Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Stanowisko Prezesów ROD z Województwa Świętokrzyskiego ws. materiału Anity Gargas w TVP 1 - 29.11.2016

"W programie rzucane są oskarżenia bez jakichkolwiek dowodów na ich poparcie i co do zasady wbrew faktom i prawdzie. Bezkrytyczne przyjmowanie wypowiedzi wąskiej grupki działkowców, staje się wygodne dla Autorki programu. Zauważamy także umiejętny zabieg dziennikarski tj. próbę pokazania PZD jako ziemskiego potentata. Tymczasem PZD to jedynie użytkownik, który powierzone mu grunty wykorzystuje zawsze pod cele ogrodnictwa działkowego." - piszą Prezesi ROD z województwa świętokrzyskiego w stanowisku kierowanym do TVP

czytaj więcej

Stanowisko Prezydium OZ Pomorskiego wobec publikacji "Ruch oporu na działkach" autorstwa red. Wójcika z "Gazety Wyborczej" - 28.11.2016

"Autor przez samo rozpisanie sensacyjnego wstępu: płoną samochody i altany, podcinane są drzewka, zakapturzeni męzczyźni grożą śmiercią, etc. - fałszywie sugeruje, że jakoby struktury PZD posługiwały się takimi metodami. To raczej Zarządy ROD stają sie obiektami słownej i fizycznej agresji, gdy stoją na straży prawa i dobrych obyczajów. Dlaczego red. Wójcik realizuje z góry założoną wersję w celu oczernienia PZD?" - piszą Członkowie Prezydium OZ Pomorskiego w Gdańsku

czytaj więcej

List Prezydium OZ PZD Toruńsko-Włocławskiego do TVP ws. programu "Magazyn Śledczy A.Gargas" - 28.11.2016

"Program p. Anity Gargas wyemitowany w dniu 23 listopada 2016 roku opiera się na stałej formule pomawiania podmiotów przedstawianych w materiałach, poprzez filtrowanie wypowiedzi i dopasowywanie wywiadów do przyjętego modelu udowadniania winy, bez przykładania uwagi, co do źródła informacji, bądź ich prawdziwości." - piszą Członkowie Prezydium OZ PZD Toruńsko-Włocławskiego w liście do Prezesa TVP ws. materiału red. Gargas

czytaj więcej

List Wiesława Kamińskigo do TTV ws. programu "Uwaga po Uwadze" - 28.11.2016

"Nie raz słyszeliśmy o śmiertelnym żniwie, które zbiera zimowanie w ROD. Wszyscy wiemy i słyszymy do czego dochodzi na zamieszkiwanych działkach. Szkody w infrastrukturze, zagrożenie epidemiologiczne, pobicia, morderstwa - to tylko niektóre przykłady, o których TVP milczy" - pisze Wiesław Kamiński OZ Świętokrzyskiego

czytaj więcej

"Nie możemy przytaknąć grupce osób, które w Międzyzdrojach planowały zamienić ROD w miejsce campingowe dla turystów" - list do TVP - 28.11.2016

"Całości kreowanego obrazu przez red. Gargas dopełnia zdjęcie prezesa Okręgu w Szczecinie z zakrytymi oczami. Nie ma to nic wspólnego z wizerunkiem osoby, skoro dane osobowe zostały podane kilkukrotnie. Stawianie człwieka w świetle skazanego i winnego bez podania dowódów jest płytkie" - pisze Jan Markiewicz z ROD "Chrobrego"

czytaj więcej

"Nie mogę zrozumieć, że i w TVP montowane są materiały wg jasno określonej intencji ich twórców" - 28.11.2016

"W roli występujących ofiar wypowiadają się osoby, które od wielu lat miały problemy z przestrzeganiem Ustaw i Statutu, osoby rozbudowjące altany, czy zamieniające ROD w tereny domów letniskowych. Nieudolne próby osób próbujących wyłączyć swe ROD ze struktur PZD, by założyć na nich działalność gospodarczą - przedstawiane są jako chęć uwolnienia od jarzma rzekomego monopolisty." - pisze Zbigniew Zieliński z ROD im. Chrobrego w Kielcach

czytaj więcej

O czwartej władzy, czyli prawda o polskich mediach... - list Zofii Tyczyńskiej do red. Gargas - 28.11.2016

