI wieku? W ustroju komunistycznym ludzie otrzymali chociaż wynagrodzenia za zabierane nieruchomości bądź tereny zastępcze. My działkowcy słyszymy jedynie, że krzywdę trzeba wynagrodzić i ani słowa o tym, że nasz wieloletni trud należałoby spłacić lub wynagrodzić. Chętnych do spłaty nie ma - są jedynie chętni na ziemię" - piszą uczestnicy szkolenia członków PZD obsługujący walne zebrania sprawozdawczo - wyborcze w ROD.

czytaj więcej

List OZ Podlaskiego do Rzecznika Praw Obywatelskich - 16.03.2015

"Pani uwagi kierowane pod adresem nowej ustawy o ROD z dnia 13.12.2013 roku oraz PZD odbierane są przez nasze środowisko z wielkim oburzeniem. Ustawa o ROD jest pierwszym, w naszej przeszło stuletniej historii, dokumentem dającym nam poczucie bezpieczeństwa i stabilności. To poczucie usilnie stara się Pani zburzyć. Zarzuca Pani ustawie niekonstytucyjność, a przecież powstawała ona przy dużym udziale konstytucjonalistów i analityków prawa. Mamy podstawy przypuszczać, że słucha Pani naszych przeciwników zgrupowanych w kilkunastu ogrodach na południu Polski. Nieprawdą jest brak możliwości wyjścia ze struktur PZD. Może tego dokonać każdy ogród pod warunkiem przestrzegania litery prawa o ile życzą sobie tego działkowcy - mamy tego przykłady w naszym OZ Podlaskim".

czytaj więcej

"Wyrażamy sprzeciw wobec likwidacji pięknie zagospodarowanych warszawskich ogrodów działkowych" - 16.03.2015

"Wyrażamy głębokie zaniepokojenie podejmowanymi działaniami przez Panią Prezydent i jej urząd do likwidacji ogrodów warszawskich działkowców. Działania te łamią obowiązujące przepisy Konstytucji RP. Apelujemy o realizację regulacji prawnej zawartej w art. 76 ustawy o ROD z dnia 13.12.2013 roku w przedmiocie ustanowienia prawa użytkowania dla warszawskich ROD, które spełniają warunki ustawodawcy. Pragniemy Pani przekazać, że Warszawę jako naszą stolicę budowaliśmy wszyscy Polacy i działkowcy. Wyrażamy sprzeciw w zakresie likwidacji pięknie zagospodarowanych warszawskich ogrodów działkowych" - piszą w liście do Prezydent Warszawy pisze Komisja Rewizyjna z ROD 'Jaśmin' w Lubsku. 

czytaj więcej

"Obawiamy się, że za przykładem stolicy pójdą inni" - 16.03.2015

"Z informacji, które do nas docierają wiemy, iż popiera Pani inicjatywę stowarzyszenia Dekretowiec dążącą do zabezpieczenia roszczeń byłych właścicieli gruntów warszawskich kosztem wywłaszczenia stołecznych ROD. Jako działkowcy zrzeszeni w tym samym stowarzyszeniu - PZD, solidaryzujemy się z działkowcami warszawskich ogrodów i mówimy stanowcze "nie" dla tego rozwiązania. Docierające do nas informacje na temat sposobu likwidacji ogrodów działkowych w Warszawie, sprawiają, iż odnosimy wrażenie, że żyjemy w Państwie gdzie brak jest poszanowania prawa. Rozumiemy, że krzywdy wyrządzone na podstawie dekretu Bieruta należy naprawić, ale nie możemy zrozumieć dlaczego przy tej okazji chce się wyrządzić nowe krzywdy działkowcom, którzy swoje działki otrzymali w użytkowanie od Skarbu Państwa i liczyli, że ich prawa gwarantowane obecną i poprzednimi ustawami o ROD będą szanowane" - piszą działkowcy z ROD "Relaks" w Gubinie.

czytaj więcej

Działkowiec wyróżniony tytułem Pleszewianina Roku 2014 - 13.03.2015

Jan Masztalerz został uhonorowany tytułem Pleszewianina Roku 2014. Laureat jest wieloletnim działkowcem i działaczem PZD. Do tego zaszczytnego tytułu był nominowany już dwukrotnie: w 2007 i 2009 roku.

czytaj więcej

OZ w Szczecinie w sprawie odmowy rejestracji statutu PZD - 13.03.2015

"Jednym ze źródeł to skargi i twardych wrogów PZD - ludzi, którzy powinni ponieść konsekwencje za naruszenie prawa będąc w organizacji PZD, a nie korzystać z zaszczytu, że ich oskarżenia są skrzętnie wykorzystywane przeciwko PZD przez wysokie urzędy. PZD broni ogrody przed likwidacją, zwłaszcza w Warszawie, gdzie problem jest najbardziej nabrzmiały, ale również i w innych aglomeracjach. Z tego tytułu wypływa drugie źródło utrudnienia funkcjonowania PZD. Trzecie źródło to niezmienne dążenie do osłabienia PZD przez siły i układy, które widzą potencjał bogacenia się na gruntach pod ogrodami. Jeżeli rozważy się wspomniane przyczyny to staje się zrozumiała taktyka osaczenia PZD" - pisze OZ w Szczecinie.

