Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Fundusze UE - pierwsze spotkanie z przedstawicielami ROD w Okręgu Gdańskim - 20.10.2015

W siedzibie Okręgu Gdańskiego PZD odbyły się dwa spotkania przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego z przedstawicielami Rodzinnych Ogrodów Działkowych z terenu okręgu gdańskiego i okręgu słupskiego. Państwo Marcin Szumny i Martyna Sawicka zapoznali działaczy z strukturą funduszy europejskich, przyszłością ich działania na terenie państwa i województwa oraz możliwościami pozyskiwania środków w związku z działalnością ogrodów działkowych.

IMG_0808

Podstawowymi zasadami, które mają służyć pozyskiwaniu środków to większy dostęp do samych funduszy i programów oraz zmniejszenie wymogów formalnych w zakresie dokumentacji. Działalność Rodzinnych Ogrodów Działkowych wpisuje się w wiele obszarów, które mają być w przyszłości wspierane środkami finansowymi.

IMG_0818

Jak podkreślają prelegenci – głównymi beneficjentami funduszy będą jednostki samorządu terytorialnego, przy czym projekty w tym zakresie mają służyć wszystkim i mogą być realizowane we współpracy z różnymi podmiotami – także stowarzyszeniami. Prezentacja objęła także możliwości pozyskiwania środków w ramach działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także Funduszu Inicjowania Rozwoju.

Spotkania są efektem podjęcia współpracy pomiędzy Urzędem Marszałkowskim a Okręgowymi Zarządami PZD w Gdańsku i Słupsku, na podstawie porozumienia podpisanego na Krajowych Dniach Działkowca w Tczewie.

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.