"Ciągłe określanie sytuacji w PZD jako patologii bez podania dowodów dyskredytuje samą TVP, która łamie etykę i moralność i uderza argumentami godzącymi w dobre imię PZD. Telewizja publiczna jako nośnik myśli publicystycznej nadal nadaje się do gruntownej zmiany." - pisze Zofia Tyczyńska z Kielc

czytaj więcej

"Nieusuwalni prezesi? - to niech red.Gargas znajdzie ludzi nieroszczeniowych i chętnych do trudnej pracy z ludźmi" - 28.11.2016

"Jeżeli coś sprawdza się w praktyce to nie należy tego zmieniać, od poczatku istnienia PZD rozwija ruch ogrodnictwa działkowego, zdaje sobie sprawę z tego, że dla emerytów i rencistów każda złotówka się liczy. Dlatego zwolnieni zostali oni od podatku rolnego, czy z podatku od nieruchomości. Domaganie się wręcz, jak w materiale TVP by opodatkować działkowców w znacznym stopniu to działanie przeciw ludziom." - pisze Zbigniew Kwiatkowski z ROD "Kaktus"

czytaj więcej

"Red. Gargas w perfidny sposób dzieli działkowców i wpisuje się w walkę toczoną z PZD przez nieprzychylne lobby" - 28.11.2016

"Kolejnym zagadnieniem, które wymaga stanowczego wyjaśnienia jest kwestia rejestracji Stow.Ogrodowego "Zielone Wzgórza" - jeżeli wszystkie zagadnieia zostały poczynione zgodnie z zapisami prawa to żaden organ PZD nie ma prawa tego kwestionować. W przypadku zaś naruszania przepisów, jak w ROD " Bohaterów Westerplatte" podano nieprawdziwe dane uczestników. Wtedy interwnecja PZD była obowiązkiem i była uprawniona" - pisze Helena Kurp, działkowiczka ze Świętokrzyskiego

czytaj więcej

Sprostowanie OZ Śląskiego ws. nieprawdziwych sformułowań w Gazecie Wyborczej dot. ROD im. Czarneckiego w Chorzowie - 28.11.2016

"Przy okazji sprostowania apelujemy o zainteresowanie losem ogrodów w miastach oraz o pokazywanie postaw miłośników ogrodów, a nie podgrzewanie atmosfery i nie dostarczanie paliwa dla stałych i znanych z niechęci do PZD ludzi." - piszą Prezesi Okręgu Śląskiego wraz z Prezesem ROD im. Czarneckiego w Chorzowie

czytaj więcej

Stanowisko Prezydium OZ PZD w Legnicy ws. interpelacji posła Jerzego Gosiewskiego - 28.11.2016

"Świadomi w wypełnianiu swojej misji wierzymy, że sformułowany wniosek pana posła nie będzie szedł dalej. Proponujemy czytać Ustawy. I prosimy nie niszczyć PZD, tak jak niszczone są polskie lasy. I w tej kwestii należy zabrać głos, by zapobiec destrukcji ogrodów działkowych w Polsce" - piszą Członkowie Prezydium OZ PZD w Legnicy ws. interpelacji posła Jerzego Gosiewskiego

czytaj więcej

"Materiał TVP został zmanipulowany i oparty jest na wypowiedziach stałych wrogów PZD" - 28.11.2016

"Myślałam, że program śledczy polega na docieraniu do dokumentów, dogłębnej analizie, czy rozmowie z każdą ze stron. Dlaczego nie rozmawiano np. ze mną. Dopuszcza się w TVP kłamliwie wypowiedzi jednej osoby, która mówi, że pieniądze z odszkodowań dostali tylko działacze. Co jest pomówieniem, bo gdyby tak było to następnego dnia w PZD byłaby kontrola służb. Komu zależy na rozwaleniu PZD?" - pisze Zofia Radtke z Grudziądza

czytaj więcej

Stanowisko Prezydium OZ PZD w Legnicy ws. interpelacji posła Marcina Horały - 28.11.2016

"Trudno nie reagowac na postulaty posłów, kiedy bezmyślność, egoizm, pogarda dla poglądów innych są podstawowymi kryteriami by zaistnieć - nie mając nic do zaoferowania społeczeństwu. Społeczność działkowa swą zbiorowa mądrością i determinacją, co udowodniła w minionym okresie - przeciwstawia się wywodom głoszonym z mównicy sejmowej." - piszą Członkowie Prezydium OZ PZD w Legnicy ws. interpelacji Posła Horały

czytaj więcej

Biuletyn Informacyjny - 28.11.2016

W najnowszym Biuletynie Informacyjnym przeczytasz m.in.: X posiedzenie Krajowej Rady PZD, Przegląd zagospodarowania ROD i działek w 2016 roku, ROD w planach zagospodarowania przestrzennego, Uchwały Prezydium KR PZD, Rola organu nadzoru w działalności struktur PZD, Informacje, Obowiązki PZD na gruncie ustawy o dostępie do informacji publicznej, Znaczenie uchwały NSA z dn. 3.10.2016 roku dla praw oraz interesów działkowców, Interpelacje poselskie i inne materiały.

