Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Publicystyka związkowa

Ogrodnictwo działkowe u naszych zachodnich sąsiadów - 21.07.2017

Choć najstarszy ogród działkowy Europy niezmiennie działający na tym samym terenie znajduje się w Koźminie Wielkopolskim (ROD im. Powstańców Wielkopolskich), to za kolebkę ruchu ogrodnictwa działkowego uznaje się Niemcy. Historia tego zjawiska liczy za Odrą ponad 200 lat. 

Pierwsze stowarzyszenia ogrodowe

Początki ogrodnictwa działkowego w Niemczech datowane są na 1814 rok. Z inicjatywy pastora H. F. Chr. Schrödera w miejscowości Kappeln osobom zainteresowanym ogrodnictwem wydzierżawiono działki wydzielone z terenów należących do plebanii. Ustanowiono przepisy obowiązujące w ogrodzie, opłatę dzierżawy oraz wyłoniono zarząd. Tak powstało pierwsze stowarzyszenie ogrodowe u naszych zachodnich sąsiadów. 

Sześć lat później w północnych Niemczech powstały pierwsze obiekty ogrodowe dla biednej ludności. Ich inicjatorem był landgraf Carl von Hessen, namiestnik Szlezwiku-Holsztynu. Przyznawanie dzierżawionych gruntów pod uprawę żywności miało na celu poprawę bytu osobom w trudnej sytuacji materialnej. Nie tylko ogrody dla biednych były kolebką ruchu ogrodnictwa działkowego na terenie Niemiec. Podobne obiekty zaczęły powstawać również przy wielu fabrykach, instytucjach, tworzono ogrody pracownicze Niemieckiego Czerwonego Krzyża, kolonie w Berlinie (tzw. Laubenkolonien), rozwijał się związany z ogrodnictwem działkowym ruch medycyny naturalnej oraz lipski ruch Schrebera.

Wsparcie ustawowe

Galopujący proces industrializacji i urbanizacji zwiększał pragnienie ucieczki do „zielonej enklawy” zwłaszcza, że przez burzliwe czasy głodu i wojen mogły być one również szansą na poprawę sytuacji żywieniowej ludności. Najbardziej znaczący dla powstawania licznych ogrodów działkowych w Niemczech był okres tuż po zakończeniu I wojny światowej. W 1919 roku ustanowiono pierwsze pisemne zasady dla ruchu ogrodnictwa działkowego – Prawo ogrodów działkowych oraz Prawo dzierżawy małych gruntów

Czas ogólnokrajowych organizacji

W 1921 roku powstało Ogólnoniemieckie Stowarzyszenie Ogrodów Działkowych (Reichsverband der Kleingartenvereine Deutschlands). W statucie organizacji zapisano, że będzie ona unikała aspiracji politycznych i wyznaniowych. Po II wojnie światowej w Niemieckiej Republice Demokratycznej powstał odpowiednik tego stowarzyszenia – Związek Działkowców i Drobnych Hodowców. Po zjednoczeniu kraju niemieckie ogrody działkowe trafiły pod zarząd Federalnego Związku Działkowców Niemieckich (Bundesverband Deutscher Gartenfreunde - BDG).

 

 

BDG dziś

Związek jest organizacją centralną zrzeszająca obecnie 20 stowarzyszeń regionalnych. Łącznie prowadzi on 15 tys. ogrodów działkowych, w których znajduje się około milion działek, użytkowanych przez 5 milionów osób. BDG zgodnie ze swoim statutem jest organizacją ponadwyznaniową, politycznie neutralną i o charakterze niezarobkowym.

W dokumencie przedstawiającym wizję funkcjonowania DBG zapisano, że głównym zadaniem organizacji jest szerzenie wiedzy o ogrodach działkowych i zabezpieczenie ich społecznej rangi w XXI wieku. Najistotniejsze działania mają się skupiać na reprezentowaniu interesów niemieckiego ogrodnictwa działkowego.

Paweł Gregorczyk

 

 

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.