Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

"Polacy nauczyli się żyć w wolności i samodzielnie myśleć" - 16.12.2016

Prezesi i społeczni instruktorzy fachowi z rodzinnych ogrodów działkowych regionu łomżyńskiego, zebrani na dorocznym spotkaniu, pragną przekazać Panu swoją dezaprobatę w stosunku do formy i treści programu „Magazyn Śledczy" nadany 22 listopada br na antenie TVP 1. Prowadząca go redaktorka, najprawdopodobniej, na zamówienie wpływowych zleceniodawców, w sposób tendencyjny i kłamliwy, przedstawiła „kryminalne poczynania" Polskiego Związku Działkowców i jego aktywu, przez to zdyskontowała tysiące społeczników, którzy bezinteresownie działają na rzecz stowarzyszenia i działkowców.

czytaj więcej

"Wybiórcze naginanie rzeczywistości do potrzeb programu telewizyjnego jest naganne" - 16.12.2016

"Przedstawione we wspomnianym programie fakty są wybiórcze i kłamliwe i trak­tują działkowców i działaczy PZD jako faktycznych i potencjalnych przestępców żerują­cych na mieniu materialnym ogrodów działkowych. Jest to całkowita nieprawda, gdyż rzeczywistość działkowa i PZD jest całkowicie inna. Ogrody działkowe w zdecydowanej większości są prawidłowo zarządzane i stanowią dobry przykład ochrony środowiska i integrowania społeczeństwa polskiego" - pisze Zarząd ROD Stoczniowiec w Szczecienie.

czytaj więcej

"Dumna jest Pani z siebie? A powinno być Pani wstyd!" - 16.12.2016

"Nie jesteśmy skostniali i nie mamy monopolu na działalność ogrodową w Polsce. Jakie przywileje mamy? Ustawowe zwolnienie od podatku rolnego i od nieruchomości. Pozostałe stowarzyszenia mają dokładnie takie same!" - pisze Andrzej Chmielowski Prezes ROD Prefabet w Kolbuszowej.

czytaj więcej

Prezes OZ Świętokrzyskiego w sprawie publikacji w Gazecie Wyborczej - 16.12.2016

"Z wielką uwagą przeczytałem Pana reportaż, który ukazał się w dniu 21.11.2016r. w Dużym Formacie, pt: „Ruch oporu na działkach". Czytam Gazetę Wyborczą od początku jej istnienia i często polecałem różne zawarte w niej artykuły moim znajomym. Tym ciężej przychodzi mi więc czytanie podobnych kłamstw i oskarżeń, zawartych w w/w artykule. Nigdy do tej pory chyba się z takimi nie spotkałem. Nigdy też nie spodziewałem się, że Gazeta Wyborcza będzie drukowała teksty na poziomie tabloidów, epatujące nieprawdą i sensacjami. Nie sądziłem, że w Gazecie ukaże się artykuł na poziomie programu „Magazyn Śledczy" Pani Anity Gardas, emitowanego na antenie TVP1. Tymczasem jest to ten sam styl, „obiektywizm" i kłamstwo" - pisze Prezes OZ Świętokrzyski Edward Galus.

czytaj więcej

"Jeśli ktoś dopuści się rażących nadużyć, nie może pozytywnie wyrażać się o organizacji, która walczy o interesy działkowców" - 15.12.2016

"W magazynie Pani Anity Gargas "Magazyn Śledczy", ukazuje się jasno i wyraźnie obraz wrogości wobec PZD i działkowców. W programie rzucane są oskarżenia bez jakichkolwiek dowodów na ich poparcie i wbrew faktom i prawdzie. Bezkrytyczne przyjmowanie wypowiedzi wąskiej grupki działkowców , staje się wygodne i prawdziwe. Wystarczyło pochylić się nad Statutem PZD, Ustawą o rod, ale również przyjrzeć się codziennej pracy działkowców, zarządów. Wzmożone zainteresowanie działkami nie jest zjawiskiem nowym. Trwa już od dłuższego czasu i nic nie zapowiada, żeby szybko się skończyło. Dlaczego nie można dojść do kompromisu i zakończyć „wojnę medialną", nagonkę na Polski Związek Działkowców" - pisze Bogumiła Biernacka z ROD Chemik w Grudziądzu.

