Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Narada Przewodniczących Komisji Rewizyjnych ROD w okręgu zielonogórskim - 21.12.2016

W dniu 13 grudnia 2016 r. odbyła się narada szkoleniowo instruktażowa Przewodniczących Komisji Rewizyjnych Rodzinnych Ogrodów Działkowych okręgu zielonogórskiego. Szkolenie prowadziła Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej Alina Nocuń. W naradzie uczestniczyło 80 osób. W szkoleniu wzięli udział i zabierali głos przedstawiciele Okręgu, Prezes - pan Marian Pasiński oraz Główna Księgowa pani Danuta Czarkowska. W szkoleniu uczestniczyli również członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej.

 Omówiono tematykę dotyczącą:

  • Kontroli działalności finansowej Zarządów ROD, w tym bilansów za rok 2016, projektów preliminarzy na rok 2017, przygotowania sprawozdań z działalności własnej i oceny zarządów ROD,
  • Najczęściej pojawiających się uchybień i nieprawidłowości w pracy zarządów ROD, planu pracy komisji rewizyjnych
  • Roli i zadań komisji rewizyjnych w rozwoju i funkcjonowaniu ROD

Uczestnikom narady przekazano szereg materiałów pomocniczych w tym Uchwały KR PZD. Prezes OZ PZD omówił szereg istotnych zagadnień związanych z funkcjonowaniem Polskiego Związku Działkowców oraz najważniejszymi problemami i zadaniami jakie rysują się przed rodzinnymi ogrodami działkowymi rzeczywistość. Przedstawił aktualną sytuację związaną z atakami medialnymi na Związek oraz obnażył przekłamania zawarte w ostatnich publikacjach Gazety Wyborczej i programach Telewizji Polskiej.

W tych sprawach przewodniczący przyjęli stanowiska. 

Główna Księgowa Okręgowego Zarządu przedstawiła wytyczne do sporządzenia sprawozdań finansowych za rok 2016 i preliminarzy na rok 2017 w sposób szczegółowy i w powiązaniu z uchwałami Krajowej Rady PZD i jego Prezydium

Przewodniczący Komisji Rewizyjnych ROD brali bardzo aktywny udział w szkoleniu, zadawali wiele pytań związanych z tematem szkolenia, ale również z innymi zagadnieniami występującymi w ich ogrodach w tym zwracali uwagę na duże trudności w pozyskaniu do komisji rewizyjnej członków posiadających odpowiednie kwalifikacje.

Rafał Hawryluk

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio