Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Publicystyka związkowa

Rodzinny Ogród Działkowy "HCP-4" w Poznaniu ma 50 +1 lat - 01.02.2019

Patron Ogrodu – Zakłady H. Cegielski Poznań S.A.

Labor omnia vincit – praca wszystko zwycięża, to hasło, które było wyznacznikiem w życiu Hipolita Cegielskiego – przemysłowca, działacza społecznego i polityka, założyciela „Fabryki Machin i Lejarni Żelaza w Poznaniu”. Następnie słowa te, były ważne przez ponad 170 lat dla pracowników zakładów, które przez dekady zmieniały strukturę i nazwy z powodów ekonomicznych, gospodarczych i politycznych. W latach sześćdziesiątych XX wieku fabryka pod nazwą Zakłady Przemysłu Metalowego H. Cegielski w Poznaniu, Przedsiębiorstwo Państwowe zatrudniały około 30 tysięcy robotników, dla których budowano osiedla mieszkaniowe, a także zakładano Ogrody Działkowe, które zapewniały ludziom pracy i ich rodzinom aktywny wypoczynek, możliwość prowadzenia upraw ogrodniczych głównie na własne potrzeby. W 1964 roku Rada Zakładowa Fabryki podjęła decyzję o zlokalizowaniu na poznańskim Dębcu ogrodu działkowego na powierzchni około 5,5 ha. Trzy lata później – w 1967 roku pierwsi Działkowcy otrzymali swoje działki w Pracowniczym Ogrodzie Działkowym nr 4 przy Zakładach Przemysłu Metalowego H. Cegielski w Poznaniu, w skrócie POD przy ZPM HCP nr 4. Ogród liczący około 150 działek był czwartym POD w Poznaniu utworzonym wyłącznie dla pracowników fabryki.

 

pomnik Hipolita Cegielskiego w Poznaniu


POD przy ZPM HCP nr 4 w kolejnych dziesięcioleciach

Na początku ogród został ogrodzony, postawiono bramę wjazdową i wydzielono działki o powierzchni od 300 do 400 m2. Już w pierwszych latach funkcjonowania ogrodu, Działkowcy przystąpili do budowania pierwszych altan ogrodowych a POD został podłączony do miejskiej sieci wodociągowej. W 1977 roku w dziesięciolecie powstania POD przy ZPM HCP nr 4 została wybudowana Świetlica ogrodowa i magazyn ogólnodostępnych narzędzi ogrodniczych. 8 Czerwca 1981 ogród został oddany w prowadzenie organizacji społecznej – Polskiemu Związkowi Działkowców. W kolejnych latach działki zmieniały swoich właścicieli, do dzisiaj kilku Działkowców pamięta początki istnienia POD, bowiem są pierwszymi użytkownikami działek. Ustawa z dnia 8 Lipca 2005 roku zmieniła nazwę POD przy ZPM HCP nr 4 w Poznaniu, na Rodzinny Ogród Działkowy „HCP-4” w Poznaniu. Zmiana nazewnictwa ogrodów w Polsce z Pracowniczych na Rodzinne, nie spowodowała rezygnacji ówczesnego Zarządu z patrona jakim są Zakłady Hipolita Cegielskiego mimo, że na przełomie XX/XXI wieku fabryka przechodziła najtrudniejszy okres ekonomiczny w swoich dziejach, to w Ogrodzie Cegielszczacy, bo tak nazywano Pracowników fabryki wierzyli, że Zakład przetrwa. Dzisiaj Fabryka H. Cegielski – Poznań S.A. przechodzi swój renesans, firma zwiększa produkcję i zatrudnia nowych Pracowników, którzy ustawiają się w kolejce po działkę jak 50 lat temu, a ROD z dumą nosi nazwę jednego z największych przedsiębiorstw w Poznaniu, wpisując się na stałe w krajobraz Dębca, pozostając jedynym już Ogrodem w dzielnicy mieszkaniowej i ostatnim w Poznaniu wspominającym w swojej nazwie 170 letnią historię fabryki HCP.