czytaj więcej

"Niezrozumiałe jest dla nas działkowców podważanie zapisów zawartych w statucie PZD" - 15.12.2016

"Jesteśmy głęboko oburzeni treścią pisma Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 19.08.2016r skierowanego do prezesa PZD. W piśmie tym kwestionowane są zapisy naszego statutu pomimo tego, że zapisy zawarte w statucie były bardzo drobiazgowo badane przez niezawisły Sąd Rejestrowy,który w swoim postępowaniu nie dopatrzył się żadnych nieścisłości w stosunku do obowiązującego prawa" - piszą działkwocy z ROD Wypoczynek i z RDO Hutnik w Myszkowie.

czytaj więcej

Prezydium OZ w Koszalinie w sprawie publikacji w Gazecie Wyborczej - 15.12.2016

Członkowie Prezydium Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Koszalinie zebrani na posiedzeniu w dniu 1 grudnia 2016 roku wyrażają swój zdecydowany sprzeciw wobec szkalowania dobrego imienia rodzinnych ogrodów działkowych i Polskiego Związku Działkowców. W dodatku Gazety Wyborczej „Duży Format" w dniu 21 listopada 2016 roku red. Marcin Wójcik opublikował materiał pn."Ruch oporu na działkach". Z przedstawionego w przedmiotowym artykule obrazu, Polski Związek Działkowców jawi się bez mała jako organizacja przestępcza. Nie zgadzamy się z takim sposobem przedstawiania Polskiego Związku Działkowców. Informujemy, że red. Marcin Wójcik mija się z prawdą kreując taki wizerunek Związku.

czytaj więcej

"Pani redaktor Gargas sugerujemy podjęcie tematów, które są naprawdę ważne, choć nie mamy pewności czy nie przerosłyby one możliwości śledczych" - 15.12.2016

"Zdziwienie i niesmak wywołują informacje o rzekomych nieprawidłowościach przypisywane PZD. Do znudzenia powielane są zarzuty dotyczące rozliczenia pieniędzy w związku z likwidacją ogrodów pod trasę S2 w Warszawie. Jeśli magazyn nazywający się „śledczy" nie zdołał wyśledzić jak odbywa się proces ustalania i wypłacania odszkodowań - przy pełnej dostępności materiałów - to może warto zmienić nazwę programu? Przepisy są znane, zarzuty sprawdzane w wielu czynnościach wyjaśniających nie potwierdziły się, odszkodowania wypłacone i przyjęte. A że nie były jednakowej wysokości i komuś szkoda, że sąsiad dostał więcej? Czy o to jest ta afera na całą Polskę?" - pisza działkwocy z ROD 35-lecia w Zielonej Górze.

czytaj więcej

Prezydium OZ Sudeckiego w sprawie reportażu na temat PZD w Gazecie Wyborczej - 15.12.2016

W związku z opublikowaniem w dniu 21 listopada br. w dodatku do Gazety Wyborczej „Duży Format" artykułu pt. „Ruch oporu na działkach'-. Prezydium Okręgowego Zarządu Sudeckiego PZD w Szczawnie Zdroju wyraża opinię, że tekst zawarty w tym artykule jest klasycznym przykładem manipulacji, a więc zachowaniem wysoce nieetycznym i wyrafinowanym, ponieważ obliczonym na stworzenie wśród działkowców i opinii publicznej fałszywej oceny własnej organizacji, czyli samych siebie. Bo kto to jest Polski Związek Działkowców? To milion działkowców, którzy są członkami tego Związku w tym wszyscy działacze w strukturach Związku, których wybiera co 4 lata nie kto inny jak działkowcy.

czytaj więcej

"Prosimy Pana Redaktora Adama Michnika o to, by przywiązywał większą troskę do rzetelności publikacji pojawiających się w jego piśmie" - 15.12.2016

"Sprawy ogólnopolskie, o jakich pisze red. M. Wójcik znamy z pism Związkowych i im dajemy wiarę, gdyż są efektem pracy zespołów kontrolnych, statutowo powołanych do tego przez nasze organa. Dziwimy się jak można z taką nonszalancją pisać wbrew faktom, na podstawie niezweryfikowanych pomówień naszych przeciwników. Ten fragment artykułu urąga wręcz rzetelności dziennikarskiej" - piszą prezesi ROD z rejonuu kluczborsko-namysłowskiego i oleskiego. 

czytaj więcej

"Boimy się że Rzecznik, zamiast reprezentować większość społeczeństwa, reprezentuje stanowisko małej grupy osób nie przychylnych działaniom PZD" - 15.12.2016

My, działkowcy zebrani na wspólnej naradzie w dniu 8.12.2016 r. w siedzibie Zamiejscowego Biura OZ Podlaskiego PZD w Suwałkach, wyrażamy stanowczy sprzeciw atakowi mediów na działalność PZD, OZ i ROD. Popieramy działania Krajowej Rady PZD negujące działalność nierzetelnych dziennikarzy posługujących się mediami w celu szkalowania dobrego imienia Związku. Niepokoi nas stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich, tak obecnego jak i jego poprzedniczki, podważające zapisy w ustawie popartej przez wszystkie kluby i przyjętej przez Sejm Rzeczypospolitej.

czytaj więcej

Stanowisko Prezydium OZ Sudeckiego w sprawie Magazynu Śledczego Anity Gargas - 15.12.2016

Przedstawione reportaże w "Magazynie Śledczym Anity Gargas" dotyczące ogrodów działkowych wywołały powszechne oburzenie społeczności działkowców, ponieważ przedstawiono w nich tendencyjnie sfałszowany wizerunek o działalności i funkcjonowaniu Polskiego Związku Działkowców.Jedną z podstawowych funkcji mediów jest przekazywanie społeczeństwu rzetelnych, sprawdzonych u źródła informacji. Tymczasem Pani Anita Gargas w wyemitowanych reportażach o ogrodach działkowych z premedytacją w sposób zmanipulowany zamierza zmienić dotychczasową dobrą opinię o ogrodach działkowych i o Polskim Związku Działkowców -największej organizacji pozarządowej w Polsce.

czytaj więcej

"Dopuszczenie do głosu tylko krytyków naszego Związku było zaplanowanym atakiem na naszą organizację" - 15.12.2016

"Na antenie TVP 1 w dniu 23 listopada 2016 r. wyemitowany został program „Magazyn Śledczy - Anity Gargas", w którym to autorka reportażu w wyjątkowo tendencyjny oraz stronniczy sposób przedstawiła zakłamany obraz funkcjonowania Polskiego Związku Działkowców. Dziennikarka przygotowała materiał jedynie w oparciu o opinie garstki osób, które od dłuższego czasu zwalczają Polski Związek Działkowców. Cześć z nich to znane w środowisku osoby, które zostały ukaranie za nieprzestrzeganie ogólnie obowiązujących przepisów prawa i w ten sposób odreagowują swoją frustracje, mszcząc się na instytucji, która stoi na straży praworządności" - piszą uczestnicy narady prezesów ROD z rejonu kluczborsko- namysłowskiego oraz oleskiego.

czytaj więcej

ROD „Bogatka” w Bogatce uratowany przez PZD - 14.12.2016

Places folder important iconW dniu 13 grudnia 2016 r. Polski Związek Działkowców wykupił grunt zajmowany przez ROD „Bogatka” w Bogatce (10,46 ha). Jego zakup został sfinansowany ze środków PZD tj. Funduszu Obrony ROD w wysokości 500 000 zł i Funduszu Rozwoju ROD w dyspozycji OZ PZD w wysokości 550 000 zł (+ koszty zakupu ok. 30 000 zł), przy partycypacji działkowców - w kwocie 100 000 zł. Łączna cena nabycia nieruchomości (wraz z kosztami zakupu) wyniosła blisko 1 180 000 zł.

czytaj więcej

"Takie działania naruszają godność działaczy PZD" - 14.12.2016

"Analizując toczącą się w mediach kampanię dotyczącą działalności Polskiego Związku Działkowców, trudno nie reagować na materiały emitowane w telewizji publicznej, kiedy bezmyślność, egoizm, własne interesy są podstawowymi kryteriami by zaistnieć - nie mając nic do zaoferowania oprócz kłamstw pomówień" - pisze Arkadiusz Bytner z ROD Niezapominajka w Grudziądzu.

