Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Narady szkoleniowe w Krakowie – październik 2015 - 21.10.2015

W związku z rozpoczętą w tym roku nową kadencją, niezbędne stało się przeprowadzenie narad szkoleniowych aktywu ROD. Ze względu na szereg zmian w przepisach związkowych jak i ogólnych, Okręgowy Zarząd Małopolski PZD rozpoczął cykl szkoleń.

W dniach 15-16.10.2015 r. w siedzibie Okręgu Małopolskiego przeprowadzono 4 narady dla prezesów zarządów i księgowych ROD z Krakowa i gmin ościennych. Narady poprowadziła Prezes OZM PZD Ewa Błachut. W szkoleniach wzięła udział główna księgowa PZD – Mirosława Marks. Tematyka narad dotyczyła najważniejszych spraw związkowych i spraw bieżących ROD a także zmian w przepisach prawa. Zebranym przekazano informacje ze Zjazdów PZD - Krajowego i Okręgowego oraz planowanych zadaniach dla Związku na kadencję 2015 – 2019.

Narada szkoleniowa w Krakowie, fot. 3

Radca prawny OZM Bogusława Krystyjan omówiła przepisy ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z 13 grudnia 2013 r. omawiając szczegółowo niektóre z nich.

Prezes Ewa Błachut przedstawiła zmiany w zarejestrowanym niedawno statucie, omawiając rozdziały szczególnie dotyczące członkostwa, działania zarządów, struktur związkowych, prawidłowości zwoływania walnych zebrań oraz prawidłowego prowadzenia dokumentacji ROD. Mówiono także o rzetelności i odpowiedzialności zarządów i ich członków.

W dalszej kolejności Wiceprezes OZM Zofia Mierniczek poinformowała o uchwaleniu 1 października br. przez Krajową Radę PZD Regulaminu ROD, omówiła najważniejsze zmiany w przyjętym nowym dokumencie, który zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2016 r. Ponadto przedstawiono problem altan ponadnormatywnych i zamieszkiwania na działkach. Choć to zjawisko nienagminne, to Związek widzi potrzebę reagowania na każdy przejaw łamania prawa.

Inspektor ds. inwestycji Krzysztof Fall omówił temat realizacji inwestycji i remontów, przedstawiając uchwałę Krajowej Rady w tym zakresie. Osobno omówił działania mające na celu skorzystanie z funduszy unijnych i innych dotacji. W dalszym ciągu omówiono realizację regulacji stanów prawnych gruntów użytkowanych przez ROD, przedstawiając prezesom stan zaawansowania sprawy oraz sposób załatwiania jej przez urzędników.
Dużą część każdej z narad zajmował panel finansowo-księgowy. Z zainteresowaniem wysłuchano wykładu Pani Mirosławy Marks, która mówiła m.in. o funduszach (statutowym, rozwoju, oświatowym), gospodarce kasowej i magazynowej, o oszczędnym i właściwym gospodarowaniu środkami finansowymi, o prawidłowej dokumentacji księgowej.
Wykładom towarzyszyła dyskusja, podczas której każdy mógł uzyskać wyjaśnienia na nurtujące go pytania.

Na zakończenie Prezes Ewa Błachut przekazała zebranym kilka ważnych komunikatów związanych ze szkoleniami nowych działkowców, powoływaniem instruktorów SSI, wydawnictwami związkowymi, w tym także o planowanym wydaniu Regulaminu ROD w nakładzie ok. miliona egzemplarzy.

Zgodnie z planem narad, kolejne spotkania odbędą się 23 października w Chrzanowie
i Oświęcimiu, 26 października w Tarnowie i na zakończenie 27 października w Nowym Sączu.

Wszystkie osoby, do których wysłane zostały zaproszenia na narady - serdecznie zapraszamy!

Opracowali: KF, EB

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.