czytaj więcej

Stanowisko OZ PZD w Szczecinie ws. oceny emisji "Magazynu Śledczego Anity Gargas" - 25.11.2016

"Materiał TVP służył kompromitacji PZD przez sięganie do rodowodu, miał poróżnić działkowców na zamówienie stałych i tych samych przeciwników PZD. Materiał manipuluje odbiorcami, przytacza materiały sprzed wielu lat na poparcie okreslonej tezy. Narusza godność i oczernia działaczy PZD" - piszą władze Okręgu PZD w Szczecinie

czytaj więcej

"Materiał TVP jest świadectwem zwycięstwa pomówień nad prawdą" - 25.11.2016

"TVP powinna przedstawić obiektywny reportaż o działalności PZD, o obronie działkowców przed zapędami niektórych polityków i deweloperów, winna ukazac działalność PZD na rzecz społeczności lokalnych w całej Polsce. Tymczasem materiał urąga standardom prawdy." - pisze Prezes ROD "Krokus" w Grudziądzu Marian Jagodziński 

czytaj więcej

"W materiale red. Gargas nie chodzi o troskę o skrzywdzonych, lecz o budowanie fałszywego wizerunku PZD i manipulacje" - 25.11.2016

"Dlaczego nikt w TVP nie liczy się z działkowcami, którzy chcą spokoju, bezpieczeństwa, a nie ciągłej walki i udowadniania swoich racji. Przecież organa kontrolne przeanalizowały wszystkie dokumenty dotyczace odszkodowań i każdy otrzymał rekompensaty." - pisze Wiesława Lonser z ROD "Relaks"

czytaj więcej

"Mamy zaufanie do PZD, bo świadomi jesteśmy roli ogólnopolskiej organizacji w sytuacji kiedy pojawiają się kolejne zagrożenia dla ROD" - 25.11.2016

"Mamy prawo zatem oczekiwać, że to właśnie Rzecznik Praw Obywatelskich powinien bronić naszych praw, a nie ulegać atakom spowodowanym frustracją indywidualnych użytkowników działek lub grup, które zainteresowane są ich likwidacją. Podobnie jest z materiałem TVP, który urąga dziennikarskiej rzetelności i jest świadectwem pomówień" - piszą Członkowie Zarządu i Komisja Rewizyjna ROD im. Tysiąclecia w Częstochowie w liście do RPO w kontekście kwestionowania Statutu i materiału TVP

czytaj więcej

"Artykuł w Gazecie Wyborczej cechuje napastliwość oraz nierzetelność" - 25.11.2016

"Uważamy, że rzetelne dziennikarstwo cechuje przedstawienie zagadnienia z perspektywy dwóch stron. Tymczasem "Gazeta Wyborcza" uprawia dziennikarstwo, które przynosi więcej szkody, niż pożytku. Krzywdzi ludzi, którzy poprzez społeczne zaangażowanie chca służyć innym. Oczekujemy od red. Wójcika sprostowania." - pisze Zarząd ROD "Nad Białką" w Częstochowie

czytaj więcej

Protest OZ PZD w Szczecinie ws. oszczerczej kampanii prowadzonej przez przeciwników PZD przy wykorzystaniu mediów publicznych - 25.11.2016

"Fakt, że przeciwnicy oskarżają PZD, posądzając o różne rzekome nieprawidłowości można pominąć - Oni nigdy nie zmienią swoich pogladów i z tym muszą żyć. Źle natomiast jest, gdy media publiczne bezkrytycznie i bez analiz powielają te rewelacje, co może być przyjmowane jako prawda." - piszą działkowcy i prezesi ROD z Okręgu Szczecińskiego PZD

czytaj więcej

<123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740741742743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799800801802803804805806807808809810811812813814815816817818819820821822823824825826827828829830831832833834835836837838839840841842843844845846847848849850851852853854855856857858859860861862863864865866867868869870871872873874875876877878879880881882883884885886887888889890891892893894895896897898899900901902903904905906907908909910911912913914915916917918919920921>

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.