Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Starosta Wołowski zapewnia, że biegły rzeczoznawca od wyceny działek już pracuje - 02.02.2024

Budowa Śródmiejskiego Obejścia Wołowa i wiaduktu jest w trakcie. W trakcie mają być też wyceny działek, o które zabiegali użytkownicy Rodzinnych Ogrodów Działkowych "ROD" w Wołowie z prezesem Witoldem Stankiewiczem na czele. Starosta zapewnia, że biegły rzeczoznawca od wyceny działek już pracuje.

czytaj więcej

Miasto Ostrowiec Świętokrzyski wspiera finansowo Rodzinne Ogrody Działkowe - 02.02.2024

W dniu 30 stycznia br. odbyło się posiedzenie Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego bardzo istotne z punktu widzenia ostrowieckich działkowców i tamtejszych ROD. W trakcie obrad omówiono bowiem i poddano pod głosowanie uchwałę w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski z przeznaczeniem na przedsięwzięcia służące tworzeniu warunków do rozwoju stowarzyszeń ogrodowych prowadzących na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego rodzinne ogrody działkowe oraz sposobu jej rozliczania i kontroli.  

czytaj więcej

Spotkanie Marszałek Senatu z Okręgowym Zarządem Mazowieckim i członkiniami zarządów ROD - 01.02.2024

Na zaproszenie Marszałek Senatu RP Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, 30 stycznia br. w Kancelarii Marszałek odbyło się spotkanie z członkiniami zarządów ROD oraz członkinią Okręgowego Zarządu Mazowieckiego PZD. W spotkaniu z Panią Marszałek Małgorzatą Kidawą-Błońską ze strony zarządów ROD uczestniczyły: Agnieszka Korczyńska – ROD Mechanizacja, Anna Zaniewska – ROD Siekierki II, Małgorzata Zakrzewska – ROD Siekierki I, Sylwia Wąsikowska – ROD Kaloria oraz Agata Stępniewska – ROD Czerniaków. Okręgowy Zarząd Mazowiecki PZD reprezentowała Katarzyna Maśna, a biuro OM PZD Anna Mioduszewska. W spotkaniu wziął również udział Radny Rady m.st. Warszawy – Piotr Żbikowski.

czytaj więcej

W obronie naszych ogrodów działkowych. Spotkanie gliwickiego aktywu z senatorem i posłem - 31.01.2024

Nowelizacja ustawy dotycząca planu zagospodarowania przestrzennego dokonana przez Sejm IX kadencji, a następnie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 8 grudnia 2023 roku w sprawie projektu planu ogólnego gmin stanowią poważne zagrożenie dla przyszłości ogrodnictwa działkowego w naszym kraju.

czytaj więcej

Działkowcy z rejonu brzeskiego szkolą się - 31.01.2024

W dniu 27.01.2024 roku odbyło się szkolenie specjalistyczne dla działkowców oraz dla nowych działkowców, którzy nabyli działkę w Rodzinnych Ogrodach Działkowych PZD w rejonie Brzeskim w roku 2023/2024. Szkolenie przeprowadzono w ośrodku szkoleniowym „Brzeg” w Brzegu.  

czytaj więcej

Spotkanie z Posłem na Sejm RP Panem Wojciechem Królem w Okręgu Śląskim PZD - 31.01.2024

Temat rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie projektu planu ogólnego gminy, który ma negatywny wpływ na sytuację ROD był tematem przewodnim spotkania z Posłem na Sejm RP Panem Wojciechem Królem z Koalicji Obywatelskiej które miało miejsce w dniu 30 stycznia w siedzibie biura Okręgu Śląskiego PZD.

czytaj więcej

Posiedzenie Kolegium prezesów ROD z terenu miasta Inowrocławia - 31.01.2024

W dniu 24.01.2024 roku  w ROD  „ Irena”  w Inowrocławiu odbyło się spotkanie Prezesów ROD z terenu Inowrocławia z Panem Wojciechem Piniewskim pełniącym obowiązki Prezydenta Miasta Inowrocławia i Romualdem Kaiserem Naczelnikiem Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości.

