Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Narady szkoleniowe w Okręgu Świętokrzyskim PZD w Kielcach - 26.01.2017

W dniach 24-25 stycznia br. w siedzibie Okręgu Świętokrzyskiego PZD w Kielcach odbyły się narady szkoleniowo-instruktażowe dla przewodniczących Komisji Rewizyjnych, skarbników oraz księgowych ROD. Narady poprowadzone zostały przez Główną Księgową Okręgu Danutę Żelazną, Dyrektora Biura Jana Stańczyka oraz Przewodniczącą Okręgowej Komisji Rewizyjnej Wincentynę Roter. Łącznie uczestniczyło w nich ponad 100 osób aktywnie uczestniczących w życiu świętokrzyskich ROD.

 W trakcie narad nie mogło zabraknąć omówienia aktualnej sytuacji działkowców, Ogrodów i Związku. Przedyskutowano tak żywe ostatnio tematy dotyczące materiałów ukazujących się w mediach, a kreujących negatywny wizerunek PZD i opierających się na kłamstwach i konfabulacjach. Zebrani na naradach głośno wyrażali oburzenie w stosunku do reportażu red. Anity Gargas w TVP 1 oraz artykułu red. M. Wójcika w Gazecie Wyborczej, podejmując w tej sprawie również oficjalne stanowiska.

 Omówiono także najważniejsze sprawy z punktu widzenia życia Okręgu, jak regulacja stanu prawnego ROD na podstawie art. 76 i 75 ustawy o ROD, wyniki powszechnego przeglądu zagospodarowania Ogrodów i działek, który odbył się w 2016 roku czy też funkcjonowanie zieleni działkowej w dokumentach planistycznych gmin z terenu województwa świętokrzyskiego. Część narady została także poświęcona przepisom związanym z funkcjonowaniem ROD, choćby tym obowiązującym w zakresie wycinki drzew.

 

 Szczegółowe części narad dotyczyły wąskich specjalizacji, związanych z finansami ROD oraz rolą i zadaniami Komisji Rewizyjnych ROD w świetle przepisów związkowych. Dokładnie omówiono zagadnienia związane z przygotowaniem sprawozdań finansowych za rok 2016, wyszczegóławiając też najczęstsze błędy w ich sporządzaniu. Wyjaśniono także zmiany w przepisach regulujących kwestię wynagrodzeń z umów zleceń i o dzieło, a także ich opodatkowania. Następnie skupiono się na istocie preliminarzy finansowych i przedyskutowano planowany do wprowadzenia program finansowo-księgowy dla ROD. W stosunku zaś do Komisji Rewizyjnych ROD - tematy narady skupiły się na ich prawach i obowiązkach, omówieniu regulaminu Komisji, a także bieżących kontrolach, badaniach sprawozdań finansowych i ich opiniowaniu.

 Uczestnicy narad zgodnie przyznali, że spotkania takie są ważne i pomagają im w bieżącej pracy na rzecz rodzinnych ogrodów działkowych. Szeroko poruszona tematyka, nie tylko z zakresu finansowo – księgowego, pozwala na jeszcze lepsze ugruntowanie przekazywanej wiedzy w szerokim aspekcie zasad funkcjonowania ogrodów i sytuacji zewnętrznej w jakiej przychodzi im na co dzień funkcjonować.

 

 Anna Ślusarczyk -  Inspektor ds. terenowo – prawnych Okręgu Świętokrzyskiego PZD

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio