Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

VI uroczyste posiedzenie Okręgowego Zarządu PZD w Pile - 22.12.2016

W dniu 17 grudnia 2016 r. odbyło się posiedzenie Okręgowego Zarządu PZD w Pile z udziałem członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Prezesów ROD Okręgu Pilskiego i zasłużonych działaczy PZD. Z zaproszonych gości przybyli: Zdzisław Śliwa Wiceprezes PZD i Prezes OZ PZD w Poznaniu, Mieczysław Augustyn senator RP, Eligiusz Komarowski Starosta Pilski, Tadeusz Teterus Starosta Czarnkowsko – Trzcianecki oraz Ewelina Szulc z Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Wągrowcu. Obradom przewodniczył Marian Praczyk Prezes Okręgowego Zarządu PZD w Pile.

 
 

Uroczystość rozpoczęto wprowadzeniem sztandaru Okręgowego Zarządu PZD i odegraniem hymnu działkowców.

 
 

Prezes OZ Marian Praczyk – Przedstawił w skrócie historię ogrodnictwa działkowego począwszy od najstarszego ogrodu działkowego „Kąpiele Słoneczne” w Grudziądzu oraz informację o powstaniu i rozwoju ogrodów w naszym okręgu. Od tego czasy minęło już niespełna 120 lat. Na I Zjeździe delegatów pilskich w skład Prezydium Krajowej Rady wybrana została nasza koleżanka uczestnicząca w dzisiejszych obradach Krystyna Nieżychowska. Przywołał także działaczy, którym nie było dane doczekać naszego jubileuszu. Ich pamięć uczczono minutą ciszy. W okresie 35 lecia wiele było zawirowań wokół rodzinnych ogrodów działkowych i Związku, ale dzięki jedności w ogrodach i w Związku obroniliśmy się. Na podstawie naszego projektu obywatelskiego uchwalono długo oczekiwaną nową ustawę o ROD. Wyrazy podziękowania skierował do władz samorządowych za wsparcie w okresie walki o kształt nowej ustawy oraz bieżące wspieranie rodzinnych ogrodów działkowych.

 
 

Wiceprezes OZ Maria Fojt – Przedstawiła aktualną sytuację Związku i ogrodów. Nawiązała do wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich, który w piśmie z 18 sierpnia 2016 r. adresowanym do Prezesa Krajowej Rady PZD zgłosił zastrzeżenia do postanowień statutu PZD. Poinformowała o reportażach i artykułach w ogólnopolskich mediach szkalujących dobre imię samorządów ROD i PZD w tym reportaże w „Magazynie śledczym” Anity Gargas wyemitowanym w TVP 1, programie TVN „Uwaga po uwadze” i artykule w Gazecie Wyborczej pt. „Ruch oporu na działkach”. Zwróciła się z apelem do uczestników, działkowców i działaczy samorządowych w obronie praw działkowców, rodzinnych ogrodów działkowych oraz PZD.

 
 

Senator RP Mieczysław Augustyn – Podkreślił znaczenie działaczy społecznych i Związku, którzy poświęcają swój czas, wysiłek i cierpliwość na rzecz działkowców. To działacze stanowią organizację, a ich praca przyczynia się do harmonijnego rozwoju ogrodów. Spotkał się z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, który przyjął sugestię, że jak będzie w Pile w pierwszej połowie stycznia to spotka się z przedstawicielami ogrodów działkowych. W sprawie programów szkalujących członków samorządów ROD i PZD oświadczył, że zanim nastąpi atak przygotowuje się przedpole. Wyemitowane programy nie są przypadkowe. Obawia się, że to dopiero początek. Tak jak próbuje się uporządkować działania opozycji, będzie się chciało uporządkować działania PZD. Na zakończenie złożył życzenia i wręczył Wiceprezes OZ M. Fojt kwiaty, a Prezesowi OZ M. Praczykowi list gratulacyjny. Czytaj tutaj.

 

List gratulacyjny od Senatora RP Mieczysława Augustyna.

 
 

Starosta Pilski Eligiusz Komarowski – w swoim wystąpieniu powiedział między innymi: Od kilku miesięcy jestem działkowcem. Jesteśmy zorganizowaną grupą. Reprezentujecie walory przyrodnicze i ekologiczne ale jesteście przede wszystkim działaczami społecznymi. Wśród działkowców dostrzegam wielu przedstawicieli samorządów i różnych grup działania. Dbacie o nasz region i godnie go reprezentujecie. Z okazji 35-lecia PZD oraz zbliżających się świąt złożył życzenia, wręczył Wiceprezes OZ M. Fojt kwiaty, a Prezesowi OZ M. Praczykowi pamiątkowy grawerton – czytaj tutaj.

 

Grawerton z życzeniami od Starosty Pilskiego Eligiusza Komarowskiego.

 
 

Wiceprezes PZD i Prezes OZ PZD w Poznaniu Zdzisław Śliwa – W swoim wystąpieniu nawiązał do wspólnych spotkań i podejmowanych przedsięwzięć z naszym okręgiem w obronie działkowców i Związku oraz w sprawie pozyskiwania funduszy. Przedstawił problemy w ogrodach okręgu poznańskiego, które sprowadzają się przede wszystkich do zamieszkiwania w altanach, często pobudowanych niezgodnie z prawem budowlanym, a nawet do prowadzenia działalności gospodarczej w rodzinnych ogrodach działkowych. W Poznaniu powstał swoisty ośrodek buntu przeciwko PZD, a jego nieliczni uczestnicy, często w przeszłości działacze PZD wykluczeni za łamanie prawa i statutu PZD, usiłują wszelkimi sposobami wpłynąć na zmianę naszej ustawy. Jako pozytywny element wskazał na coraz większą świadomość działkowców, którzy dostrzegają, że nieprzestrzeganie naszego prawa stwarza coraz więcej problemów i kłopotów w funkcjonowaniu i zarządzaniu ROD. Podkreślił znaczenie współpracy ROD z samorządami. Przekazał życzenia od Prezesa PZD Eugeniusza Konradckiego i złożył życzenia uczestnikom i działkowcom naszego okręgu.

 
 

Starosta Czarnkowsko-Trzcianecki Tadeusz Teterus – swoje wystąpienie rozpoczął słowami: Moi Prezesi (ROD) powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego, moi Prezesi okręgu pilskiego, szanowni działkowcy. Dlaczego moi? Dlatego gdyż utożsamiam się z działkowcami poprzez działalność samorządową, ale także cała Rada Powiatu, burmistrzowie i wójtowie stoją razem z działkowcami obok siebie. To wielki zaszczyt mówić z tego miejsca o Jubileuszu. 35 lat to trudna droga do Jubileuszu, 35 lat walki o godność, o działki, o byt. Te 35 lat to święto niezależności, samorządności i samodzielności ogrodów działkowych. Polski Związek Działkowców jest gwarantem istnienia ogrodów i powinniśmy to my wszyscy szanować. Kończąc swoje wystąpienie przekazał życzenia i wręczył Prezesowi OZ pamiątkowy grawerton – czytaj tutaj. Złożył także życzenia w imieniu posła na Sejm RP Krzysztofa Paszyka i przekazał list gratulacyjny – czytaj tutaj.

 

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.