Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Miasto Katowice odpowiada na apel w sprawie współpracy z PZD - 21.10.2015

„Miasto Katowice dostrzega istotną rolę obszarów zielonych w strukturze przestrzennej miasta oraz ich bezpośredni wpływ na jakość życia mieszkańców. Odzwierciedlone jest to w zapisach dokumentów strategicznych oraz dokumentach dotyczących planowania przestrzennego. W Strategii Rozwoju Miasta Katowice jako cele strategiczne wskazuje się zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego oraz licznych i dobrze urządzonych przestrzeni publicznych umożliwiających mieszkańcom atrakcyjne spędzanie wolnego czasu, a także tworzenie warunków dla zrównoważonego rozwoju.” – to fragment odpowiedzi na apel PZD wysłany do władz samorządowych. Z treści listu wynika, że Miasto Katowice nie przechodzi obojętnie obok funkcjonowania Rodzinnych Ogrodów Działkowych w miejskiej infrastrukturze, czego dowodem jest zachowywanie terenów ROD w planach zagospodarowania przestrzennego. Ponadto władze miasta zapraszają co ciągłej współpracy i konsultacji. Poniżej można zapoznać się z treścią całego listu.

LIST

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.