czytaj więcej

Szkolenie dla członków Zarządów ROD Okręgu PZD w Koszalinie - 31.01.2024

W siedzibie Okręgowego Zarządu PZD w Koszalinie w dniu 27 stycznia 2024 roku odbyło się szkolenie dla członków zarządów ROD. W szkoleniu uczestniczyli prezesi, sekretarze zarządów ROD oraz osoby wyznaczone do obsługi walnych zebrań sprawozdawczo wyborczych i konferencji delegatów w Okręgu Koszalińskiego. Występienie Prezesa OZ PZD rozpoczeło szkolenie, które prowadził Dyrektor biura OZ PZD.

czytaj więcej

Narada dotycząca Walnych Zebrań Sprawozdawczo-Wyborczych w Roku 2024 - 31.01.2024

Dnia 23.01.2024r odbyło się w Delegaturze Rejonowej w Gliwicach spotkanie osób wytypowanych do obsługi Walnych Zebrań Sprawozdawczo – Wyborczych w naszej Delegaturze. Przewodniczący Delegatury Zdzisław Kowalik przywitał wszystkich uczestników oraz członków Okregowej Rady Śląskiej PZD Panią Grażynę Strużyńską, Pana Stanisława Kalisza,  Pana Jan Pękala, Grażyna, przedstawicieliKomisji Rewizyjnej w osobie Zenona Jabłońskiego i Zdzisława Lisowskiego.

czytaj więcej

Spotkanie z władzami Miasta Zabrze w sprawach ROD - 31.01.2024

W dniu 29 stycznia w gmachu Urzędu Miasta Zabrze odbyło się spotkanie przedstawicieli Okręgu oraz władz Miasta Zabrze w tematach związanych z zabrzańskimi rodzinnymi ogrodami działkowymi. Polski Związek Działkowców reprezentował Józef Noski Wiceprezes PZD i Prezes Okręgu Śląskiego, Leszek Bucki I Wiceprezes Okręgu Śląskiego, Mateusz Macianty Dyrektor biura oraz radca prawny Mateusz Kubasiak. Stronę Miasta reprezentowali Prezydent Miasta Małgorzata Mańka Szulik, I Zastępca Prezydenta Krzysztof Lewandowski, II Zastępca Prezydenta Katarzyna Dzióba oraz Naczelnik Zarządzania Mieniem Anna Wyleżoł.

czytaj więcej

Narada szkoleniowa dla zespołu do obsługi walnych zebrań sprawozdawczo – wyborczych w Okręgu Śląskim PZD - 30.01.2024

Uchwałą nr 30/2024 z dnia 4 stycznia 2024r. Okręg Śląski PZD powołał zespół do obsługi walnych zebrań sprawozdawczo – wyborczych którego głównym zadaniem będzie pomoc Zarządom ROD w przeprowadzeniu tegorocznej kampanii walnych zebrań. Zespól liczy 116 osób w skład którego wchodzi aktyw Okręgu Śląskiego PZD oraz jego pracownicy.

czytaj więcej

Stanowisko Krajowego Zarządu PZD w sprawie wpływu na sytuację ROD rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie projektu planu ogólnego gminy, dokumentowania prac planistycznych w zakresie tego planu oraz wydawania z niego wypisów i wyrysów. - 26.01.2024

W załączeniu przesyłam na ręce Pana Ministra stanowisko Krajowego Zarządu PZD w sprawie wpływu na sytuację ROD rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie projektu planu ogólnego gminy, dokumentowania prac planistycznych w zakresie tego planu oraz wydawania z niego wypisów i wyrysów. W przedmiotowym dokumencie KZ PZD odnosi się do rozporządzenia wydanego przez Pańskiego poprzednika na stanowisku ministra. 

czytaj więcej

KOMUNIKAT KRAJOWEGO ZARZĄDU POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych w ROD w 2024 roku przy wsparciu od podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych - 26.01.2024

Jednym z priorytetowych zadań Polskiego Związku Działkowców jest rozwój rodzinnych ogrodów działkowych. Jest on realizowany m. in. przez remonty i modernizację już istniejących ROD. Wiele z tych zadań jest realizowanych przy wsparciu podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych, w szczególności dotacji od jednostek samorządu terytorialnego (jst). Udział tych podmiotów, jak pokazują badania, na przestrzeni ostatnich lat ciągle wzrasta, co zasługuje na uznanie.

