Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Zajęcia dla sieniorów w siedzibie Okręgowego Zarządu Podlaskiego PZD - półmetek projektu - 01.08.2023

W tym roku gościmy działkowców i mieszkańców Białegostoku w wieku 60+, którzy korzystają z licznych zajęć w ramach programu “Senior - aktywny, zdrowy, spełniony”.

czytaj więcej

Mieszkania od deweloperów zamiast ogródków działkowych dla warszawiaków? - 01.08.2023

Działkowicze z Czerniakowa są zaniepokojeni zapisami w najnowszym studium dla Warszawy dotyczącym zagospodarowania przestrzeni. W dokumencie działki na terenie ROD „Czerniaków” przeznaczone są na zabudowę mieszkaniową. W sprawie postanowił zainterweniować stołeczny radny Marek Szolc, który podkreśla, iż interes działkowiczów powinien być na pierwszym miejscu.

czytaj więcej

Ekologiczne przestrogi na Powiatowym Dniu Działkowca we Wrześni - 31.07.2023

W sobotę 29 lipca wszystkie 13 rodzinnych ogrodów działkowych z powiatu wrzesińskiego miało swoje święto. W część oficjalnej najgłośniej wybrzmiewały nuty ekologiczne. Powiatowy Dzień Działkowca 2023 odbył się na wrzesińskim kempingu. Po mszy w kościele na Lipówce przedstawiciele poszczególnych ROD-ów przemaszerowali na miejsce z chorągwiami i koszami pełnymi płodów ze swoich działek.

czytaj więcej

Komunikat Krajowego Zarządu PZD sprawie Projektu Grantowego "Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych" - 31.07.2023

Krajowy Zarząd PZD dołożył wielu starań organizacyjnych i prawnych aby doprowadzić do realizacji projektu grantowego. Wielkimi krokami Rodzinne Ogrody Działkowe przy udziale Okręgowych Zarządów zbliżają się do zakończenia programu grantowego w ramach projektu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”, Działania 2.5. - Poprawa jakości środowiska miejskiego, Osi priorytetowej: II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 

czytaj więcej

Posiedzenie kolegium prezesów ROD – rejon Ostrowiec Świętokrzyski - 31.07.2023

W dniu 26 lipca br. w Domu Działkowca ROD „Relaks” w Ostrowcu Świętokrzyskim odbyło się kolejne w bieżącej kadencji posiedzenie kolegium prezesów ROD, zlokalizowanych na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. W przedmiotowym posiedzeniu, obok prezesów ostrowieckich ogrodów i przedstawiciela Okręgu Świętokrzyskiego PZD w osobie dyrektora biura, udział wziął Pierwszy Wiceprezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego – Pan Artur Łakomiec oraz Zastępca Naczelnika Wydziału Planowania i Rozwoju – Pan Tomasz Gębka.

czytaj więcej

Informator "działkowca" lipiec 2023 - 30.07.2023

W lipcowym Informatorze „działkowca” m.in. o zakończeniu kampanii walnych zebrań sprawozdawczych w ROD, przepisach dot. usuwania azbestu, przyczepach campingowych, konkursach krajowych i gatunkach inwazyjnych.  

czytaj więcej

Projekt grantowy dla stowarzyszeń działkowców - lista rankingowa VI etapu konkursu: od 1 listopada do 30 listopada 2022 r. - aktualizacja - 28.07.2023

W terminie od 01.11.2022 r. do 30.11.2022 r., Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeprowadziła VI etap konkursu w ramach projektu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, Osi priorytetowej: II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

czytaj więcej

Mieszkańcy boją się o zdrowie i życie - 28.07.2023

Ponad 4 lata mieszkańcy ul. Bydgoskiej w Stargardzie oraz działkowcy z pobliskich ogrodów działkowych z ul. Na Grobli walczą o usunięcie niebezpiecznych dla zdrowia odpadów, które zgromadzono na jednej z działek w Stargardzie. Jak dotąd, bez skutku.