Brama wjazdowa do ROD

Świetlica ogrodowa po remoncie dachu

 

Tradycja innowacji - Ogród XXI wieku

Pomimo częściowo energetycznego charakteru przedsiębiorstwa zakładającego Ogród
w 1967 roku, przez 50 lat istnienia w ROD nie powstała sieć energetyczna. Nowy zarząd ROD wybrany w 2015 roku, na kadencję 2015-2019 był świadomy, że elektryfikacja ogrodu to trudne zadanie jakie należy wykonać w ciągu tych czterech lat, tak aby ROD właściwie spełniał swoją funkcję i zaspokajał potrzeby Działkowców. W 2017 roku walne zebranie uchwaliło zadanie inwestycyjne Elektryfikacja ROD i w tym samym roku wykonano z własnych środków zebranych od Działkowców projekt sieci energetycznej. Na początku 2018 roku, z opłat inwestycyjnych zebrano około 35% zabezpieczenia finansowego na elektryfikację, a walne zebranie na mocy uchwały zobowiązało Zarząd do wystąpienia do Polskiego Związku Działkowców o pożyczkę z Funduszu Samopomocowego PZD. Należy podkreślić, jak ważne dla istnienia i rozwoju Ogrodów działkowych ma istnienie i działalność Stowarzyszenia Ogrodowego Polski Związek Działkowców, bowiem w przeciągu 3 miesięcy od złożenia wniosku Krajowy Zarząd PZD, przyznał dla ROD „HCP-4” w Poznaniu pożyczkę, która będzie spłacana w ratach przez kolejnych 5 lat, w latach 2019–2024. W kolejnym etapie ogłoszono przetarg i wybrano firmę, która wybudowała od podstaw sieć energetyczną w ROD, łącznie układając ponad 10 kilometrów kabla energetycznego na powierzchni 5,5 ha. Całość prac ukończono na początku grudnia 2018 roku, dlatego można stwierdzić, że Zarządowi ROD udało się do końca kadencji zrealizować po 50 latach tak ważną inwestycję. W ostatnim etapie pozostaje procedura odbiorcza i uruchomienie sieci wiosną 2019 roku. Gdyby nie ambitny program rozwoju ogrodów działkowych, który stał się celem dla PZD, Działkowcy w ROD „HCP-4” nie mieliby możliwości korzystania z energii elektrycznej.

W świetlicy odbywaja się walne zebrania

ogrodowy plac zabaw dla dzieci

 

Zarząd ROD podczas swojej 4 letniej kadencji ze środków własnych, zebranych od Działkowców poprawił ogólny stan infrastruktury ogrodowej, budując nową bramę wjazdową wraz z podjazdem do ROD oraz miejsce do składowania odpadów. Dodatkowo modernizując w 2017 roku plac zabaw dla dzieci, a także remontując w 2018 roku dach Świetlicy ogrodowej. Zarząd ROD remontując istniejące pomieszczenie w świetlicy na potrzeby biura ogrodowego o powierzchni około 15 m2, zrealizował we własnym zakresie plan PZD w sprawie budowy siedzib dla Zarządów, poprawiając w taki sposób statutową działalność Zarządu i funkcjonowanie ROD. Należy podkreślić, że w 2016 roku na wykonanie bramy wjazdowej PZD udzieliło ogrodowi dotacji, a bez udzielenia w 2018 roku pożyczki z funduszu samopomocowego elektryfikacja ROD nie byłaby zrealizowana. Zarząd ROD na walnych zebraniach oraz przy różnych okazjach podkreśla konieczność przynależności do stowarzyszenia ogrodowego PZD dla istnienia i funkcjonowania całego ogrodnictwa działkowego w Polsce.

W 2018 r. dzięki pomocy PZD powstała długo oczekiwana sieć energetyczna

 

mgr inż. Mateusz Wiśniewski

Prezes ROD „HCP-4" w Poznaniu

 

Poznań, Grudzień 2018

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.