czytaj więcej

"Nie chcemy być obywatelami drugiej kategorii" - 13.03.2015

"Znając nastawienie władz Warszawy do ogrodów działkowych, obawiamy się, iż będą one chciały naprawić krzywdę jednej grupy społecznej krzywdą innej. Ciekawe tylko czy równie łatwo znajdzie się wtedy sposób, gdy trzeba będzie wypłacić odszkodowanie działkowcom. Teoretycznie w polskim prawie nie istnieje instytucja precedensów sądowych. Ale jak nauczyło nas działkowców postępowanie instytucji państwowych w sprawie legalności altan działkowych, obawiamy się, że sprawa może się nie zakończyć tylko na stolicy. Ogrody działkowe istnieją w całej Polsce i włodarze każdego miasta mogą poczuć pokusę, aby naprawić błędy prawne z przeszłości kosztem ogrodów i działkowców" - piszą działkowcy z ROD 'Star' w Starachowicach.

czytaj więcej

Działkowcy z Wrocławia w sprawie likwidacji warszawskich ogrodów - 13.03.2015

"Na tych ogrodach gospodarują wieloletni, zasłużeni dla swojego miasta, głównie ludzie starsi, którzy wiele lat swojego życia poświęcili dla dobra rozwoju miasta Warszawy. Dziś obecne władze ich kosztem, pozbawiają tych ludzi radości, którą daje im posiadanie i praca na ogrodach działkowych. Jest to niekiedy jedyne źródło odpoczynku i rekreacji w ich starości. Władze chcą w najprostszy sposób rozwiązać problemy zaspokojenia roszczeń kosztem ludzi już spracowanych, starych, niezdolnych do podjęcia walki o swoje prawa. U władz nie widać żadnego poszanowania dla weteranów pracy i służby dla przyszłych pokoleń. Ludzie ci czują się skrzywdzeni i zawiedzeni takim traktowaniem" - piszą w liście do Prezydent Warszawy działkowcy z ROD 'Elektron' we Wrocławiu.

czytaj więcej

Działkowcy z Płocka sprzeciwiają się spłacie dekretowców warszawskimi ogrodami - 12.03.2015

"Mamy wrażenie, że Warszawa nie chce działać m.in. na rzecz wypoczynku swoich mieszkańców. A chęć zdobycia kasy lub jej braku skutkuje obrazem pazerstwa finansowego. Niestety prawda jest taka, że nie wszystkich stać na luksusowe wakacje pod palmami, nie wszyscy zarabiają tak potężne pieniądze jak np. Pani Prezydent Warszawy, która otrzymuje ponad 12.000 zł brutto pensji. Dziwi nas ten fakt, ale zgodnie z dekretem Bieruta ogrody działkowe były zakładane na gruntach stanowiących własność zakładu  pracy, a w razie braku takich gruntów - na terenach przekazanych na ten cel przez gminę. To z jakimi właścicielami  mamy tu do czynienia?" - pytają działkowcy z ROD "Goździk" w Płocku.

czytaj więcej

"Będziemy bronić naszych ogrodów, praw i naszej organizacji, bo my ją stworzyliśmy" - 12.03.2015

"Prosimy Panią, aby podjęła Pani dialog ze środowiskiem działkowców reprezentowanym przez PZD i sprawdziła Pani jak kwestionowane przez Panią przepisy funkcjonują w rzeczywistości i w jaki sposób są one realizowane przez stowarzyszenie ogrodowe PZD i przez samych działkowców. Dlaczego Pani stroni od takiego współdziałania w tak istotnej dla społeczeństwa sprawie i utrzymuje nas w ciągłej niepewności? Przecież to nie ujma, ani nie jest zabronione obrońcy wolności, praw człowieka i obywatela rozmawiać z obywatelami. To jest raczej pożądana postawa. Jeżeli Pani Profesor nie wyraża woli dialogu z nami i nie rezygnuje ze szkodliwej dla nas inicjatywy, nie pozostaje nam nic innego jak stwierdzić, że Rzecznik Praw Obywatelskich występuje przeciwko prawom obywatelskim i z tym nigdy nie pogodzi się środowisko działkowców" - piszą w liście do Rzecznika Praw Obywatelskich działkowcy z ROD "Biały Kamień" w Wałbrzychu.

czytaj więcej

<123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538>

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.