czytaj więcej

Zrealizowana kolejna inwestycja ROD Makrum w Bydgoszczy - 28.07.2023

Zrealizowana została kolejna inwestycja w ROD Makrum. Projekt złożony przez zarząd na wiosnę 2022 r. został pozytywnie rozpatrzony. Pod koniec ubiegłego roku odbyło się głosowanie w którym przeszliśmy z największą ilością głosów. Dzięki staraniom zarządu w pozyskiwaniu głosów a także wielkie zaangażowanie działkowców z ROD Makrum, ROD Flaming, ROD Gajówka i innych zrzeszonych w kolegium prezesów ogrodów, projekt przeszedł do realizacji, za co wszystkim bardzo dziękujemy.

czytaj więcej

Promowanie ruchu ogrodnictwa działkowego w Białej Podlaskiej - 27.07.2023

Dzień 01 lipca 2023 r. na długo zapadnie w pamięci bialskopodlaskich działkowców oaz społeczności lokalnej. W tym bowiem dniu z udziałem Prezydenta Miasta Biała Podlaska Pana Michała Litwiniuka, Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Pani Anety Juszczuk oraz Prezesa Okręgu PZD w Lublinie Pana Grzegorza Kurczuka, Wiceprezesa Kazimierza Michalika i Członka Okręgowego Zarządu PZD w Lublinie Pana Ryszarda Janeczka odbyły się bialskopodlaskie Dni Działkowca 2023.

czytaj więcej

Spotkanie z radną m.st. Warszawy Gabrielą Szustek - 27.07.2023

W poniedziałek, 24 lipca w biurze Okręgu Mazowieckiego PZD odbyło się spotkanie z radną m.st. Warszawy Panią Gabrielą Szustek. W spotkaniu ze strony OM PZD udział wzięli: Wiceprezes komisarycznego OZM PZD – Grzegorz Buklad, skarbnik – Andrzej Połaski oraz członek Okręgowej Rady Mazowieckiej PZD – Krzysztof Celiński, dyrektor biura Anna Mioduszewska i Agnieszka Skopińska z ROD „Jedność” w Warszawie. Przedmiotem spotkania było przedstawienie sytuacji 37 warszawskich ROD, które w projekcie nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Stołecznego Warszawy przeznaczone zostały m.in. pod zieleń parkową, budownictwo mieszkaniowe i usługi.

 

czytaj więcej

Stanowisko OZ Świętokrzyskiego PZD w Kielcach w sprawie prac nad studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy - 27.07.2023

Z przykrością przyjęliśmy informację w zakresie niekorzystnych zapisów w dokumentach planistycznych m.st. Warszawy dla grupy 37 warszawskich ogrodów działkowych, w których swoje działki użytkuje 4000 działkowych rodzin.

czytaj więcej

Dzień Działkowca w ROD im. K. Libelta w Gołańczy - 27.07.2023

W tym roku w ROD im. K. Libelta w Gołańczy bawiliśmy się w piątek 14 lipca. Zorganizowaliśmy Dzień Działkowca połączony z licznymi atrakcjami dla najmłodszych - dzieci oraz wnuków naszych Działkowców.

czytaj więcej

Dzień Seniora w ROD „Pod Brzozą” w Bydgoszczy - 27.07.2023

W sobotę - 22 lipca 2023 r., o godz. 16:00, na „Placu Seniora”, rozpoczęło się  spotkanie działkowców  – Seniorów ROD „Pod Brzozą” w Bydgoszczy. Letnia aura i miła atmosfera spotkania, na blisko  trzy godziny skupiły przy biesiadnych stołach przedstawicieli najstarszego pokolenia użytkowników działek, którzy dzięki zaangażowaniu w prowadzenie upraw na swych działkach, aktywny udział w życiu ogrodu, w tym uczestnictwo w prowadzonych konkursach ogrodowych, stanowią wzór do naśladowania  dla młodszych pokoleń działkowców. 

