Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Publicystyka związkowa

ocena ustawy o ROD w świetle funkcjonowania w ROD im. mjr Dobrzyckiego w Obornikach - 08.05.2017

Informacje medialne, które docierają w ostatnich czasach do społeczeństwa polskiego stwarzają wrażenie, że ogrody działkowe funkcjonujące w oparciu o ustawę z dnia 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogrodach działkowych to obiekty wszelkiego zła, bałaganu, postkomuny,  nadużyć i wszystkiego, co najgorsze w naszym kraju. Niechlubne wyjątki źle zarządzanych ogrodów ( kilka może kilkanaście ROD w kraju) nie może przekreślać setek ogrodów wzorowo zarządzanych ze wspaniałymi działkowcami, którzy kierują się w swej działalności obowiązującymi w naszym stowarzyszeniu aktami prawnymi.

Jak widać media  w naszym kraju nie potrafią docenić uczciwej i rzetelnej pracy, ładu, spokoju i harmonii społecznej, szukają za wszelka cenę sensacji!!

Dla zdecydowanej przeciwwagi lansowanej przez  niektóre media „złych ogrodów” oraz „złej ustawy” pokażę swój ROD funkcjonujący w Obornikach mieście powiatowym          w Wielkopolsce.

Trzystu troje użytkowników działek od ponad półwiecza stanowią wielką zgodną rodzinę wspaniałych działkowców. Jak trzeba wszyscy jednoczą się w walce o istnienie ogrodu. Oborniccy działkowcy wspaniale zapisali się w walce o nową ustawę o ROD, stanęli murem w obronie altan ogrodowych. Walczą o zmianę ustawy o  utrzymaniu czystości             i porządku w gminach, która pozwoliła wprowadzić ryczałtowe, niesprawiedliwe i wysokie opłaty śmieciowe.

Działki nasze i ich zagospodarowanie stanowią wzór do naśladowania przez innych. Ogród jest otwarty dla środowiska, stanowi swoisty park miejski, chętnie odwiedzany przez dorosłych mieszkańców Obornik oraz dzieci z miejscowych szkół i przedszkoli przychodzących tu na żywe lekcje przyrody. Władze gminne i powiatowe są bardzo przychylne naszym działkowcom, każdego roku wspierają finansowo nasze działania statutowe.

            Ustawa o ROD z 2013 roku stawia mocno na integrację wielopokoleniową rodzin i na aktywność  osób w wieku emerytalnym. Wychodząc naprzeciw temu od dziesięciu lat organizujemy w miesiącu czerwcu 3 – 4 dniowe wycieczki turystyczno – krajoznawcze dla  działkowców i ich rodzin. Nasi działkowcy zwiedzili m.in.  Pomorze, Warmię i Mazury, Warszawę i okolice, Bieszczady, Góry Świętokrzyskie, Sudety z wypadem do Pragi oraz Małopolskę. W czerwcu 2017 roku wybieramy się do Zakopanego oraz w Pieniny. 

Kilkudniowe wyjazdy przyczyniają się do pełnej integracji naszego działkowego środowiska. Ogrodowe „Dni Działkowca” połączone z wręczeniem odznak, dyplomów i nagród  dla wzorowych działkowców, to kolejne formy łączenia i poprawy współpracy z wszystkimi działkowcami. Nasza ogrodowa „Mała Ojczyzna” jest wzorem do naśladowania przez społeczność gminy , powiatu a nawet i Polski.

 W tym roku przygotowujemy się do konkursu krajowego „Rodzinny Ogród Działkowy Roku 2017”. Liczymy na wyróżnienie!

 Jak zatem widać ustawa o ROD z 2013 roku sprawdza się i dobrze służy prawdziwym działkowcom.

Jan Molski

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.