czytaj więcej

"Jesteśmy razem w PZD, bo w jedności siła" - 14.12.2016

"Jako długoletni działkowcy, użytkujący działkę w Rodzinnym Ogrodzie Działkowy „Mikołaja Kopernika" w Grudziądzu, postanowiliśmy do Pana napisać, zaraz po przeczytaniu Pańskiego artykułu na łamach Gazety Wyborczej pt. „Ruch oporu na działkach". Artykuł oboje przeczytaliśmy z bardzo dużym zainteresowaniem, pewnie jak każdy działkowiec w Polsce" - pisze Dorota i Sławomir Łożewscy z ROD Mikołaja Kopernika w Grudziądzu.

czytaj więcej

Apel Prezydium OZ w Szczecinie - 14.12.2016

megaphonePodważanie dzisiaj walorów naszej organizacji, doszukiwanie się oznak patologii i oskarżanie uczciwych ludzi za niepopełnione czyny jest po prostu nikczemnością. Ludzie, którzy to robią, nie zasługują na szacunek. Pomówienia, oskarżenia i kłamstwa pod adresem Polskiego Związku Działkowców, muszą być ukrócone. Nie godzi się, aby dziennikarz Telewizji Polskiej lub redaktor Gazety Wyborczej brali udział w takiej ohydnej nagonce na PZD. Mamy na myśli dwukrotną emisję „Magazynu Śledczego" Anity Gargas oraz artykułu „Ruch obrony na działkach" z Gazety Wyborczej.

czytaj więcej

"Pana zdaniem można przekształcić ogrody działkowe w osiedla lub getta dla osób, którym nie powiodło się w życiu" - 14.12.2016

"Jeżeli uważa Pan, że rygory postawione działkowcom co do zakazu budownictwa ponadnormatywnego w ROD są nadmiernie restrykcyjne, to oznacza, że Pana zdaniem można przekształcić ogrody działkowe w osiedla lub getta dla osób, którym nie powiodło się w życiu lub które chcą tanim kosztem zapewnić sobie dach nad głową. Pytamy, czy w tym kierunku mają zmierzać ogrody działkowe? Bo jeżeli tak, to oznacza, że mamy się wyzbyć dobrze funkcjonujących terenów rekreacyjnych, które integrują lokalna społeczność i zamienić je na slumsy, w których każdy może robić co chce" - pisze Edmund Rybarczyk Prezes ROD im. Gen. K. Świerczewskiego w Witkowie.

czytaj więcej

"Działkowcy dlatego wybierają stowarzyszenie PZD, bo w tej strukturze czujemy się bezpieczni" - 14.12.2016

"Panie redaktorze, działkowcy to nie drugorzędna część społeczeństwa, którą można manipulować i obrażać. Zapewniam Pana, że działkowcy już dawno dojrzeli do podejmowania odpowiedzialnych decyzji. My doskonale wiemy jakie rozwiązania są dobre dla nas oraz dla dalszego istnienia i rozwoju ogrodnictwa działkowego. Obawiam się, że to Pan nie powinien zajmować się tak poważnym tematem, dysponując tak płytką wiedzą opartą na insynuacjach i kłamstwach" - pisze Karol Pacanowski Prezes ROD Oświata we Wrocławiu.

czytaj więcej

"Działkowcy chcą spokoju i bezpieczeństwa, a nie ciągłej walki o swoje ogrody" - 14.12.2016

"Obecnie telewizja publiczna oraz jej reporterzy przedstawiają w większości zmanipulowane i nieprawdziwe informacje. Szkoda, że Pani Redaktor Gargas nie zadała sobie trudu i nie zapoznała się z naszym Statutem i regulaminem rod przed wyemitowaniem swojego reportażu. Bez jego znajomości „opluła" nasze środowisko i władze oraz nas prezesów, którzy borykają się z codziennymi problemami w ogrodach" - pisze Zarząd ROD Kolejarz w Sulechowie.

czytaj więcej

<123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740741742743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799800801802803804805806807808809810811812813814815816817818819820821822823824825826827828829830831832833834835836837838839840841842843844845846847848849850851852853854855856857858859860861862863864865866867868869870871872873874875876877878879880881882883884885886887888889890891892893894895896897898899900901902903904905906907908909910911912913914915916917918919920921>

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.