czytaj więcej

Część ogródków działkowych do likwidacji? Ministerstwo Rozwoju dementuje - 26.01.2024

Czy grozi nam likwidacja części Rodzinnych Ogródków Działkowych? Do końca 2024 roku gminy muszą uchwalić tzw. plany ogólne - w ramach reformy przepisów dot. zagospodarowania przestrzennego. Wśród działkowców pojawiły się obawy, że może to doprowadzić do likwidacji części ogrodów działkowych.

czytaj więcej

Strach na „polskim RODOS”. Działkowcy boją, się że stracą domki, altany, szklarnie - 26.01.2024

Przepisy dotyczące planowania przestrzennego zagrażają istnieniu Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Takie obawy mają sami użytkownicy działek.  Szacuje się, że w Polsce jest 5000 Rodzinnych Ogrodów Działkowych, które zajmują niemal 44 tysięcy hektarów i jest na ty terenie 966 tysięcy zagospodarowanych działek.

czytaj więcej

Polscy działkowcy mocno zaniepokojeni. Nowe przepisy doprowadzą do likwidacji Rodzinnych Ogrodów Działkowych? - 26.01.2024

Czy dojdzie do likwidacji części Rodzinnych Ogródków Działkowych? Zgodnie z nowymi przepisami, które mają wejść w życie do 2025 roku, może dojść do takiej sytuacji - takiego obrotu spraw spodziewała się Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców. W ramach projektu każda gmina ma zostać podzielona na 13 stref planistycznych. Tylko w dwóch mogą znajdować się Rodzinne Ogródki Działkowe. Co z pozostałymi? Działkowcy mają w głowie najczarniejszy scenariusz. Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców wysyłała pismo do ówczesnego ministra rozwoju i technologii - Waldemara Budy. Ministerstwo odpowiedziało. Szczegóły poniżej.

czytaj więcej

Działkowicze w potrzasku. Apelują do rządu - 26.01.2024

Rodzinne Ogródki Działkowe znikną z miast? Obawiają się tego działkowicze — w związku z ogólnymi planami zagospodarowania przestrzennego, które muszą powstać w ciągu dwóch lat — i apelują do rządu o pomoc. Sprawa dotyczy ponad 4 mln Polaków.  W Polsce istnieje prawie pięć tysięcy Rodzinnych Ogródków Działkowych (w skrócie ROD) o łącznej powierzchni przekraczającej 40 tysięcy hektarów. To obszar wielkości Gdyni.

czytaj więcej

PREZES SPRAWĘ BĘDZIE PILOTOWAŁ I ZACHĘCA DO TEGO INNYCH - 26.01.2024

Jeśli prezesi tematu nie dopilnują, to niektóre ogrody działkowe mogą zniknąć. Miasto i gmina jeszcze się tym nie zajmowały.  Prezes sprawę będzie pilotował i zachęca do tego innych. Jeśli prezesi tematu nie dopilnują, to niektóre ogrody działkowe mogą zniknąć.

czytaj więcej

UM Bytom: Dotacje na wsparcie Rodzinnych Ogrodów Działkowych 24/01/2024 - 26.01.2024

Dofinansowanie budowy nowego ogrodzenia, montażu monitoringu albo remontu domu działkowca? Bytomscy radni przyjęli w poniedziałek, 22 stycznia uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Oznacza to, że bytomskie ROD-y w ramach konkursu będą mogły starać się o fundusze na realizację swoich projektów.

czytaj więcej

Miasto wspiera działkowców - 26.01.2024

Prezydent Jacek Milewski w minionym tygodniu spotkał się z prezesami wszystkich nowosolskich Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Miał dla nich bardzo dobrą wiadomość, ogrody wciąż mogą liczyć na pomoc miasta, w tym roku dostaną 132 tys. zł na inwestycje  Spotkanie było okazją do podsumowania kolejnego roku działania funduszu inwestycyjnego, który powstał z myślą o działkowcach.

czytaj więcej

<123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740741742743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799800801802803804805806807808809810811812813814815816817818819820821822823824825826827828829830831832833834835836837838839840841842843844845846847848849850851852853854855856857858859860861862863864865866867868869870871872873874875876877878879880881882883884885886887888889890891892893894895896897898899900901902903904905906907908909910911912913914915916917918919920921>

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.