czytaj więcej

Stanowisko Stowarzyszenia Ogrodowego Polskiego Związku Działkowców Zarządu Okręgowego w Elblągu - 27.07.2023

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Elblągu na posiedzeniu w dniu 20.07.2023 r., zapoznał się z korespondencją Stowarzyszenia Ogrodowego PZD Okręgu Mazowieckiego kierowaną do Prezydenta m. s Warszawy w sprawie ochrony 37 ogrodów skupionych w tym okręgu aby nie dopuścić do ich likwidacji gdyż planowane zmiany ogrodów w parki, zniweczą setki gatunków drzew i roślin, zniweczone zostaną dziesiątki lat pracy i starań działkowców.

czytaj więcej

Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 26 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu krajowego pn. „Projekty zagospodarowania działek w ROD” - 26.07.2023

Krajowy Zarząd PZD na podstawie uchwały nr 247/2023 z dnia 25 lipca 2023 r. ogłasza konkurs krajowy pn. „Projekty zagospodarowania działek w ROD”. Celem konkursu jest wskazanie zróżnicowanych kierunków w urządzaniu działek w ROD, przedstawienie dobrych praktyk i rozwiązań, a także zainspirowanie działkowców do modernizacji swoich już zagospodarowanych działek. 

czytaj więcej

Jest trzecia propozycja lokalizacji przeniesienia działek z osiedla Gaj w Trzebini - 26.07.2023

Część terenu Rodzinnych Ogródków Działkowych "Gaj" jest zamknięta z uwagi na występujące tam zapadliska. Spółka Restrukturyzacji Kopalń zaproponowała, by przenieść je w pobliże Elektrowni Siersza. Gmina jest przeciwna tej lokalizacji i wskazała na obszar za ostatnimi blokami na osiedlu Gaj. 

czytaj więcej

Stanowisko Okręgowego Zarządu Sudeckiego PZD w Szczawnie-Zdroju z dnia 24 lipca 2023 r. w sprawie nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy - 25.07.2023

Działkowcy, jako obywatele naszego kraju, w tym działkowcy z Okręgu Sudeckiego PZD uważają, że Warszawa jest stolicą wszystkich Polaków, którym nie jest obojętnym aby ich miasto stołeczne zmieniać kosztem tak wielu ogrodów działkowych. To przecież ogrody działkowe tworzą zieleń miejską na znacząco większej przestrzeni miasta, niż urządzona i w dodatku bez obciążania budżetu miasta kosztami jej utrzymania.

czytaj więcej

II Posiedzenie Okręgowej Rady Mazowieckiej PZD - 24.07.2023

W piątek, 21 lipca odbyło się, zwołane w trybie pilnym II posiedzenie Okręgowej Rady Mazowieckiej PZD. Głównym przedmiotem posiedzenia było przedstawienie i omówienie zagrożenia, jakie stanowi nowe projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego M. St. Warszawy dla 37 ogrodów warszawskich, których przeznaczenie w Studium jest inne niż „zieleń działkowa”.

czytaj więcej

Stanowisko Okręgowej Rady Mazowieckiej Polskiego Związku Działkowców w Warszawie z dnia 21 lipca 2023 r. w sprawie nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Stołecznego Warszawy - 24.07.2023

Okręgowa Rada Mazowiecka stoi na stanowisku, że dotychczasowe funkcje 37 zagrożonych rodzinnych ogrodów działkowych muszą zostać zabezpieczone zapisami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Warszawy, tak jak 114 pozostałych ogrodów oznaczonych jako „Zieleń Działkowa”.

czytaj więcej

<123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740741742743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799800801802803804805806807808809810811812813814815816817818819820821822823824825826827828829830831832833834835836837838839840841842843844845846847848849850851852853854855856857858859860861862863864865866867868869870871872873874875876877878879880881882883884885886887888889890891892893894895896897898899900>

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.