Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Publicystyka związkowa

Jak działkowcy i Polski Związek Działkowców mogą pomóc najważniejszym istotom na Ziemi - 15.01.2024

Earthwatch Institute, międzynarodowa organizacja charytatywna zajmująca się ochroną środowiska, oficjalnie uznała PSZCZOŁY za najważniejsze stworzenia na naszej planecie.

Nowe miano pszczół zostało nadane podczas ostatniego spotkania Royal Geographic Society of London, na którym stwierdzono, że ponad 70% światowego rolnictwa uzależnione jest właśnie od maleńkich owadów.

Niestety wiele gatunków zapylaczy jest narażonych na wyginięcie. Wyniki badań wykonanych w ostatnich latach są zatrważające – szacuje się, że wyginęło nawet 90% pszczół.

Pszczoły zostały uznane przez naukowców za najważniejsze istoty na Ziemi. Tytuł jest co prawda symboliczny, ale może zwrócić uwagę na problem ich wymierania w szerszych kręgach. Szacuje się, że głównymi powodami wymierania tych owadów jest niszczenie ich siedlisk, wylesianie, brak miejsca na gniazda, gorsza dostępność pokarmu, zmiany jakości gleby i przede wszystkim pestycydy.

Dr McGavin, entomolog, który poświęcił 25 lat nauczaniu studentów na Uniwersytecie w Oksfordzie, podkreśla znaczenie pszczół w globalnym ekosystemie.

– Istotna symbioza, która zachodzi pomiędzy owadami, zwłaszcza pszczołami, a roślinami kwitnącymi wpłynęła na bogatą różnorodność życia na Ziemi. Pojawienie się pszczół zbiega się z radiacją ewolucyjną roślin okrytozalążkowych sprzed 100 mln lat. Pszczoły są zasadnicze dla naszego przetrwania. Bez pszczół musielibyśmy dramatycznie zmienić nasze nawyki żywieniowe. Bez kwiatów, bez owoców, bez warzyw – stwierdził.

Na tym jednak nie koniec argumentów, by okrzyknąć pszczoły jako najważniejszy żywy organizm. Badania przeprowadzone przez Apiculture Entrepreneurship Center Universidad Mayor (CeapiMayor) i Apiculture Corporation of Chile (Cach) wykazały, że pszczoły są jedynymi istotami, które nie przenoszą żadnego rodzaju patogenu – ani bakterii, ani grzybów.

Jak mogą włączyć się w pomoc działkowcy i Polski Związek Działkowców?

W Polskim Związku Działkowców można podjąć wiele działań na rzecz ochrony pszczół. Oto kilka sugestii:

  1. Szkolenia i edukacja:

Organizacja szkoleń i warsztatów dla działkowców na temat znaczenia pszczół, technik pszczelarstwa oraz praktyk działkowych przyjaznych dla pszczół.

  1. Zakładanie pasiek: Zachęcanie zarządów ROD do zakładania pasiek na terenach ogrodów działkowych.
  1. Promowanie sadzenia roślin miododajnych w ogrodach działkowych.
  2. Ogród przyjazny pszczołom:

Zachęcanie działkowców do projektowania ogrodów z uwzględnieniem roślin, które przyciągają i wspierają pszczoły, oraz unikanie stosowania szkodliwych środków chemicznych i promowanie ich naturalnych zamienników.

  1. Informacyjne tablice:

Umieszczanie na terenach ROD tablic informacyjnych na temat pszczół, ich roli w ekosystemie oraz konkretnych działań, jakie może podjąć każdy działkowiec na korzyść pszczół.

  1. Współpraca z pszczelarzami:

Nawiązywanie współpracy z lokalnymi pszczelarzami w celu wymiany doświadczeń, wsparcia i ewentualnej pomocy w zakładaniu pasiek na terenach Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Organizowanie szkoleń dla działkowców na temat pszczelarstwa, prowadzenia pasiek i zasad ekologicznego prowadzenia działki może pomóc w zwiększeniu świadomości. Współpraca pomiędzy pszczelarzami a działkowcami może przyczynić się do stworzenia przyjaznego środowiska dla pszczół oraz promocji bioróżnorodności na terenach ROD.

  1. Unikanie pestycydów:

Promowanie świadomego korzystania z substancji chemicznych i unikanie używania pestycydów, zwłaszcza tych szkodliwych dla pszczół.

Działkowcy, wraz z pomocą związku, mogą odegrać istotną rolę w ochronie pszczół poprzez edukację i praktyczne działania na terenach ogrodów działkowych.

Pioniersko do ogólnoświatowego programu „ochrony Pszczół i pozostałych zapylaczy” przystępuje poprzez podjęcie działań w zakresie przeprowadzania szkoleń w pasiece ROD „IRYS” w Rudzie Śląskiej dla działkowców Okręgu Śląskiego PZD. Wdrażać i upowszechniać program od tego roku będzie Ośrodek Szkoleniowy Delegatury Rejonowej PZD w Rudzie Śląskiej. Szkolenia będą obejmować naukę o biologii pszczoły, prowadzeniu pasieki, diagnozowaniu chorób pszczół i praktycznych umiejętnościach hodowlanych. Taka inicjatywa pomoże zainteresowanym ogrodom w zakładaniu ogrodowych pasiek, w których zdrowe, liczne i wydajne pszczoły, przyczynią się do zwiększenia populacji pszczół oraz zwiększania efektywności pszczelarstwa.

Szkolenia poprowadzą założyciele i opiekunowie pasieki w ROD „IRYS” w Rudzie Śląskiej, członkowie Rejonowego Stowarzyszenia Pszczelarzy z siedzibą w Ornontowicach Maria Barwiak i Sławomir Barwiak.

Każdy z nas może pomóc pszczołom, a wystarczy niewiele. Chrońmy najważniejszy żywy organizm na naszej planecie.

Dbaj o populację pszczół, bo od tego zależy Twoje życie!

Opracował:

Maria i Sławomir Barwiak.

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.