Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Drugi dzień narady dyrektorów biur okręgów - 23.10.2015

Przyszłoroczne walne zebrania sprawozdawcze w ROD będą pierwszymi po uchwaleniu nowego statutu PZD, dlatego konieczne będzie opracowanie zupełnie nowych wytycznych, a także nowych wzorów druków. Trzeba wykorzystać przy tym również doświadczenia z zebrań tegorocznych, szczególnie jeśli chodzi o opłaty. Uczestnicy narady potwierdzili, że jest oczekiwanie na takie dokumenty i konieczne jest ich stosunkowo wcześniejsze wydanie, aby był czas na szkolenie dla zarządów ROD i osób obsługujących walne zebrania.

Podczas tego dnia poruszano wiele tematów związanych z bieżącym funkcjonowaniem biur okręgowych, w tym sprawy organizacji pracy, finansowe, kadrowe, czy też obsługi specjalistycznej dla działkowców i ogrodów. Wskazano także na konieczność podejmowania odpowiednich działań związanych z nowym statutem PZD, np. konieczność uchwalenia nowych regulaminów pracy okręgowych zarządów PZD.

Osobnym tematem były skargi i zażalenia działkowców. Przedstawiono czego najczęściej dotyczą skargi i wskazano, jak należy postępować, aby reakcja organów Związku była szybka, rzetelna i skuteczna.

 

Ważnymi tematami było usprawnienie komunikacji wewnątrzzwiązkowej i oczywiście działalność medialna jednostek organizacyjnych PZD. Wskazywano, jakie są niedociągnięcia i co należy robić, aby sprawnie i rzetelnie informować przez strony internetowe o ważnych dla działkowców i społeczeństwa lokalnego sprawach.

Przekazano także informacje o nowych uregulowaniach prawnych, które mają znaczenie dla funkcjonowania ogrodów i Związku, a więc o nowelizacji ustawy Prawo o stowarzyszeniach i tak zwanej ustawie krajobrazowej.

Dyskutowano nad kierunkami działalności Związku do końca bieżącego roku i w przyszłym roku, szczególnie w sprawach wytyczonych przez XII Krajowy Zjazd Delegatów. Zjazd uchwalił program dla całego Związku i obowiązkiem wszystkich jest jego realizacja. Ustalono, jakie tematy z programu powinny być zrealizowane w pierwszej kolejności.

MP

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio